Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Репродукція і розвиток
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ У ЗВ'ЯЗКУ З ЇЇ БІОСОЦІАЛЬНОЮ СУТНІСТЮ. РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я. СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ. БІОЛОГІЧНІ Й СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЯЦІЇ РОЗМНОЖЕННЯ У ЛЮДИНИ

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про особливості репродукції людини, сучасні можливості репродуктивної медицини; з'ясувати основні проблеми репродуктивного здоров'я та шляхи їх вирішення;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити й аналізувати особливості репродукції людини у зв'язку з її біосоціальною сутністю;

виховна: на прикладі біологічної регуляції розмноження людини виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах.

Обладнання і матеріали: зображення симптомів захворювань, що передаються статевим шляхом.

Базові поняття і терміни: репродуктивне здоров'я, репродуктивна медицина, біологічні аспекти регуляції розмноження, соціальні аспекти регуляції розмноження.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; збереження власного здоров'я.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Який організм можна вважати здоровим? Що є показником здоров’я?

2. Як ви розумієте термін «репродуктивне здоров’я»?

3. Які хвороби, пов’язані з нездатністю мати нащадків, вам відомі?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Особливості репродукції людини у зв'язку з її біосоціальною сутністю

Порівняно з іншими ссавцями подібних розмірів потенційна швидкість розмноження людини є низькою. Більшість жінок не може народити впродовж життя більше 6-11 дітей, оскільки організм поступово руйнується від пологів.

З розвитком суспільства збільшився середній вік людини і, відповідно, репродуктивний вік жінки. Разом з цим є зв’язок між віком матері й частотою народження дітей з аномаліями. Зі збільшенням віку матері від 30 до 49 років кількість дітей із вадами також збільшується. В основі цього явища лежать біологічні процеси. Через вікові захворювання частішають випадки порушення мейозу підчас дозрівання статевих клітин, а також з’являються гормональні порушення. На певній стадії онтогенезу жінки втрачають репродуктивну функцію (набагато раніше, ніж чоловіки). Це відбувається саме в той час, коли в статевих клітинах збільшуються пошкодження геному, підвищується ризик пошкодження спадкової інформації втрата репродуктивної функції (клімакс) в цей час має адаптивне значення, оскільки запобігає поширенню спадкових захворювань.

2. Репродуктивне здоров'я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини

Репродуктивне здоров'я — це стан повного фізичного, розумового та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб репродуктивної системи або порушення її функцій. Репродуктивна медицина — це напрямок медико-біологічних знань, що мають на меті допомогу в народженні дитини, регуляцію народження та планування сім’ї. Репродуктивна медицина є синтезом знань з гінекології, андрології, біології, генетики, цитології та кріобіології.

У наш час існують такі можливості репродуктивної медицини:

1) Осіменіння спермою чоловіка або донора — здійснюють у деяких випадках ендокринного, імунологічного чи чоловічого безпліддя.

2) Запліднення в пробірці — отримання з яєчників жінки зрілих яйцеклітин та запліднення їх сперматозоїдами чоловіка (або донора). Потім утворені ембріони розвиваються в інкубаторі протягом 48-72 годин і пересаджуються в матку жінки.

3) Ін'єкція сперматозоїда в цитоплазму яйцеклітини — проводять за складних форм чоловічого безпліддя або в окремих випадках у разі розладів репродуктивного здоров’я одночасно чоловіка та жінки.

4) Донорство яйцеклітини — для жінок, у яких яйцеклітина не визріває, а також за високого ризику появи спадкових захворювань у дитини. Яйцеклітини отримують від здорової жінки-донора.

5) Сурогатне материнство — використовують яйцеклітини та сперматозоїд подружжя, але ембріони переносять у порожнину матки здорової жінки, яка і є сурогатною матір’ю.

6) Заморожування ембріонів — для зберігання і використання ембріонів, що розвиваються, за програмою екстракорпорального запліднення (ЕКО). За необхідності ембріони розморожують та переносять у порожнину матки.

7) Банк донорської сперми — використовують у разі повного чоловічого безпліддя або за відсутності в жінки партнера, але за бажання мати дитину.

3. Біологічні й соціальні аспекти регуляції розмноження у людини

Біологічними аспектами регуляції розмноження людини є:

1) Статеве дозрівання настає достатньо пізно: для жінок — у 17-19 років, для чоловіків — у 18-20 років.

2) Періоди розмноження не мають сезонної циклічності. Діти можуть народжуватися протягом усього року.

3) Після народження дитини цикл дозрівання нових яйцеклітин відновлюється через кілька місяців. Тож теоретично жінка може народжувати дітей з різницею в 1-1,5 року.

Соціальні аспекти регуляції розмноження людини в наш час такі:

1) Через соціальні фактори жінки найчастіше народжують дітей після 18 і до 38 років. Хоча запліднення можливе на кілька років раніше і пізніше.

2) Через економічні труднощі найчастіше народжують 1-2 дитини.

3) народження першої дитини відкладається до 30 років (після побудови кар’єри).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Що таке репродуктивне здоров’я? Які фактори негативно впливають на репродуктивне здоров’я?

2. Яке призначення репродуктивної медицини? Які можливості репродуктивної медицини існують у наш час?

3. Яким є вплив біологічних та соціальних аспектів у регуляцію розмноження людини?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника. Повторити закономірності й етапи ембріогенезу тварин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити