Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Бioрізноманіття
БІОРІЗНОМАНІТТЯ НАШОЇ ПЛАНЕТИ ЯК НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ. ЧАСТИНА 1. РОСЛИНИ

Цілі уроку:

освітня: розглянути основні групи наземних рослин; навчити класифікувати певні види рослин;

розвивальна: навчити аналізувати спільні та відмінні риси різних груп наземних рослин;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до різноманіття рослин у живій природі.

Обладнання і матеріали: таблиці або електронні зображення мохів, хвощів, папоротей, хвойних та квіткових рослин.

Базові поняття і терміни: мохи, плауни, хвощі, папороті, хвойні, квіткові.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які живі організми належать до рослин? За якими ознаками?

2. Які групи рослин вам відомі? які риси будови притаманні кожній з них?

3. Наведіть приклади рослин, що оточують вас у повсякденному житті: у дворі та вдома, під час навчання у школі та відпочинку на природі. До яких систематичних груп вони належать?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Загальна характеристика наземних рослин

Загальними рисами цієї групи є такі: багатоклітинні організми з тканинам та органами; хлоропласти яскраво-зеленого забарвлення; містять хлорофіли а та b; фікобіліни відсутні; життєвий цикл зі зміною гаплоїдної та диплоїдної фази; у життєвому циклі переважає гаметофіт або спорофіт.

2. Мохоподібні рослини

1) Печіночники, або Маршанцієві мохи: дрібні й ніжні мохоподібні рослини. Представники: маршанція мінлива — поширена у вологих місцях, на узбережжях струмків; річія плаваюча — водна плаваюча рослина.

2) Антоцеротові мохи: мають рогоподібні спорангії. Представник: антоцерос — поширений переважно у тропіках.

3) Справжні мохи: багаторічні мохи. Представники: сфагнум, або торф’яний мох — м’які, білувато-зелені, бурі або червоні рослини вологих місць (переважно боліт), здатні накопичувати в клітинах тіла воду, після відмирання утворюють торф. Зозулин льон — дещо нагадує мініатюрні рослини льону, коробочки, що з’являються на жіночих рослинах, схожі на зозулю, яка сидить на гілці; поширений у вологих місцях.

3. Судинні спорові рослини

4) Плауни: трав’янисті рослини з лускоподібними листками. Представники: плаун булавовидний — росте переважно у соснових лісах; баранець звичайний — у замоховілих, здебільшого ялинових, лісах і високо в горах.

5) Хвощі: тіло розчленовано на вузли та міжвузля. Представники: хвощ польовий — росте в умовах підвищеної вологості на ланах, лугах, на полях як бур’ян, на пісках, уздовж берегів рік, у лісах.

6) Псилотовіта вужачкові: примітивні папоротеподібні рослини. Представники: вужачка — поширена по всій земній кулі, особливо у тропіках; псилот — росте в тропіках і субтропіках.

7) Справжні папороті: дерева, кущі, ліани, трави, що ростуть на ґрунті або як епіфіти — на деревах. Мають великі листки — вайї. Представники: щитник чоловічий — одна з найпоширеніших папоротей, найясніший у помірному кліматі; страусове перо звичайне — поширений у Карпатах, зрідка трапляється на Поліссі, у лісостепу та степу; сальвінія плаваюча — дрібна папороть, що плаває на поверхні водойм, занесена до Червоної книги України.

4. Насінні рослини

8) Саговники — давні рослини, розквіт яких припав на юрський період. У наші часи зберігалися подекуди у тропіках та субтропіках. Представник: саговник — переважно у Південно-Східній Азії.

9) Хвойні — судинні рослини, насіння яких розвивається у шишках. Особливість — вічнозелене листя, що має вигляд голок чи рідше лусочок. Представники: сосна, ялина, ялиця, кипарис, кедр, тис, секвоя, модрина.

10) Гінкгові — листопадні голонасінні рослини, живі релікти. Представник: гінкго дволопатеве — зберігся у Китаї, поширюється багатьма країнами як декоративний вид.

11) Квіткові, або Покритонасінні — мають розвинені вегетативні (корені, стебла, листя) та генеративні (квітки, з яких у подальшому утворюється плід) органи. Включають класи Однодольні та Дводольні. Дводольні — мають у зародку дві насінні долі. Включають підкласи: Магнолієцвіті (кориця, латаття, лотос); Жовтцевоцвіті (жовтець, барбарис, півонія); Гвоздикоцвіті (портулак, кактуси, гвоздика); Гамамелісоцвіті (береза, дуб, каштан справжній); Діленієцвіті (чайний кущ, кавун, капуста); Розоцвіті (смородина, яблуня, квасоля); Губоцвіті (ясень, картопля, м’ята); Айстрові (айстра, соняшник, хризантема).

Однодольні — мають у зародку одну розвинену сім’ядолю. Включають підкласи: Частухоцвіті (сусак, частуха, рдесник); Лілієцвіті (півники, тюльпан, часник); Пальмоцвіті (фінікова пальма, кокосова пальма, ряска).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Наведіть загальні риси, що притаманні наземним рослинам. На які групи їх поділяють за сучасною систематикою?

2. Порівняйте мохоподібні рослини з плаунами. Наведіть спільні та відмінні риси.

3. Порівняйте хвощі зі справжніми папоротями, зазначте спільні та відмінні риси.

4. Порівняйте хвойні та квіткові рослини. Чим вони схожі й чим відрізняються?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф. Підготувати опис одного виду рослин (за вибором учня) із зазначенням його положення за сучасною систематикою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити