Біологія уроки для 10 класів - К. М. Задорожний 2011

Багатоклітинні організми
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про тканинний, органний та організмовий рівні організації живої матерії.

Обладнання й матеріали: таблиці «Тканини рослин», «Тканини тварин», підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: багатоклітинні організми, тканини, органи, системи органів, регуляція, гістотехнології.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Чим відрізняються між собою клітини одноклітинних і багатоклітинних еукаріотичних організмів?

2. Чим тканини рослин відрізняються від тканин тварин?

3. З допомогою яких механізмів рослини регулюють фізіологічні процеси у своїх організмах?

4. З допомогою яких механізмів тварини регулюють фізіологічні процеси у своїх організмах?

5. Де можуть використовуватися досягнення сучасних гістотехнологій?

6. Яке значення для людини має дослідження стовбурових клітин?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

1. Твірною тканиною рослин є:

а) меристема;

б) епідерма;

в) ксилема;

г) корок.


2. Тканина, клітини якої розташовані на базальній мембрані:

а) нервова;

б) епітеліальна;

в) сполучна;

г) м’язова.


3. До складу травної системи входить:

а) серце;

б) нирка;

в) легені;

г) шлунок.


4. Тілом водоростей є:

а) талом;

б) корінь;

в) пагін;

г) лист.


5. Установіть відповідність між функціями та явищами.

1 Захисна

2 Структурна

3 Транспортна

4 Дихальна

А Ріст кісток скелета

Б Утворення кутикули

В Збільшення кількості продихів

Г Виділення нектару

Д Проведення газів аеренхімою


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть етапи руху поживних речовин в організмі в послідовності від першого до останнього:

а) травна система;

б) транспортна система;

в) видільна система;

г) клітини-споживачі.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант II

1. Покривною тканиною рослин є:

а) меристема;

б) епідерма;

в) ксилема;

г) паренхіма.


2. М’язова тканина, з якої утворена мускулатура руки:

а) серцева;

б) посмугована;

в) непосмугована;

г) камбій.


3. Стовбуровими клітинами крові утворені:

а) лейкоцити;

б) дендрити;

в) нігті;

г) меристеми.


4. Орган, з допомогою якого рослина закріплюється в ґрунті:

а) талом;

б) корінь;

в) пагін;

г) лист.


5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями.

1 Вентиляційна тканина

2 Аксон

3 Судинно-волокнистий пучок

4 Базальна мембрана

А Структура, утворена судинами, трахеїдами й ситоподібними трубками разом із механічними й основними тканинами

Б Основна тканина, що виконує функцію газообміну і проведення газів до різних тканин

В Рухові реакції органів рослин (у вигляді вигинів), які виникають у відповідь на дію подразників навколишнього середовища й не мають певного спрямування

Г Тонкий щільний шар, пучок міжклітинної речовини, утворений клітинами епітелію

Д Подовжений, розгалужений на кінці відросток нейрона


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть етапи руху кисню в організмі ссавців у послідовності від першого до останнього:

а) клітини-споживачі;

б) трахея;

в) артерії;

г) альвеоли.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант III

1. Основною тканиною рослин є:

а) коленхіма;

б) паренхіма;

в) кутикула;

г) сполучна тканина.


2. Тканина, що утворює кістки:

а) нервова;

в) сполучна;

б) епітеліальна;

г) флоема.


3. До складу кровоносної системи входить:

а) серце;

б) шлунок;

в) легені;

г) підшлункова залоза.


4. Орган листостеблових рослин, який виконує функцію фотосинтезу:

а) талом;

б) корінь;

в) підземний пагін;

г) лист.


5. Установіть відповідність між функціями та явищами.

1 Секреторна

2 Захисна

3 Репродуктивна

4 Дихальна

А Поглинання кисню еритроцитами

Б Плач

В Скупчення фагоцитів навколо занози

Г Утворення спор

Д Утворення клітин коленхіми в первинній корі


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть етапи руху вуглекислого газу в організмі ссавців у послідовності від першого до останнього:

а) клітини тіла;

б) альвеоли;

в) трахея;

г) вени.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант IV

1. До складу флоеми у рослин входять:

а) нектарники;

б) трахеїди;

в) сочевички;

г) ситоподібні трубки.


2. До складу видільної системи входить:

а) аорта;

б) сечовий міхур;

в) бронхи;

г) печінка.


3. Тканиною рослин є:

а) коленхіма;

б) лімфа;

в) кров;

г) кутикула.


4. Орган, з допомогою якого рослина розмножується статевим способом:

а) талом;

б) корінь;

в) квітка;

г) лист.


5. Установіть відповідність між функціями та явищами.

1 Захисна

2 Структурна

3 Транспортна

4 Дихальна

А Доставка ксилемою води

Б Утворення нектару

В Збільшення в крові кількості лейкоцитів

Г Заповнення пухкою сполучною тканиною проміжків між органами

Д Скорочення діафрагми


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть етапи руху вуглеводів у рослині картоплі в послідовності від першого до останнього:

а) флоема;

б) жилка;

в) паренхіма листка;

г) бульба.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант V

1. До складу ксилеми в рослин входять:

а) нектарники;

б) трахеїди;

в) сочевички;

г) ситоподібні трубки.


2. Тканиною тварин є:

а) коленхіма;

б) паренхіма;

в) корок;

г) нейроглія.


3. Орган, з допомогою якого рослина здійснює фотосинтез:

а) плід;

б) корінь;

в) квітка;

г) лист.


4. По трахеях тварин переміщається:

а) водний розчин;

б) олія;

в) мед;

г) повітря.


5. Установіть відповідність між функціями та явищами.

1 Секреторна

2 Регуляторна

3 Репродуктивна

4 Поживна

А Поглинання мінеральних речовин корінням

Б Збільшення кількості деревини в стеблі

В Виділення в кров продуктів секреції гіпоталамуса

Г Брунькування гідри

Д Утворення нектару


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть етапи руху води в рослині верби в послідовності від першого до останнього:

а) продихи;

б) паренхіма листків;

в) кореневі волоски;

г) ксилема.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант VI

1. Твірною тканиною рослин є:

а) епідерма;

б) меристема;

в) ксилема;

г) корок.


2. Тканина, клітини якої розташовані на базальній мембрані:

а) нервова;

б) м’язова;

в) сполучна;

г) епітеліальна.


3. М’язова тканина, з якої утворена мускулатура шлунка:,

а) серцева;

б) непосмугована;

в) посмугована;

г) епітеліальна.


4. Система, до складу якої входять нирки:

а) нервова;

б) опорно-рухова;

в) дихальна;

г) видільна.


5. Установіть відповідність між функціями та явищами.

1 Дихальна

2 Транспортна

3 Структурна

4 Захисна

А Ріст кісток скелета

Б Утворення кутикули

В Збільшення кількості продихів

Г Виділення нектару

Д Проведення газів аеренхімою


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть етапи руху поживних речовин в організмі в послідовності від останнього до першого:

а) травна система;

б) транспортна система;

в) видільна система;

г) клітини-споживачі.


Послідовність

1

2

3

4


IV. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити