Всесвітня історія - повний новітній довідник школяра

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Установлення фашизму, нацизму та інших тоталітарних режимів у ряді країн Європи

Німеччина

Поразки у війні, її тривалий і виснажливий характер катастрофічно вплинули на Німеччину. 19 січня 1919 р. відбулися вибори до Установчих зборів. Буржуазні партії отримали 16,5 млн голосів, соціал- демократи — 13,8.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Громадянська війна закінчилася перемогою більшовиків. Це сталося тому, що вони змогли згуртувати під своїми гаслами значну частину населення, яке прагнуло до нового життя і не бажало повертатись до старих порядків, краще зорганізувати свої сили. їхній перемозі сприяло й те, що Європа була знесилена світовою війною і не змогла активніше втрутитись своїми арміями у справи Росії.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Основні причини виникнення фашизму:

1) кардинальні зміни соціальних структур, які підривають підвалини традиційного способу життя, змінюють становище різних соціальних груп, створюючи нішу для проникнення фашизму;

2) криза існуючих політичних систем, перш за все парламентсько-демократичних інститутів, які обвинувачуються в неефективності при подоланні кризи

3) криза масової свідомості, розмивання колишньої системи цінностей.

ЗВЕРНИ УВАГУ

Правлячі кола Німеччини вже були не в змозі керувати парламентськими методами і, на відміну від США, обрали Інший шлях виходу з кризи — встановлення тоталітарної диктатури.

ЗВЕРНИ УВАГУ

Економічна політика була спрямована на підготовку Німеччини до війни. Форсувалось створення і розвиток військових заводів. З 1933 по 1937 р. Німеччина витратила на переозброєння 46 млрд марок. Це дозволило підняти загальний обсяг промислової продукції на 25% порівняно з рівнем 1929 р. Посилення експлуатації та репресії поєднувалися з соціальною і національною демагогією.

31 липня 1919 р. Установчі збори у м. Веймарі прийняли так звану Веймарську Конституцію. Згідно з нею главою держави вважався президент, який обирався на 7 років. Він призначав канцлера і міністрів, міг розпускати рейхстаг, призначати вибори, був головнокомандуючим армією. Уряд формувався більшістю рейхстагу і відповідав перед ним. Рейхстаг мав законодавчу владу. Уводилося загальне виборче право для громадян з 20 років, демократичні права і свободи. Зберігався поділ Німеччини на автономні держави-землі. Першим президентом Німеччини обрали Ф. Еберта.

Революційні події в Німеччині мали своє продовження в Баварії, де у квітні 1919 р. фабрично-заводські комітети і солдатські Ради Мюнхена обрали новий уряд на чолі з комуністами. Баварія була проголошена Радянською республікою, уряд ввів робітничий контроль на підприємствах, націоналізував банки і залізниці, почав формувати свою армію.

У 1920 р. з’являється націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини (НСДАП). Націонал-соціалісти закликали до боротьби з комунізмом, вимагали ліквідації умов Версальського мирного договору, одержавлення трестів, участі робітників у прибутках підприємств, відчуження поміщицьких земель у спільне користування.

8-9 листопада 1923 р. Гітлер організував у Мюнхені фашистський заколот («пивний путч»), який закінчився невдачею. Гітлера засудили до 5 років ув’язнення, але вже через півроку звільнили. У 19251926 рр. виходять 2 томи його програмної книги «Майн кампф» («Моя боротьба»).

На виборах до рейхстагу в червні 1932 р. комуністи отримали 5.3 млн голосів, соціал-демократи — 8 млн, націонал-соціалісти — 13,7 млн. Фашисти спиралися на свої воєнізовані загони — штурмовики (СА) — 500 тис. чол., охоронні загони партії (СС) — 50 тис. чол. Посиленню впливу націонал-соціалістичної партії сприяла помилкова лінія комуністів і соціал-демократів, які вважали себе антагоністичними суперниками.

30 січня 1933 р. президент Німеччини П. Гіндербург призначив Гітлера рейхсканцлером. З самого початку своєї діяльності його уряд почав обмежувати політичні права і свободи, забороняти антиурядові мітинги. Була створена таємна поліція — гестапо. У цих умовах 5 березня 1933 р. проходять нові вибори до рейхстагу. За комуністів було подано 4,8 млн голосів, соціал-демократів — 7,2 млн, націонал-соціалістів — 17.3 млн, але вони не отримали абсолютної більшості в рейхстазі. Тільки арешт 81 депутата-комуніста і анулювання їх мандатів зробили нацистів господарями ситуації в рейхстазі. Уряду були надані надзвичайні повноваження. Він міг видавати закони, розпускати політичні партії. Таким чином, об’єднувалась законодавча і виконавча влада. У 1934 р. повноваження президента були передані Гітлеру довічно. В управлінні здійснювався «фюрерпринцип» — безумовне підкорення нижчих керівників вищим.

Величезного розмаху набула виховна робота в дусі нацизму. Було створено спеціальне міністерство пропаганди на чолі з Й. Геббельсом. За 1934-1938 рр. бюджетні асигнування відомства Геббельса зросли майже у 3,5 рази. Молодь виховувалася у мілітаристсько-расистському дусі в спеціальних організаціях «Молода нація» і «Гітлерюгенд», які охоплювали майже всіх дітей і підлітків від 10 до 18 років. В основу нацистської ідеології було покладено расизм, войовничий націоналізм, мілітаризм.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити