Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Бioрізноманіття
БІОРІЗНОМАНІТТЯ НАШОЇ ПЛАНЕТИ ЯК НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ. ЧАСТИНА 1. РОСЛИНИ

Цілі уроку:

освітня: розглянути основні групи наземних рослин; навчити класифікувати певні види рослин;

розвивальна: навчити аналізувати спільні та відмінні риси різних груп наземних рослин;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до різноманіття рослин у живій природі.

Обладнання і матеріали: таблиці або електронні зображення мохів, хвощів, папоротей, хвойних та квіткових рослин.

Базові поняття і терміни: мохи, плауни, хвощі, папороті, хвойні, квіткові.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які живі організми належать до рослин? За якими ознаками?

2. Які групи рослин вам відомі? які риси будови притаманні кожній з них?

3. Наведіть приклади рослин, що оточують вас у повсякденному житті: у дворі та вдома, під час навчання у школі та відпочинку на природі. До яких систематичних груп вони належать?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Загальна характеристика наземних рослин

Загальними рисами цієї групи є такі: багатоклітинні організми з тканинам та органами; хлоропласти яскраво-зеленого забарвлення; містять хлорофіли а та b; фікобіліни відсутні; життєвий цикл зі зміною гаплоїдної та диплоїдної фази; у життєвому циклі переважає гаметофіт або спорофіт.

2. Мохоподібні рослини

1) Печіночники, або Маршанцієві мохи: дрібні й ніжні мохоподібні рослини. Представники: маршанція мінлива — поширена у вологих місцях, на узбережжях струмків; річія плаваюча — водна плаваюча рослина.

2) Антоцеротові мохи: мають рогоподібні спорангії. Представник: антоцерос — поширений переважно у тропіках.

3) Справжні мохи: багаторічні мохи. Представники: сфагнум, або торф’яний мох — м’які, білувато-зелені, бурі або червоні рослини вологих місць (переважно боліт), здатні накопичувати в клітинах тіла воду, після відмирання утворюють торф. Зозулин льон — дещо нагадує мініатюрні рослини льону, коробочки, що з’являються на жіночих рослинах, схожі на зозулю, яка сидить на гілці; поширений у вологих місцях.

3. Судинні спорові рослини

4) Плауни: трав’янисті рослини з лускоподібними листками. Представники: плаун булавовидний — росте переважно у соснових лісах; баранець звичайний — у замоховілих, здебільшого ялинових, лісах і високо в горах.

5) Хвощі: тіло розчленовано на вузли та міжвузля. Представники: хвощ польовий — росте в умовах підвищеної вологості на ланах, лугах, на полях як бур’ян, на пісках, уздовж берегів рік, у лісах.

6) Псилотовіта вужачкові: примітивні папоротеподібні рослини. Представники: вужачка — поширена по всій земній кулі, особливо у тропіках; псилот — росте в тропіках і субтропіках.

7) Справжні папороті: дерева, кущі, ліани, трави, що ростуть на ґрунті або як епіфіти — на деревах. Мають великі листки — вайї. Представники: щитник чоловічий — одна з найпоширеніших папоротей, найясніший у помірному кліматі; страусове перо звичайне — поширений у Карпатах, зрідка трапляється на Поліссі, у лісостепу та степу; сальвінія плаваюча — дрібна папороть, що плаває на поверхні водойм, занесена до Червоної книги України.

4. Насінні рослини

8) Саговники — давні рослини, розквіт яких припав на юрський період. У наші часи зберігалися подекуди у тропіках та субтропіках. Представник: саговник — переважно у Південно-Східній Азії.

9) Хвойні — судинні рослини, насіння яких розвивається у шишках. Особливість — вічнозелене листя, що має вигляд голок чи рідше лусочок. Представники: сосна, ялина, ялиця, кипарис, кедр, тис, секвоя, модрина.

10) Гінкгові — листопадні голонасінні рослини, живі релікти. Представник: гінкго дволопатеве — зберігся у Китаї, поширюється багатьма країнами як декоративний вид.

11) Квіткові, або Покритонасінні — мають розвинені вегетативні (корені, стебла, листя) та генеративні (квітки, з яких у подальшому утворюється плід) органи. Включають класи Однодольні та Дводольні. Дводольні — мають у зародку дві насінні долі. Включають підкласи: Магнолієцвіті (кориця, латаття, лотос); Жовтцевоцвіті (жовтець, барбарис, півонія); Гвоздикоцвіті (портулак, кактуси, гвоздика); Гамамелісоцвіті (береза, дуб, каштан справжній); Діленієцвіті (чайний кущ, кавун, капуста); Розоцвіті (смородина, яблуня, квасоля); Губоцвіті (ясень, картопля, м’ята); Айстрові (айстра, соняшник, хризантема).

Однодольні — мають у зародку одну розвинену сім’ядолю. Включають підкласи: Частухоцвіті (сусак, частуха, рдесник); Лілієцвіті (півники, тюльпан, часник); Пальмоцвіті (фінікова пальма, кокосова пальма, ряска).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Наведіть загальні риси, що притаманні наземним рослинам. На які групи їх поділяють за сучасною систематикою?

2. Порівняйте мохоподібні рослини з плаунами. Наведіть спільні та відмінні риси.

3. Порівняйте хвощі зі справжніми папоротями, зазначте спільні та відмінні риси.

4. Порівняйте хвойні та квіткові рослини. Чим вони схожі й чим відрізняються?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф. Підготувати опис одного виду рослин (за вибором учня) із зазначенням його положення за сучасною систематикою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити