Біологія уроки для 10 класів - К. М. Задорожний 2011

Вступ. Речовини живих організмів
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про історію біології, методи біологічних досліджень та молекулярний рівень організації живої матерії.

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: біологія, методи досліджень, спостереження, експеримент, моделювання, моніторинг, молекулярний рівень організації життя, макромолекули, білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Чим живі системи відрізняються від неживих?

2. Яке значення має біологія для людини?

3. Які характерні особливості має молекулярний рівень життя?

4. Які функції в живих організмах виконують неорганічні речовини?

5. Які особливості притаманні основним групам органічних речовин?

6. Чи пов’язана будова органічних речовин з функціями, які вони виконують?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Прокаріотичні організми вивчає:

а) бактеріологія;

б) зоологія;

в) мікологія;

г) герпетологія.


2. До мікроелементів належить:

а) Оксиген;

б) Купрум;

в) Нітроген;

г) Гідроген.


3. Білки складаються:

а) з моносахаридів;

б) з амінокислот;

в) з нуклеотидів;

г) з ліпідів.


4. Полісахаридом є:

а) сахароза;

б) крохмаль;

в) глюкоза;

г) галактоза.


5. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії, на яких вони відбуваються.

1 Молекулярний рівень

2 Біосферний рівень

3 Популяційно-видовий рівень

4 Організмений рівень

А Утворення Великого бар’єрного рифу коралами

Б Перетворення личинки на дорослу комаху

В Перетворення пропластид на хлоропласти

Г Фотоліз води

Д Нерестова міграція осетрових риб


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть вуглеводи в послідовності за кількістю атомів Карбону, які входять до складу молекули, від найменшої до найбільшої:

а) тріоза;

б) пентоза;

в) тетроза;

г) гексоза.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант II

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Мохи вивчає:

а) альгологія;

б) бріологія;

в) ентомологія;

г) арахнологія.


2. Аспарагін — це:

а) моносахарид;

б) амінокислота;

в) азотиста основа;

г) ліпід.


3. Полісахариди складаються:

а) з моносахаридів;

б) з амінокислот;

в) з нуклеотидів;

г) з ліпідів.


4. Наявність циклічних форм є характерною рисою:

а) білків;

б) нуклеотидів;

в) моносахаридів;

г) ліпідів.


5. Установіть відповідність між функціями та процесами.

1 Каталітична функція

2 Регуляторна функція

3 Транспортна функція

4 Захисна функція

А Активна робота гіпоталамусу

Б Зниження енергії активації

В Утворення еластину

Г Доставка гемоглобіном кисню

Д Синтез імуноглобулінів


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть речовини в послідовності за кількістю залишків фосфатної кислоти від найменшої до найбільшої:

а) АМФ;

б) АТФ;

в) глюкоза;

г) АДФ.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант III

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Постійне спостереження за процесами в екосистемах — це:

а) моніторинг;

б) біотехнологія;

в) експеримент;

г) екологія.


2. Пептидний зв’язок є характерною рисою:

а) білків;

б) нуклеотидів;

в) моносахаридів;

г) ліпідів.


3. Аденін — це:

а) моносахарид;

б) амінокислота;

в) азотиста основа;

г) ліпід.


4. Незамінною амінокислотою у людини є:

а) пролін;

б) треонін;

в) гліцин;

г) аспарагін.


5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями.

1 Ферменти

2 ДНК

3 Вітаміни

4 Протеїни

А Білки, які складаються винятково із залишків амінокислот

Б Процес порушення природної структури білка без руйнування пептидних зв’язків

В Органічні сполуки, які регулюють обмін речовин та енергії в організмі

Г Клас білків, які виконують каталітичну функцію

Д Органічна сполука, яка зберігає спадкову інформацію


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть події в послідовності від найдавнішої до найновішої:

а) винайдення світлового мікроскопа;

б) винайдення електронного мікроскопа;

в) розшифровка генома людини;

г) розшифровка структури ДНК.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант IV

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Учення про біосферу заснував:

а) І.І. Мечников;

б) С.Г. Навашин;

в) І.І. Шмальгаузен;

г) В.І. Вернадський.


2. Амінокислотою є:

а) гліцин;

б) фруктоза;

в) віск;

г) лактоза.


3. До мікроелементів належить:

а) Цинк;

б) Фосфор;

в) Сульфур;

г) Нітроген.


4. Структура білків, представлена а-спіраллю:

а) первинна;

б) вторинна;

в) третинна;

г) четвертинна.


5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями.

1 Наукова теорія

2 Систематика

3 Гіпотеза

4 Мікологія

А Наука, що вивчає видове розмаїття живих істот

Б Узагальнення певної системи фактів і закономірностей

В Наука, яка вивчає гриби

Г Закономірність, що, як правило, не має винятків, яку можна пояснити тільки певним чином

Д Науково обґрунтоване припущення, висунуте для пояснення факту, який безпосередньо не спостерігається


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть хімічні елементи в послідовності за їхнім умістом у живих клітинах від найменшого до найбільшого:

а) А u ;

б) О;

в) N;

г) Fe.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант V

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Еволюційну теорію запропонував:

а) М. Шлейден;

б) Ч. Дарвін;

в) Г. Мендель;

г) С. Г. Навашин.


2. Незамінною амінокислотою у людини є:

а) триптофан;

б) пролін;

в) аспарагін;

г) валін.


3. Органогенним елементом є:

а) Гідроген;

б) Калій;

в) Аурум;

г) Купрум.


4. Запасається в клітинах рослин:

а) хітин;

б) крохмаль;

в) глікоген;

г) сало.


5. Установіть відповідність між функціями та процесами.

1 Захисна функція

2 Структурна функція

3 Каталітична функція

4 Енергетична функція

А Накопичення глікогену

Б Утворення т-РНК сполуки з амінокислотою

В Відкладення восків на поверхні листка

Г Синтез хітину

Д Зв’язування ферменту із субстратом


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть вуглеводи в послідовності за кількістю атомів Карбону, які входять до складу молекули, від найбільшої до найменшої:

а) тріоза;

б) пентоза;

в) тетроза;

г) гексоза.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант VI

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Наука, що вивчає клітини:

а) генетика;

в) цитологія;

б) орнітологія;

г) гістологія.


2. Структура білків, утворена з допомогою пептидних зв’язків:

а) первинна;

б) вторинна;

в) третинна;

г) четвертинна.


3. Дисахаридом є:

а) сахароза;

б) крохмаль;

в) глюкоза;

г) целюлоза.


4. До макроелементів належить:

а) Ванадій;

б) Молібден;

в) Селен;

г) Натрій.


5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями.

1 Денатурація

2 Жири

3 Білки

4 Урацил

А Високомолекулярні полімери, мономерами яких є амінокислоти

Б Процес порушення природної структури білка без руйнування пептидних зв’язків

В Азотиста основа, яка входить до складу РНК

Г Найпоширеніший клас ліпідів

Д Біологічно активні речовини, які виробляються грибами, бактеріями й іншими організмами та згубно впливають на мікроорганізми й ракові клітини


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть події в послідовності від найдавнішої до найновішої:

а) створення клітинної теорії;

б) створення теорії еволюції Ч. Дарвіна;

в) створення бінарної системи біологічної номенклатури;

г) створення синтетичної теорії еволюції.


Послідовність

1

2

3

4


IV. Домашнє завдання

Повторити матеріали теми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити