Біологія уроки для 10 класів - К. М. Задорожний 2011

Багатоклітинні організми
БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ ЗІ СПРАВЖНІМИ ТКАНИНАМИ

Цілі уроку: розглянути особливості будови багатоклітинних еукаріотичних організмів, які мають тканини.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації «Тканини рослин», «Тканинитварин», «Будова рослини», «Будова тварин», «Таломні рослини», «Будова грибів», «Тип Пластинчасті».

Базові поняття й терміни: рослини, тварини, тканини, функції, спеціалізація, талом.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Чим відрізняються колоніальні й багатоклітинні організми?

2. Які багатоклітинні еукаріотичні організми не мають справжніх тканин?

3. Які особливості будови й життєдіяльності є характерними для багатоклітинних еукаріотичних організмів, що не мають справжніх тканин?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з одночасним заповненням таблиці

Тканина — це сукупність клітин, не обов’язково ідентичних, але спільного походження, що разом виконують спільну функцію. Найкращий розвиток тканин притаманний тришаровим тваринам і наземним рослинам. Головною перевагою наявності тканин є їх спеціалізація для виконання певних функцій. Це допомагає організмам більш ефективно виживати в складних умовах.

Так, після виходу на сушу рослинам довелося вирішувати кілька завдань, які потребували протилежних властивостей організму. З одного боку, їм треба було надійно закріплюватися у ґрунті й ефективно одержувати з нього воду й мінеральні речовини. З іншого — їм треба було ефективно здійснювати фотосинтез для забезпечення своїх потреб у органічних речовинах. Ці завдання вдалося виконати шляхом спеціалізації окремих тканин, які створили певні органи. Фотосинтезуюча тканина знаходиться в листках або стеблі й пристосована для ефективного фотосинтезу, хоча добувати мінеральні речовини не може. А покривна тканина коренів утворює кореневі волоски й ефективно забезпечує організм водою та мінеральними речовинами, хоча й не здатна до фотосинтезу. Для успішної кооперації цих тканин задіяні провідні тканини, а для створення резерву поживних речовин — запасаючі.

Аналогічна ситуація й у тварин. їх м’язові тканини забезпечують рухи тіла, сполучні — створюють опорні структури організму, резерви потрібних речовин і виконують захисні та транспортні функції. Нервова тканина спеціалізується на функціях управління, а епітеліальна — на покривних і секреторних функціях.


Основні типи тканин рослин і тварин


Тип тканин

Основні функції

Типи тканин рослин

Меристематичні

Забезпечують ріст

Покривні

Захищають від зовнішніх впливів і забезпечують водою й мінеральними речовинами

Основні

Виконують функції фотосинтезу, опори та запасання резервних речовин

Провідні

Забезпечують зв’язок між різними тканинами й органами рослини

Типи тканин тварин

Сполучна

Створюють опорні структури організму, резерви потрібних речовин і виконують захисні й транспортні функції

Нервова

Виконують функції управління і координації роботи тканин і органів, а також забезпечують взаємодію з іншими організмами

М’язова

Забезпечують рухову активність тіла та його окремих частин і органів

Епітеліальна

Виконує покривні й секреторні функції

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. У яких груп організмів і чому найкраще розвинені тканини?

2. Які типи тканин є характерними для рослин і які функції вони виконують?

3. Які типи тканин є характерними для тварин і які функції вони виконують?

Питання для обговорення

Чому організми, які мають тканини, не витіснили повністю організми без тканин?

V. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити