Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Спадковість і мінливість
ГІБРИДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. ЧАСТИНА 4. КОДОМІНУВАННЯ

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про закономірності успадкування у випадку взаємодії генів; з'ясувати, як відбувається успадкування ознак у разі кодомінування;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності процесів спадковості та мінливості живих організмів;

виховна: на прикладі забезпечення спадковості та мінливості живих організмів виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах і важливості цих процесів для існування життя.

Обладнання і матеріали: зображення, що ілюструють кодомінування ознак.

Базові поняття і терміни: взаємодія генів, кодомінування ознак.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; застосування математичних методів для розв'язування прикладних завдань з біології.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Поцікавтеся, яка група крові у вас і які групи крові у членів вашої родини. Якщо скласти родовід, чи відповідає успадкування груп крові законам Менделя?

2. Як ви вважаєте, чим можна пояснити відхилення від законів Менделя (якщо воно спостерігається) в цьому випадку?

3. Як можна використовувати знання про закономірності успадкування таких ознак на практиці?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Успадкування ознак за кодомінування

Кодомінування — це явище, коли обидва алелі роблять рівноцінний внесок у формування фенотипу. У гетерозигот за кодомінування повністю проявляються обидва алелі прикладом є успадкування груп крові людини.

Так, якщо матір має групу крові А (II), а батько В (III), то у дітей може бути група крові АВ (IV).

У людини за системою АВО розрізняють чотири групи крові:

• I група містить аглютиніни α і β, але не має аглютиногенів; її інша назва — нульова;

• II група містить аглютиноген А та аглютинін β; її інша назва — група А;

• III група містить аглютиноген В та аглютинін α; її інша назва — група В;

• IV група не містить аглютинінів; група АВ.

Група крові — спадкова ознака, визначається геном I, який має три алельних стани:

Генотип

Група крові


Генотип

Група крові

І00

I (00)


ІBB, ІB0

III (B_, ВВ, ВО)

ІAA, ІA0

II (A_, AA, A0)


ІAB

IV (АВ)

Алелі А та В повністю домінують над алелем 0, але один одного не пригнічують. Це приклад кодомінування.

Під час переливання крові, у судовій медицині, під час визначення батьківства необхідні знання груп крові. Для перевірки розв’язання задач на визначення груп крові можна використовувати таблицю генотипів за різних груп крові (наведена вище) та таблицю можливих комбінацій генотипів і груп крові дітей за різних генотипів батьків (наведена нижче):Група крові батька
І (0)

ІІ (А)

ІІІ (В)

TV (АВ)


Групи крові

матері

І (0)

I (0)

I (0)

I (0)

II (А)

Групи крові

дитини


II (А)

III (В)

III (В)

ІІ (А)

I (0)

I (0)

I (0)

II (А)

II (А)

II (А)

II (А)

III (А)III (А)

IV (АВ)

IV (АВ)

ІІІ (В)

I (0)

I (0)

I (0)

II (А)

III (В)

II (А)

III (В)

III (А)


III (А)

IV (АВ)


IV (АВ)

IV (АВ)

II (А)

II (А)

II (А)

II (А)

III (В)

III (А)

III (А)

III (А)


IV (АВ)

IV (АВ)

IV (АВ)

2. Розв'язання задач

Задача 1. Які групи крові можуть бути у дітей, якщо в подружжі містера і місіс Сміт у матері І група крові, а у батька — IV?

Задача 2. У пологовому будинку одного міста переплутали двох малюків. За цих сумних обставин, однак, було відомо, що батьки одного малюка мають І і II групи крові, а батьки іншого — II і IV. За даними аналізу крові, малюки мають: один — І, а другий — ІІ групу крові.

Чи можливо допомогти батьками і визначити де їхня дитина?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Як відбувається успадкування ознак за кодомінування?

2. Наведіть іще приклади ознак, які успадковуються за таким типом.

3. Як розв’язують задачі на кодомінування ознак?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити