Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Репродукція і розвиток
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ТКАНИН ТА ОРГАНІВ У ЛЮДИНИ, ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ. ПРАВИЛА БІОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про особливості процеси регенерації організму людини; ознайомити з можливостями трансплантації тканин та органів у людини; з'ясувати правила біологічної етики;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити й аналізувати перспективи трансплантації тканин та органів у людини;

виховна: на прикладі процесів регенерації організму людини виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах.

Обладнання і матеріали: зображення, що ілюструють приклади регенерації у різних організмів.

Базові поняття і терміни: регенерація, фізіологічна регенерація, репаративна регенерація, трансплантація, біологічна етика.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; збереження власного здоров'я.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Чи здатні живі організми загоювати рани, відновлювати більші або менші частини тіла? як називається це явище?

2. У якій мірі, на вашу думку, притаманна регенерація людині?

3. Чи існують етичні правила в медицині, що стосуються способів лікування?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Біологічні основи, типи і рівні регенерації

Регенерація (відновлення) — здатність живих організмів з часом відновлювати пошкоджені тканини, а іноді й цілі втрачені органи.

Регенерація відбувається на таких рівнях:

• репарація ДНК (виправлення хімічних пошкоджень та розривів у молекулах);

• регенерація на субклітинному рівні;

• регенерація на клітинному рівні;

• регенерація на тканинному рівні;

• регенерація та організмовому рівні.

Регенерація, що відбувається в процесі нормальної життєдіяльності організму і не пов’язана з пошкодженням чи втратою частин організму, називають фізіологічною наприклад, у людини постійно оновлюється зовнішній шар шкіри.

Інший вид регенерації — репаративна. Вона відбувається після пошкодження або втрати частини тіла або клітини. Буває типовою та атиповою. За типової репаративної регенерації втрачена частина змінюється такою ж самою (приклад: відновлення хвоста у ящірки). За атипової втрачена частина замінюється структурою, що відрізняється від утраченої кількісно або якісно (приклад: антена замість ампутованого ока у рака).

2. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи

Трансплантація (пересаджування) — метод, що полягає в пересадці реципієнту органа або тканини (трансплантата), взятих у донора, а також клонованих тканин, штучних імплантатів (електронних, металічних та інших), найчастіше методом хірургічного втручання.

Розрізняють такі види трансплантації:

аутотрансплантація — реципієнт трансплантата є донором для самого себе;

ізотрансплантація — донором трансплантата є 100 % генетично й імунологічно ідентичний реципієнту однояйцевий близнюк реципієнта;

аллотрансплантація — донором трансплантата є організм того ж виду, що генетично й імунологічно відрізняється від реципієнта;

ксенотрансплантація — трансплантація матеріалу від іншого біологічного виду (приклад: людині від тварини);

клітинна інженерія та клонування — метод вирощування тканин, органів із клітин реципієнта з метою пересаджування.

Найчастіше трансплантують кістковий мозок, шкіру, нирки, печінку і серце.

У перспективі клонування тканин і вирощування цілих органів людини із заданими імунологічними характеристиками можуть призвести до того, що 100 % трансплантацій органів будуть гомологічними.

3. Правила біологічної етики

Біоетика — це міждисциплінарна галузь знання та практики, мета якої — збереження та розвиток життя за допомогою етичних принципів.

Основні правила і принципи біоетики є такими:

1) принцип автономії (людина має право розпоряджатися своїм здоров’ям та благополуччям);

2) принцип «незашкодь» (мінімізація шкоди, що завдають пацієнтові під час медичного втручання);

3) принцип блага (моральний обов’язок робити добро, котрий акцентує обов’язок лікаря виконувати дії, спрямовані на покращення стану пацієнта);

4) принцип справедливості (необхідність рівного ставлення до пацієнтів та справедливого розподілу ресурсів під час надання медичної допомоги);

5) принцип людської гідності (гарантує гідне ставлення до пацієнта);

6) принцип інтегральності (передбачає недоторканність психофізичної цілісності людини);

7) принцип уразливості (передбачає відповідальне ставлення до людського життя; спрямовує на тактовне ставлення до людей, що мають обмежені соціальні, фізичні та психічні можливості).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Що таке регенерація? Які типи та рівні регенерації існують?

2. У чому особливості регенерації людини?

3. Які види трансплантації тканин існують? які перспективи цього напрямку?

4. Наведіть правила біологічної етики і поясніть кожне з них.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити