Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Спадковість і мінливість
ГІБРИДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. ЧАСТИНА 2. МОНОГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ, НЕПОВНЕ ДОМІНУВАННЯ

Цілі уроку:

освітня: закріпити знання про закономірності успадкування, що визначає перший та другий закони Менделя; з'ясувати, як відбувається успадкування ознак під час моногібридного схрещування за неповного домінування ознаки.

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності процесів спадковості та мінливості живих організмів;

виховна: на прикладі забезпечення спадковості та мінливості живих організмів виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах і важливості цих процесів дляіснування життя.

Обладнання і матеріали: схеми моногібридного схрещування за неповного домінування.

Базові поняття і терміни: закони Г. Менделя, неповне домінування, проміжне успадкування ознак.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; застосування математичних методів для розв'язання прикладних завдань з біології.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Чому закони спадковості, які були відкриті Менделем, не отримали визнання одразу ж після їх представлення науковій спільноті?

2. Чи завжди успадкування ознак відбувається за законами Г. Менделя?

3. За яким механізмом, на вашу думку, відбувається успадкування таких ознак, як колір шкіри, зріст, забарвлення квіток та деякі інші, якщо нащадок має проміжні прояви ознаки порівняно з батьківськими?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Неповне домінування (проміжне успадковування) моногібридного схрещування

Трапляються випадки, коли жоден з алелів не домінує над іншим. Тоді спостерігають проміжний характер успадкування.

Неповне домінування — це взаємодія алельних генів, за якої в гетерозиготного організму домінантний алель не виявляє повністю своєї домінантності, а рецесивний алель того самого гена — своєї рецесивності. За неповного домінування фенотип гетерозиготи Аа є проміжним між фенотипом домінантної АА і рецесивної аа гомозигот.

Так, унаслідок схрещування нічної красуні з червоними квітками АА і нічної красуні з білими квітками аа всі гібриди Аа першого покоління F1 мають рожеве забарвлення квіток. У схрещуванні гібридів першого покоління F1 між собою Аа х Аа у другому поколінні F2 відбувається розщеплення за фенотипом у співвідношенні 1:2:1, яке співпадає зі співвідношенням розщеплення за генотипом 1 АА:2 Аа:1 аа, але відхиляється від розщеплення за фенотипом під час повного домінування 3:1.

Такий тип взаємодії алельних генів часто трапляється у природі. Приклад проміжного успадкування ознаки у людини: у батька великий ніс, а у матері — маленький, у дитини ніс може бути середній.

2. Розв'язання задач

Під час розв’язування задач на неповне домінування пам’ятайте:

1. Кожна особина F1 отримує по одному гену від кожної з батьківських особин.

2. Одноманітними нащадки можуть бути під час схрещування особин з такими генотипами:

• AA х AA — виявляється домінантна ознака;

• AA х aa — виявляється проміжний стан ознаки;

• aa х aa — виявляється рецесивна ознака.

3. За схрещування гетерозиготної особини з особиною, гомозиготною за домінантною ознакою, AA х Aa відбувається розщеплення ознак 1:1 — 50 % особин виявлятимуть домінантну ознаку, 50 % — її проміжний стан.

4. За схрещування гетерозиготної особини з особиною, гомозиготною за рецесивною ознакою, Aa х aa також відбувається розщеплення ознак 1:1 — 50 % особин виявлятимуть рецесивну ознаку, 50 % — її проміжний стан.

5. Розщеплення нащадків у співвідношенні 3:1 під час схрещування двох гетерозиготних особин Aa х Aa не відбувається. Натомість утворюється три фенотипи:

• AA (25 %) — виявляється домінантна ознака;

• Aa (50 %) — виявляється проміжний стан ознаки;

• aa (25 %) — виявляється рецесивна ознака.

Задача 1. На присадибній ділянці Андрій вирощує полуницю, що має плоди різного забарвлення: білого, рожевого та червоного. При цьому Андрій помітив, що рослини з червоними плодами після схрещування між собою дають нащадків також із червоними плодами, а рослини полуниці з білими плодами — з плодами білого кольору. Внаслідок схрещування обох сортів між собою утворюються рослини з плодами рожевого забарвлення.

Які нащадки утворяться, якщо хлопець проведе схрещування між собою полуниць із рожевими плодами? Які нащадки утворяться, якщо юний дослідник запилить червоноплідні полуниці пилком полуниці з рожевими плодами?

Задача 2. У господарстві «Зелені луки» вирощують м’ясних та молочних корів. У великої рогатої худоби червона масть неповно домінує над білою. Гетерозиготі — чалі (мають змішане забарвлення шерсті). У череді бик — чалий, а корови — всіх трьох мастей.

Фермер хоче отримати якомога більше чалих телят. Яка вірогідність отримання чалого теляти в кожному з цих схрещувань?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. У яких випадках спадкування ознак відбувається з відхиленнями від першого та другого законів Менделя?

2. Чим можна це пояснити?

3. Наведіть відомі вам приклади успадкування ознак з типом неповного домінування та проміжного успадкування

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити