Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Бioрізноманіття
БІОРІЗНОМАНІТТЯ НАШОЇ ПЛАНЕТИ ЯК НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ. ЧАСТИНА 2. ГРИБИ

Цілі уроку:

освітня: розглянути основні групи грибів; навчити класифікувати певні види грибів;

розвивальна: навчити аналізувати спільні та відмінні риси різних груп грибів;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до різноманіття грибів у живій природі.

Обладнання і матеріали: таблиці або електронні зображення грибів.

Базові поняття і терміни: гриби, ооміцети, хітридіоміцети, зигоміцети (мукорові гриби), аскоміцети (сумчасті гриби), базидіоміцети.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які живі організми належать до грибів? За якими ознаками?

2. Які групи грибів вам відомі? які риси будови притаманні кожній з них?

3. Наведіть приклади грибів, що траплялися вам у повсякденному житті: неподалік від домівки або під час прогулянки чи відпочинку. До яких систематичних груп вони належать?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Загальна характеристика грибів

Основними рисами грибів є:

• вегетативне тіло — міцелій або одноклітинний талом, повністю занурений у субстрат (це забезпечує максимально ефективне вилучення поживних речовин усією поверхнею тіла); міцеліальні гриби мають добре розгалужені гіфи;

• спороносні органі винесені над поверхнею субстрату (для кращого розповсюдження спор), часто з утворенням складних структур — плодових тіл;

• здатні виділяти назовні ферменти, що перетравлюють поживні речовини (полісахариди, білки), які не здатні перетнути клітинну оболонку.

Справжні гриби є типовими еукаріотами, але мають значно менший за розміром геном. Вегетативне тіло є нерухомими і закріплено в субстраті, має необмежений ріст (ознаки притаманні також і рослинам). Перетинки між сусідніми клітинами мають пори, через які може перетікати протопласт. Є клітинна стінка (наявна також у рослин і відсутня у тварин), до її складу входить хітин. Центральні вакуолі формуються тільки за старіння клітини за рахунок автолізу її вмісту. Кінцевим продуктом метаболізму Нітрогену є сечовина. Запасним вуглеводом є глікоген. За типом живлення є осмотрофними гетеротрофами.

2. Різноманітність грибів

Розглянемо найбільш типові групи та їхніх представників.

Відділ Ооміцети — раніше належав до царства Гриби, але зараз віднесено до царства Різноджгутикові супергрупи SAR. Мають добре розвинутий неклітинний міцелій. Оболонка міцелію целюлозна, хітину немає. Нестатеве розмноження здійснюється зооспорами, що мають два джгутики — перистий та гладкий.

Представники: Saprolegnia — паразит риб; Peronospora, Phyrophthora, Plasmopara — паразити наземних рослин.

Відділ Хітридіоміцети: вегетативне тіло має вигляд плазмодію або слабо розвинутого міцелію. Властиве розмноження зооспорами з одним заднім джгутиком. Більшість є паразитами прісноводних і морських водоростей, водяних грибів, вищих водяних рослин і тварин. Є і сапротрофи.

Представники: Synchytrium endobioticum — збудник раку картоплі, Olpidium brassicae — збудник чорної ніжки капусти.

Відділ Зигоміцети, або Мукорові гриби: мають добре розвинутий неклітинний міцелій, який у зрілому стані ділиться на клітини нестатеве розмноження здійснюється безджгутиковими спорангіоспорами, конідіями. У клітинних стінках є хітин та хітозан. Майже всі ведуть наземний спосіб життя. Серед них є сапротрофи, паразити грибів, вищих рослин, комах, інших тварин і людини.

Представники: Mucor, Rhizopus — головчасті плісняви; Zoopagus — хижий водний гриб; Entomophthora — паразит комах.

Відділ Аскоміцети, або Сумчасті гриби: основною ознакою є утворення під час статевого розмноження спорангіїв-сумок вегетативне тіло — розгалужений багатоклітинний гаплоїдний міцелій, що складається з багатоядерних або одно- ядерних клітин, сполучених парами оболонка містить хітин, целюлози немає.

Представники: Saccharomyces — пекарські, пивні, винні дріжджі; Candida — збудник молочниці; Aspergillus, Penicillium, Fusarium — плісняві гриби; Trichophyton — збудник стригучого лишаю; Claviceps — збудник маткових ріжок злаків; Cladonia — компонент лишайнику «оленячий мох» (ягель), Microsphaera — збудник борошнистої роси; Morchella — зморшок; трюфель.

Відділ Базидіоміцети: вищі гриби з багатоклітинним міцелієм. Серед них є паразити рослин, ґрунтові сапрофіти, шапинкові гриби, що утворюють мікоризу, руйнують деревину.

Представники: мухомор, поганка; печериця; білий гриб; сироїжка; маслюк; справжній трутовик; дощовик; збудник іржі рослин; Ustilago — збудник летучої сажки рослин; Cryptococcus — спричиняє пухлини мозку; Malassezia — спричиняє лупу.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Наведіть загальні риси, що притаманні грибам. На які групи їх поділяють за сучасною систематикою?

2. Порівняйте Ооміцети з Хітридіоміцетами. Наведіть спільні та відмінні риси.

3. Порівняйте Мукорові та Сумчасті гриби, зазначте спільні та відмінні риси.

4. Чим Базидіоміцети схожі й чим відрізняються від інших груп грибів?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф. Підготувати опис одного виду грибів (за вибором учня) із зазначенням його положення за сучасною систематикою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити