Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Репродукція і розвиток
СТАТЕВІ КЛІТИНИ

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про будову та функції статевих клітин; з'ясувати їхнє значення в житті живих організмів;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності між будовою та функціями статевих клітин та їхніх частин;

виховна: на прикладі спільних рис і особливостей статевих клітин людини і тварин виховувати розуміння єдності біологічних процесів у живих організмах.

Обладнання і матеріали: таблиці «Будова сперматозоїда», «Будова яйцеклітини».

Базові поняття і терміни: сперматозоїд, голівка, шийка, хвостик, акросома, яйцеклітина, жовток.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які особливості статевого розмноження організмів?

2. Які типи статевих клітин вам відомі? У чому їхні особливості?

3. Як особливості будови статевих клітин пов’язані з виконуваними ними функціями?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Будова сперматозоїда людини

Сперматозоїд складається з головки, шийки, тіла та хвоста. Середня довжина сперматозоїда людини — 55 мкм.

Головка овальної форми. Майже повністю занята ядром, що містить спадкову інформацію (одинарний набір хромосом, у тому числі статеву хромосому Х або Y), акросому з ферментами для руйнування оболонки яйцеклітини і полегшення проникнення сперматозоїда. Акросома є видозміною апарату Гольджі. Шар цитоплазми в голівці дуже тонкий.

У шийці міститься дві центріолі, АТФ та базальне тіло джгутика. Тіло сформоване мітохондріальною спіраллю — комплексом, який складають мітохондрії. Хвіст сформований щільними білковими фібрилами та оболонкою. Рух сперматозоїда відбувається переважно за допомогою джгутика.

Головні функції сперматозоїда: транспортування спадкового матеріалу до яйцеклітини; проникнення в яйцеклітину; запуск процесу утворення зародка.

Кількість сперматозоїдів дуже велика (до 60 млн у 1 см3), а самі вони дуже малі й рухливі така велика кількість потрібна для збільшення вірогідності потрапляння хоча б одного з них до яйцеклітини. Сперматозоїди, на відміну від яйцеклітин, не містять значної кількості цитоплазми і поживних речовин і тому можуть вироблятися в значній кількості.

Сперматозоїди утворюються в чоловічих статевих залозах — сім’яниках. З кожної первинної статевої клітини утворюється чотири сперматозоїди.

2. Будова яйцеклітини людини

Яйцеклітини більші за сперматозоїди і не здатні до самостійного руху. Діаметр яйцеклітини людини — 0,15 мм. Мають кулясту форму й оточені оболонками. Містять одинарний (гаплоїдний) набір хромосом, серед яких одну статеву хромосому Х. Мають запас поживних речовин у вигляді жовтка, який необхідний для розвитку нового організму.

Ззовні яйцеклітина оточена оболонками: жовтковою, прозорою і зовнішньою, що складається з фолікулярних клітин. Оболонки яйцеклітини виконують роль мембрани, через яку здійснюється обмін речовин, перешкоджають поліспермії під час запліднення, беруть участь у диханні й живленні зародка, захищають зародок від несприятливого впливу зовнішнього середовища.

Функції яйцеклітини: забезпечення передачі спадкової інформації від материнського організму нащадкам; забезпечення зародка поживними речовинами.

Яйцеклітини утворюються в жіночих статевих залозах — яєчниках. З первинної статевої клітини формується лише одна яйцеклітина, що вбирає весь запас поживних речовин, та три полярні тільця, що згодом зникають.

IV. ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лабораторна робота № 3

Тема. Дослідження будови статевих клітин людини.

Мета: ознайомитися з особливостями будови статевих клітин людини; з’ясувати зв’язок будови цих клітин з виконуваними функціями.

Обладнання і матеріали: мікроскопи, мікропрепарати та електронно-мікроскопічні фотографії яйцеклітини і сперматозоїдів, картки зі схемами будови статевих клітин людини, таблиці.

Хід роботи

Дослід 1. Дослідження будови сперматозоїда

1. Знайдіть на постійному мікропрепараті сперматозоїди. Роздивіться основні частини сперматозоїда: головку, шийку, хвіст. Зверніть увагу на їхні розміри. У голівці знайдіть ядро та акросому.

2. Порівняйте побачене з мікрофотографіями та схемою будови сперматозоїда.

3. Намалюйте схематичну будову сперматозоїда, підпишіть малюнок, позначте голівку, шийку, хвостик, акросому, ядро.

Дослід 2. Дослідження будови яйцеклітини

1. Знайдіть на мікропрепараті яєчника яйцеклітину, яка дозріває. Розгляньте основні частини яйцеклітини: ядро з ядерцями, неоднорідну цитоплазму, оболонки.

2. Порівняйте побачене з мікрофотографіями та схемою будови яйцеклітини. Визначте риси відмінності від сперматозоїда.

3. Намалюйте схематичну будову яйцеклітини, підпишіть малюнок, позначте її частини.

У висновку поясніть відмінності та схожі риси у будові й функціях сперматозоїда та яйцеклітини.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника. Підготувати повідомлення «Сперматогенез», «Овогенез».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити