Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Обмін речовин і перетворення енергії
ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ, ЛІПІДІВ ТА БІЛКІВ У ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про особливості обміну вуглеводів, ліпідів та білків у організмі людини;

розвивальна: розвивати навички наукового мислення, вміння аналізувати інформацію та знаходити зв'язки між ефективністю біологічних процесів і умовами їх перебігу;

виховна: виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах і важливості цих процесів для існування життя.

Обладнання і матеріали: схеми обміну вуглеводів, ліпідів та білків у організмі людини.

Базові поняття і терміни: обмін вуглеводів, обмін білків, обмін ліпідів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Яка будова молекул вуглеводів? Які функції виконують вуглеводи в гетеротрофному організмі?

2. Яка будова молекул ліпідів? Які їхні функції в організмі тварин?

3. Як побудовані молекули білків? Які їхні біологічні функції?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Обмін вуглеводів

Вуглеводи є джерелами енергії для безпосереднього використання (глюкоза) або утворюють депо енергії (глікоген). Є компонентами складних сполук (нуклеопротеїдів, глікопротеїдів), які використовуються для створення клітинних структур. Добова потреба — 400-500 г.

Основні етапи вуглеводного обміну

1) Розщеплення вуглеводів їжі у травному тракті та всмоктування моносахаридів у тонкому кишечнику.

2) Запасання глюкози у вигляді глікогену в печінці чи м’язах або безпосереднє використання її в енергетичних цілях.

3) Розщеплення глікогену в печінці й надходження глюкози у кров у разі зменшення її концентрації (вміст глюкози в крові людини у нормі становить 4,44-6,67 ммоль/л; за надлишку її вмісту до 8,34-10 ммоль/л вона виводиться із сечею; у разі зниження вмісту до 3,89 ммоль/л з’являється відчуття голоду, до 3,22 ммоль/л — судоми та втрата свідомості).

4) Синтез глюкози з проміжних продуктів (піровиноградної та молочної кислот) та невуглеводних попередників.

5) Перетворення глюкози на жирні кислоти.

6) Окиснення глюкози з утворенням вуглекислого газу та води.

Якщо надходження глюкози перевершує потребу, печінка перетворює її на жир, який відкладається про запас у жирових депо і може використовуватися в майбутньому як джерело енергії.

2. Обмін ліпідів

Ліпіди є енергетичним і пластичним матеріалом, входять до складу оболонки та цитоплазми клітин. Частина ліпідів накопичується у вигляді запасів жиру (10-30 % маси тіла).

Основні етапи ліпідного обміну

1) Ферментативне розщеплення жирів їжі у травному тракті до гліцерину та жирних кислот і їх усмоктування у кишечнику.

2) Утворення ліпопротеїдів у слизовій оболонці кишечнику та в печінці та їх транспорт кров’ю.

3) Гідроліз цих сполук на поверхні клітинних мембран ферментом ліпопротеїдліпазою, всмоктування жирних кислот і гліцерину в клітини, де вони використовуються для синтезу власних ліпідів клітин органів та тканин. Після синтезу ліпіди можуть піддаватися окисненню, вивільняючи енергію, і перетворюватися на кінцевій стадії на вуглекислий газ та воду. Жир також може трансформуватися у глікоген, а потім піддаватися окисненню за типом обміну вуглеводів. За надлишку жир відкладається у вигляді запасів у підшкірній клітковині, великому сальнику, навколо деяких органів.

3. Обмін білків

Основні етапи обміну білків: 1) ферментативне розщеплення білків їжі до амінокислот і їх усмоктування; 2) перетворення амінокислот; 3) біосинтез білків; 4) розщеплення білків; 5) утворення кінцевих продуктів розкладу амінокислот.

Після всмоктування у кровоносні капіляри ворсинок слизової оболонки тонкого кишечнику амінокислоти за ворітною веною надходять у печінку, де вони одразу ж використовуються або затримуються у вигляді невеликого резерву частина амінокислот лишається у крові й потрапляє в інші частини тіла, де вони включаються до складу нових білків.

Білки не відкладаються про запас у депо, тому білки, які організм починає витрачати після завершення запасу вуглеводів та жирів, — не резервні, а є ферментами та структурними білками клітин.

IV. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Практична робота 1

Тема. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків у організмі людини.

Мета: навчитися складати схеми обміну вуглеводів, ліпідів та білків у організмі людини.

Обладнання і матеріали: зображення систем органів людини.

Хід роботи

1. Складіть схему обміну вуглеводів у організмі людини. Позначте послідовні стадії та напрями перетворень.

2. Складіть схему обміну ліпідів у організмі людини. Позначте послідовні стадії та напрями перетворень.

3. Складіть схему обміну білків у організмі людини. Позначте послідовні стадії та напрями перетворень.

У висновку вкажіть, як процеси обміну вуглеводів, ліпідів та білків у організмі людини пов’язані один з одним.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф у підручнику.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити