Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Репродукція і розвиток
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ РЕПРОДУКЦІЯ І РОЗВИТОК

Цілі уроку:

освітня: узагальнити і закріпити знання про репродукцію і розвиток організму;

розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

виховна: виховувати розуміння важливості знань про процеси репродукції та розвитку для формування здорового способу життя.

Обладнання і матеріали: картки із завданнями.

Базові поняття і терміни: репродукція, ріст, розвиток, ембріогенез.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; збереження власного здоров'я.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Як відбувається ріст і розвиток організму людини? Які фактори на це впливають?

2. Як побудовані статеві клітини людини, які їхні функції?

3. Де і яким чином вони утворюються?

4. Які етапи ембріонального розвитку виділяють? Що відбувається на кожному з них?

5. Які чинники здатні справляти позитивний та негативний вплив на процеси росту та розвитку людини?

ІІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Варіант І

Оберіть одну правильну відповідь.

1. До способів статевого розмноження належить:

А поліембріонія

Б поділ клітини навпіл

В брунькування

Г фрагментація тіла

2. Які процеси відбуваються за диференціації клітин?

А поділ навпіл

Б старіння і смерть

В спеціалізація

Г перехід у стан спокою

3. Оберіть частину сперматозоїда, яка забезпечує розчинення оболонки яйцеклітини:

А ядро

Б акросома

В шийка

Г хвостик

4. За якого з методів репродуктивної медицини жінка виношує дитину іншого подружжя?

А всиновлення

Б донорство яйцеклітини

В сурогатне материнство

Г заморожування ембріонів

5. Встановіть відповідність між назвами організмів та типами їх нестатевого розмноження.

1 Бактерії


А Брунькування

2 Малярійний плазмодій


Б Фрагментація

3 Дріжджі


В Множинний поділ

4 Морська зірка


Г Вегетативне розмноження

Д Поділ клітини навпіл

6. Охарактеризуйте вплив тютюнопаління на організм підлітка. Які зміни виникають у організмі?

Варіант ІІ

Оберіть одну правильну відповідь.

1. До форм нестатевого розмноження належить:

А поліембріонія

Б брунькування

В партеногенез

Г неотенія

2. До якої групи онкогенних факторів належить іонізуюче випромінювання?

А фізичні

Б хімічні

В біологічні

Г біохімічні

3. Оберіть частину яйцеклітини, що містить запас поживних речовин:

А променистий вінець

Б прозора мембрана

В жовточка мембрана

Г ядро

4. Оберіть відповідь, що не належить до причин порушення запліднення:

А застосування засобів контрацепції

Б патологія статевої системи жінки

В кількість сперматозоїдів менша за 150 млн

Г раннє статеве дозрівання

5. Встановіть відповідність між частинами сперматозоїду та функціями, які вони виконують.

1 Ядро в голівці


А Рух

2 Акросома


Б Містить хромосоми

3 Шийка


В Містить мітохондрії

4 Хвостик


Г Містить травні ферменти

Д Синтез білків

6. Охарактеризуйте вплив алкоголю на організм підлітка. Які зміни спричиняє в організмі тривале вживання алкоголю?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйте повідомлення з теми «Можливості та перспективи застосування досягнень з біології».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити