Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Обмін речовин і перетворення енергії
РОЛЬ ПРОЦЕСІВ ДИХАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОРГАНІЗМІВ ЕНЕРГІЄЮ

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією; дослідити виникнення й еволюцію дихальної системи, різновиди органів дихання; з'ясувати принципи організації дихальних систем;

розвивальна: розвивати вміння порівнювати, зіставляти та робити висновки на прикладі різноманітності організації органів дихання різних груп живих організмів;

виховна: виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах і важливості цих процесів для існування життя.

Обладнання і матеріали: зображення дихальних систем різних груп тварин, зображення будови стебла та листка рослини.

Базові поняття і терміни: дихання, газообмін, продихи, сочевички, зябра, легені.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Навіщо, на вашу думку, потрібні процеси дихання?

2. Чи всі живі організми дихають? які способи дихання вам відомі?

3. Назвіть пристосування до дихання у різних середовищах, підтвердивши відповідь прикладами організмів.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Газообмін і дихальні поверхні

Обмін CO2 та O2 з навколишнім середовищем носить назву «газообмін», а поверхня, на якій це фактично відбувається, — «дихальною поверхнею». Для того щоб цей процес відбувався, дихальна поверхня має відповідати таким вимогам: 1) бути проникною, для того щоб гази могли проходити крізь неї; 2) шар, що її утворює, має бути тонким, оскільки дифузія є ефективною на відстані не більше 1 см; 3) вона має бути вологою, оскільки обидва гази — і O2, і CO2 — дифундують у розчині; 4) дихальна поверхня має бути великою, для того щоб крізь неї могли обмінюватися достатні кількості газів відповідно до потреб організму.

Організми отримують кисень або безпосередньо з атмосфери, або з води, в який він розчинений.

2. Надходження газів у організмів тварин. Виникнення й еволюція дихальної системи. Різновиди органів дихання і принципів організації дихальних систем

Одноклітинні: дифузія газів відбувається крізь усю клітинну мембрану.

Кишковопорожнинні: у кожній клітині газообмін відбувається крізь клітинну мембрану, що контактує із середовищем.

Плоскі черви: кисень потрапляє в організм через усю поверхню тіла.

Кільчасті черви: газообмін відбувається всією поверхнею тіла.

Збільшена потреба в кисні призвела до виникнення в процесі еволюції спеціалізованих дихальних поверхонь на певних ділянках тіла: зябер, трахей, легенів та ін.

Членистоногі: у комах газообмін відбувається через систему трубочок — трахей. Завдяки їм кисень з повітря потрапляє прямо до тканин, немає і необхідності транспортувати його кров’ю.

Хрящові риби: по обидва боки глотки зябра, що відкриваються назовні зябровими щілинами. Бідна на кисень кров надходить з черевної аорти до кожної із зябер. Саме тут відбувається газообмін. Вентиляційні рухи, як насос, утворюють безперервний рух води крізь зябра.

Кісткові риби: зябра більш досконалої будови, ніж у хрящових; є рухливі зяброві кришки. Газообмін відбувається, коли вода проходить крізь зяброві порожнині.

Земноводні. Газообмін може відбуватися трьома різними шляхами: через зволожену слизовими залозами шкіру; через епітелій, що вистилає ротову порожнину; через легені простої будови.

Плазуни: тіло вкрито роговим покривом, що є непроникним для газів, тому шкірне дихання відсутнє. Газообмін відбувається лише в легенях більш складної будови, ніж у земноводних.

Птахи: легені невеликі, компактні, мають численні бронхи, що пронизані численними кровоносними судинами вентиляція наскрізна. З легенями пов’язані п’ять пар дихальних мішків, які є виростами бронхів.

Ссавці: дихальна система створена добре розвинутими парними легенями, які розміщені в грудній порожнині, верхніми і нижніми дихальними шляхами. Газообмін відбувається в альвеолах.

3. Надходження газів до організмів рослин і грибів. Роль продихів. Усмоктування речовин із ґрунту

Кожна клітина рослин та грибів обмінюється з повітрям киснем та вуглекислим газом шляхом дифузії. Будь-які спеціальні вентиляційні механізми у рослин і грибів відсутні, але у рослин є спеціальні пристосування: продихи на листках, сочевички на корі дерев, міжклітинники з повітрям.

Кисень легко дифундує з повітря у проміжки між дрібними частками ґрунту, у плівку води, що їх оточує потім — у гіфи грибів або кореневі волоски рослин, а далі — в клітини кори і клітини центрального циліндру вуглекислий газ, що утворюється під час дихання, дифундує у зворотному напрямку і виходить з кореня назовні через кореневі волоски. Крім того, гази легко дифундують і через сочевички на коренях та стовбурах старих дерев і кущів. У листках газообмін здійснюється крізь продихи з градієнтом концентрації.

Більше кисню потребують ті частини рослин і грибів, які ростуть. Газообмін насінин відбувається дуже повільно. Газообміну в коренях може заважати ущільнений ґрунт.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Які властивості повинні мати дихальні поверхні для здійснення фотосинтезу?

2. Якими способами відбувається надходження газів для дихання в організми різних груп тварин? Наведіть приклади .

3. Як відбувалася еволюція дихальної системи? У яких груп організмів вона з’явилася вперше?

4. Як відбувається надходження газів до організмів рослин і грибів?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф у підручнику. Повторити будову тваринної та рослинної клітини, основні процеси, що відбуваються в них.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити