Всесвітня історія - повний новітній довідник школяра

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Вставте відповідне за логікою твердження: «Абсолютизм Тюдорів в Англії у XVII ст. передбачав наявність...».

A) парламенту;

Б) сильного місцевого самоврядування;

B) сильної сухопутної армії;

Г) сильного чиновницького апарату.

2. Закінчіть речення: «У XVII ст. розвиток товарного виробництва і ринкових відносин набув значної глибини та розмаху в...».

A) Іспанії;

Б) Росії;

B) Англії;

Г) Франції.

3. Вставте в речення правильне твердження: «Прибічниками абсолютизму в Англії були...».

A) «нове дворянство»;

Б) «старе дворянство»;

B) буржуазія;

Г) наймані робітники.

4. Позначте історичну особу і вставте відповідь у речення: «Довгий парламент в Англії було скликано королем...».

A) Яковом І;

Б) Карлом II;

B) Вільгельмом III;

Г) Карлом І.

5. Почніть речення: «... перетворення Петра І диктувалися необхідністю зміцнення позицій дворянського стану, який став основною опорою самодержавства».

A) економічні;

Б) соціальні;

B) внутрішньополітичні;

Г) зовнішньополітичні.

6. Вставте в речення пропущене ім’я: «Першим королем королівства Пруссії став...».

A) Фрідріх II;

Б) Фрідріх III;

B) Фрідріх-Вільгельм І;

Г) Фрідріх І.

7. Вставте в речення правильне твердження: «У 1781 р. в Австрії вийшов указ, яким було...».

A) ліквідовано Орден єзуїтів;

Б) визнано право Угорщини на самоврядування;

B) відкрито університет у Львові;

Г) скасовано особисту залежність селян.

8. Закінчіть речення: «У 1789 р. почалася революція в...».

A) Англії;

Б) Франції;

B) Німеччині;

Г) Голландії.

9. Вставте в речення пропущений термін: «Перехід землі у приватну власність і ліквідація обмежень держави у вирбництві й торгівлі були... передумовами промислового перевороту в Англії».

A) соціальними;

Б) економічними;

B) науковими;

Г) технічними.

10. Позначте, яка подія відбулася в Російській державі раніше за початок Північної війни.

A) придушення бунту стрільців;

Б) початок будівництва Петропавловської фортеці;

B) Полтавська битва;

Г) створення Найсвятішого урядового Синоду.

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. А; 2. В; 3. Б; 4. Г; 5. Б; 6. Г; 7. Г; 8. Б; 9. Б; 10. А.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити