Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Обмін речовин і перетворення енергії
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ ОБМІН РЕЧОВИН і ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Цілі уроку:

освітня: узагальнити і закріпити знання про обмін речовин і перетворення енергії в клітині та організмі в цілому;

розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

виховна: виховувати розуміння важливості знань про процеси анаболізму для формування здорового способу життя.

Обладнання і матеріали: картки із завданнями.

Базові поняття і терміни: обмін речовин, перетворення енергії.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; збереження власного здоров'я.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які особливості обміну речовин в автотрофних організмів?

2. Які особливості обміну речовин у гетеротрофних організмів?

3. Як відбувається обмін вуглеводів, ліпідів та білків у організмі людини?

4. Яка роль дихання в забезпеченні організмів енергією?

5. Яка роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму? Наведіть приклади.

6. Яка роль вітамінів, мікро- та макроелеменів у обміні речовин?

7. Які речовини і як саме можуть негативно впливати на організм?

ІІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Варіант І

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Однією з функцій білків в організмі є:

А кодування і збереження спадкової інформації

Б каталітична (ферментативна)

В теплоізоляційна

Г осмотична

2. Оберіть відповідь, у якій усі організми належать до гетеротрофів:

А ціанобактерія, евглена зелена, мукор

Б білій гриб, амеба, коник

В пшениця, інфузорія туфелька, папороть

Г залізобактерія, кишкова паличка, секвоя

3. Роль зернистої ендоплазматичної сітки в метаболізмі клітини:

А синтез білків

Б окиснення органічних речовин, синтез АТФ

В накопичення води, запасних речовин, пігментів

Г фотосинтез

4. Оберіть відповідь, яка не належить до принципів раціонального харчування:

А кількість прийомів їжі протягом дня має бути не менше 4-5 разів

Б слід їсти більше жирного та солодкого

В бажано обмежити кількість вуглеводів до 3,-3,5/1 кг маси тіла

Г бажано обмежити споживання солі до 5-7 г на добу

5. Встановіть відповідність між хімічними елементами, та станами, що викликає їх нестача

1 Кальцій


А недокрів’я

2 Ферум


Б ендемічний зоб

3 Флуор


В крихкість кісток

4 Йод


Г нестача інсуліну

Д руйнування емалі зубів

6. Складіть коротку характеристику процесу нейрогуморальної регуляції рівня глюкози в крові.

Варіант ІІ

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Однією з функцій нуклеїнових кислот в організмі є:

А кодування і збереження спадкової інформації

Б каталітична (ферментативна)

В теплоізоляційна

Г осмотична

2. Схожість хемосинтезу та фотосинтезу полягає в тому, що в обох процесах:

А органічні речовини утворюються з неорганічних

Б на утворення органічних речовин використовується енергія сонячного світла

В на утворення органічних речовин використовується енергія, що вивільняється в результаті окиснення неорганічних речовин

Г утворюються однакові продукти обміну

3. Роль хлоропластів у метаболізмі клітини:

А синтез білків

Б окиснення органічних речовин, синтез АТФ

В накопичення води, запасних речовин, пігментів

Г фотосинтез

4. Оберіть ознаку, яка робить воду непридатною для пиття:

А містить патогенні мікроорганізми

Б безпечна в радіаційному відношенні

В прозора, не має присмаку, запаху та кольору

Г не містить отруйних хімічних речовин

5. Встановіть відповідність між вітамінами та станами, що викликає їх нестача.

1 Вітамін A


А Кровотечі

2 Вітамін D


Б Сліпота у сутінках

3 Вітамін K


В Бері-бері

4 Вітамін B1


Г Рахіт

Д Пелагра

6. Складіть коротку характеристику процесу нейрогуморальної регуляції зміни осмотичного тиску крові в разі спраги

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйте повідомлення з теми «Історія розвитку генетики».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити