Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Спадковість і мінливість
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ СПАДКОВІСТЬ і МІНЛИВІСТЬ

Цілі уроку:

освітня: узагальнити і закріпити знання про закономірності спадковості й мінливості живих організмів;

розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я.

Обладнання і матеріали: картка із завданнями.

Базові поняття і терміни: спадковість, мінливість.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; застосування математичних методів для розв'язування прикладних завдань з біології.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які закономірності успадкування ознак вам відомі?

2. Поясніть відмінність між модифікаційною, комбінативною та мутаційною мінливістю.

3. Які особливості успадкування ознак і їх мінливості в людини?

4. Які існують генетичні захворювання людини і чим вони викликані?

5. Які існують способи діагностування спадкових хвороб і корекції стану здоров’я за них?

ІІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Варіант І

Оберіть правильні відповіді.

1. Плоди кавуна можуть бути або суцільно зеленими, або смугастими. Всі кавуни, отримані від схрещування рослин із зеленими та смугастими плодами (F1), мають тільки суцільно зелений колір корки плоду. Яким буде забарвлення плодів у F2?

А 100 % зелені

Б 100 % смугасті

В 50 % зелені, 50 % смугасті

Г 75 % зелені, 25 % смугасті

2. У фігурного гарбуза біле забарвлення плодів (A) домінує над жовтим (a), а дископодібна форма плодів (B) — над кулеподібною (b). Фермер схрестив гарбуз із білими дископодібними плодами з гарбузом, плоди в якого білі кулеподібні. Серед нащадків виявили 3/8 білих дископодібних, 3/8 білих кулеподібних, 1/8 жовтих дископодібних, 1/8 жовтих кулеподібних рослин. Які генотипи батьківських рослин?

А AABB та Aabb

Б AaBb та AABB

В aabb та aabb

Г AaBb та Aabb

3. Які групи крові можуть бути у дітей, якщо й у батька, й у матері — IV група крові?

А I та II групи крові

Б I та IV групи крові

В II, III та IV групи крові

Г Тільки I групи крові

4. Які ознаки не є підставою для медико-генетичного консультування?

А вік жінки старший за 35 років

Б наявність у родині попередньої дитини з хромосомними патологіями

В переважне володіння лівою рукою

Г генетичні захворювання, що мали місце у членів сім’ї

5. Встановіть відповідність між назвами спадкових хвороб та порушеннями, що їх викликають

1 Синдром Дауна


А Делеція короткого плеча 5-ї хромосоми

2 Синдром котячого лементу


Б 47 хромосом, зайва хромосома у 21-й парі

3 Синдром Патау


В 47 хромосом, зайва хромосома у 13-й парі

4 Синдром Клайнфельтера


Г 47 хромосом, зайва статева хромосома XXY

Д 47 хромосом, зайва хромосома у 1-й парі

6. Складіть коротку характеристику генофонду людини. Які закономірності розподілу алелів у популяції?

Варіант ІІ

Оберіть правильні відповіді.

1. Праворукість у людини домінує над ліворукістю. Жінка-лівша вийшла заміж за чоловіка-правшу. Яка вірогідність народження лівшей у цій родині, якщо чоловік є гетерозиготним за цією ознакою?

А 25 %

Б 50 %

В 75 %

Г 100 %

2. У дрозофіли нормальні крила і нормальні очі є домінантними ознаками, а зменшені очі та зменшені крила — рецесивними. Дослідниками у F1 було отримано 464 нащадків, серед яких: 3/8були з нормальними ознаками; 1/8 — з нормальними крилами, але зменшеними очами; 3/8 — з нормальними очима, але зменшеними крилами; 1/8 — зі зменшеними і крилами, й очима. Cкільки серед них дигетерозигот та гомозигот?

Розв'язання

А 58 гомозиготних, 174 дигетерозиготні особини

Б 174 гомозиготних, 58 дигетерозиготних особин

В 232 гомозиготних, 232 дигетерозиготні особини

Г 155 гомозиготних, 309 дигетерозиготних особин

3. У Михайла І група крові, а у його сестри Олени — IV. Якими є групи крові їхніх батьків?

А І та IV групи крові

Б тільки IV групи крові

В тільки І групи крові

Г II та III групи крові

4. Які хвороби не є наслідками мутацій?

А синдром Дауна

Б туберкульоз

В синдром Клайнфельтера

Г серповидноклітинна анемія

5. Встановіть відповідність між групами мутацій та дією, яку вони спричиняють.

1 Летальні


А Спочатку знижують, а потім підвищують життєздатність

2 Сублетальні


Б Не впливають на життєздатність

3 Нейтральні


В Знижують життєздатність

4 Корисні


Г Спричиняють загибель організмів

Д Підвищують життєздатність

6. Складіть коротку характеристику кількох спадкових хвороб людини. Які завдання сучасної медичної генетики?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити способи розмноження організмів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити