Біологія 10 клас - розробки уроків - Євсеєв Р.С., Задорожний К.М. 2018

Література

1. Барна І. Біологія: довідник школяра та абітурієнта / І. Барна. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. — 768 с.

2. Барна І. Загальна біологія. Збірник задач / І. Барна. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. — 736 с.

3. Євсеєв Р. С. Збірник задач з генетики / Р. С. Євсеєв. — Х.: Вид. група «Основа», 2016. — 128 с. — (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 10 (166)).

4. Іонцева А. Ю. Біологія: навч. посіб. / А. Ю. Іонцева. — К.: Український центр підготовки абітурієнтів, 2014. — 296 с.

5. Коротяев А. И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология / А. И. Коротяев, С. А. Бабичев. — 4-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2008. — 767 с.

6. Красильникова Т. В. Біологія. 10-11 класи: Наочний довідник. — К.; Х.: Веста, 2006. — 112 с.

7. Леонтьєв Д. В. Система органічного світу. Конспект лекцій. — 3-тє вид. — Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2016. — 88 с.

8. Медична біологія: Підручник / За ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 656 с.

9. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів !V рівня акредитації / За редакцією В. П. Широбокова. — Вінниця: Нова Книга, 2011. — 952 с.

10. Новіков А., Барабаш-Красни Б. Сучасна систематика рослин. Загальні питання: навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2015. — 686 с.

11. Резніченко В. П. Біологія у порівняльних таблицях / В. П. Резніченко. — Кам’янець- Подільський: Аксіома, 2007. — 172 с.

12. Тейлор Д. Биология: В 3-х т. / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; под ред. Р. Сопера. — Т. 1. — М.: Мир, 2004. — 454 с.

13. Тейлор Д. Биология: В 3-х т. / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; под ред. Р. Сопера. — Т. 2. — М.: Мир, 2004. — 436 с.

14. Тейлор Д. Биология: В 3-х т. / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; под ред. Р. Сопера. — Т. 3. — М.: Мир, 2004. — 451 с.

15. Фармацевтична енциклопедія. — К.: Моріон, 2010. — 1632 с.

16. Фогель Ф, Мотульски А. Генетика человека: В 3-х т. Т. 1: Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. — 312 с.

17. Фогель Ф, Мотульски А. Генетика человека: В 3-х т. Т. 2: Пер. с англ. — М.: Мир, 1990. — 378 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити