Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Спадковість і мінливість
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ГЕНЕТИКИ

Цілі уроку:

освітня: розглянути основні поняття генетики; ознайомити учнів з основними методами генетичних досліджень;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності процесів спадковості та мінливості живих організмів;

виховна: на прикладі забезпечення спадковості та мінливості живих організмів виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах і важливості цих процесів для існування життя.

Обладнання і матеріали: схема будови гена, зображення схем основних методів генетичних досліджень та об'єктів, з якими працюють генетики.

Базові поняття і терміни: алель, локус, генотип, фенотип, методи досліджень, гібридологічний метод, генеалогічний метод, близнюковий метод, цитогенетичний метод, популяційно-статистичний метод, біохімічний метод.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які способи кодування та збереження інформації вам відомі з повсякденного життя?

2. Яким чином відбувається кодування і збереження спадкової інформації в живих організмах? З якою метою?

3. Пригадайте поняття «ген», «ДНК», «РНК», «хромосоми».

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Поняття генетики як науки

Генетика (від грецьк. генезис — походження) — наука про закономірності спадковості та мінливості організмів.

Відлік генетики як науки починається з 1900 року, коли три дослідники, які проводили досліди з гібридизації рослин, — голландець Г. де Фріз, німець К. Корренс та австрієць Е. Чермак — незалежно один від одного відкрили ті самі закономірності успадковування ознак у рослин, які були встановлені 1860 року чеським дослідником Грегором Менделем і описані в його роботі «Досліди над рослинними гібридами». Термін «генетика» запропонував 1906 року англійський учений У. Бетсон.

У своїх дослідах з різними сортами гороху Г . Мендель визначив основні закономірності успадкування ознак, що складають основу сучасної генетики. До цього часу чітких уявлень про закономірності наслідування у дослідників не було.

2. Методи генетичних досліджень

1) Гібридологічний — система схрещувань організмів, які відрізняються за певними станами однієї чи кількох спадкових ознак, і аналіз їх результатів.

2) Генеалогічний — вивчення родоводів організмів та кількісний аналіз ознак нащадків у ряді поколінь.

3) Близнюковий — аналіз і порівняння мінливості у гомозиготних і гетерозиготних близнят.

4) Цитогенетичний — дослідження особливостей хромосомного набору (кількості, форми та розмірів хромосом) організмів.

5) Популяційно-статистичний — вибірково досліджують частини популяцій і статистично обробляють одержані дані.

6) Біохімічний — аналіз хімічного складу і процесів обміну речовин для діагностики спадкових захворювань, пов’язаних із порушенням обміну речовин.

3. Генетична термінологія і символіка

Спадковість — здатність організмів передавати свої ознаки з покоління у покоління. Мінливість — здатність організмів набувати нових, порівняно з батьківськими, ознак.

Ген — частина молекули ДНК, що кодує первинну структуру поліпептиду, молекули тРНК або рРНК. Відповідає за ознаку, тобто за структуру певної молекули білка.

Алель — один з можливих станів (варіантів) ознаки. Алельні гени — гени, що розташовані в тих самих локусах гомологічних хромосом. Контролюють розвиток альтернативних ознак (домінантних та рецесивних — карі та сірі очі).

Генотип — сукупність спадкових ознак організму, отриманих від батьків, — спадкова програма розвитку.

Фенотип — сукупність ознак і властивостей організму, що проявляється під час взаємодії генотипу із середовищем.

Гомозигота — зигота, що має однакові алелі певного гена (обидві домінантні АА або обидві рецесивні аа). Гомозиготна особина серед нащадків не дає розщеплення.

Гетерозигота — зигота, що має два різних алелі за певним геном (Аа, Вb). Гетерозиготна особина серед нащадків дає розщеплення за даною ознакою.

Домінантна ознака — переважаюча ознака, що проявляється серед нащадків у гетерозиготних особин.

Рецесивна ознака — ознака, яка успадковується, але є підпорядкованою і не виявляється у гетерозиготних нащадків, що отримані схрещуванням.

Генетичні символи:

• Р — батьківські організми, взяті для схрещування;

(дзеркало Венери) — жіноча стать;

(щит і спис Марса) — чоловіча стать;

• х — схрещування; G — гамети;

• F1, F2 — гібридне потомство першого та другого поколінь;

• А — домінантний ген; а — рецесивний ген;

• АА — домінантна гомозигота; аа — рецесивна гомозигота;

• Аа — гетерозигота.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Що вивчає генетика?

2. Які методи досліджень застосовують у генетиці?

3. Яким чином і що можна встановити з їхньою допомогою?

4. Наведіть основні генетичні терміни та символи.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити