Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Бioрізноманіття
БІОРІЗНОМАНІТТЯ НАШОЇ ПЛАНЕТИ ЯК НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ. ЧАСТИНА 3. БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ

Цілі уроку:

освітня: розглянути основні групи безхребетних тварин; навчити класифікувати певні види тварин;

розвивальна: навчити аналізувати спільні та відмінні риси різних груп безхребетних тварин;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до різноманіття тварин у живій природі.

Обладнання і матеріали: таблиці або електронні зображення безхребетних тварин.

Базові поняття і терміни: губки, реброплави, кишковопорожнинні, плоскі черви, круглі черви, кільчасті черви, членистоногі, голкошкірі.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які живі організми відносять до царства Тварини?

2. Які живі організми належать до безхребетних тварин? За якими ознаками?

3. Які групи безхребетних тварин вам відомі? Які риси будови притаманні кожній з них?

4. Наведіть приклади безхребетних тварин, відомі вам з повсякденного життя. До яких систематичних груп вони належать?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Загальна характеристика царства Тварини

Загальними рисами тварин є такі: еукаріоти з гетеротрофним типом живлення; клітини не мають жорсткої клітинної стінки; поверх плазматичної мембрани є глікокалікс; вакуолі невеликі, існують нетривалий час (травні, фагоцитарні); клітини не мають пластид; наявні клітинні центри з двох центріолей; запасний вуглевод — глікоген; здатні до активного руху, який забезпечує добування їжі та захист від ворогів; розмноження статеве та нестатеве; є два шляхи розвитку: прямий та непрямий; подразливість регулюється гормонами та нервовою системою; багатоклітинні мають чотири типи основні тканин: епітеліальні, сполучні, м’язові, нервові; мають велику різноманітність органів; тіло компактне (полегшує рух, дає переваги під час теплорегуляції).

Одноклітинні організми, що раніше відносили до царства Тварини, зараз, за результатами новітніх генетичних, біохімічних та цитологічних досліджень перенесені до інших Царств. Тому ми передусім будемо розглядати організми, що за сучасною систематикою утворюють царство Справжні тварини і належать до підцарства Багатоклітинні тварини.

2. Різноманітність безхребетних тварин

Загальними рисами безхребетних тварин є відсутність хребта ця група є збірною, складається чисельних типів, що мають рівноправний статус. Розглянемо основні типи, зазначивши їхніх представників.

1) Тип Губки: прісноводна губка бодяга.

2) Тип Реброплави: плевробрахія, яка мешкає в Чорному морі, «Венерин пояс» — тропічний вид.

3) Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі: клас Гідроїдні — гідра прісноводна, португальський кораблик, або фізалія, медуза-хрестовик; клас Сцифоїдні — вухата медуза, коренерот, ціанея, їстівна ропилема; клас Коралові поліпи — актинії, мадрепорові корали, червоний, або благородний корал.

4) Тип Плоскі Черви: клас Війчасті, або Турбелярії — молочна, або біла планарія; клас сисуни, або трематоди — паразити печінковий сисун, ланцетоподібний сисун, котячий сисун, шизостома кров’яна; Стьожкові черви, або Цестоди — паразити ціп’як озброєний, або свинячий, ціп’як неозброєний, або бичачий, ехінокок, стьожак широкий, ремінчик, мозковик овечий

5) Тип Круглі черви, або Первиннопорожнинні: аскарида людська — живе в тонкій кишці людини; волосоголовець — паразит товстої кишки; гострик людський — один з найпоширеніших кишкових паразитів у дітей; трихінела — живе у скелетній мускулатурі; стеблова нематода Ditylenchus destructor — паразит стебла рослин.

6) Тип Черевовійчасті, або Гастротрихи: прісноводна гастротриха Chaetonotus maximus.

7) Тип Коловертки: дрібні водні тварини (до 2 мм), основна характерна риса яких — коловоротний апарат.

8) Тип Кільчасті черви, або Анеліди: клас Багатощетинкові, або Поліхети — піскожил — веде риючий спосіб життя у прибережній зоні океану, нереїда японська — живе в опріснених водах; клас Малощетинкові, або Олігохети — дощовий черв’як — поширений по всьому світові, найбільш відомий черв; клас П’явки — п’явка медична, ектопаразит прісних водойм, що живиться кров’ю.

9) Тип Молюски, або М'якуни: клас Двостулкові — гігантська тридакна, перлівниця звичайна, морські гребінці; клас черевоногі — ставковик озерний, виноградний слимак, морські блюдечка; клас Головоногі — кальмари, каракатиці, восьминоги.

10) Тип Членистоногі: клас Зяброногі ракоподібні — зяброніг звичайний, щитень весняний, дафнія; клас Вищі раки — широкопалий річковий рак, краби, креветки; клас Павукоподібні — павук-сріблянка, чорний товстохвостий скорпіон, собачий кліщ; клас Багатоніжки — гігантська сколопендра, піщаний ківсяк; клас Комахи — коромисло велике, хрущ травневий, білан капустяний, медоносна бджола.

11) Тип Голкошкірі: морські зірки, морські їжаки, офіури, або змієхвістки, голотурії, або морські огірки, морські лілії.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Наведіть загальні риси, що притаманні безхребетним тваринам. На які групи їх поділяють за сучасною систематикою?

2. Порівняйте Губок, Реброплавів та Кишковопорожнинних. Наведіть спільні та відмінні риси.

3. Порівняйте Плоских, Круглих та Кільчастих червів, зазначте спільні та відмінні риси будови та способу життя.

4. Порівняйте Молюсків, Членистоногих та Голкошкірих. Чим вони схожі й чим відрізняються від інших безхребетних тварин?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

опрацювати відповідний параграф. Підготувати опис одного виду безхребетних тварин (за вибором учня) із зазначенням його положення за сучасною систематикою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити