Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Біорізноманіття
Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 4. Хребетні тварини)

Цілі уроку:

освітня: розглянути основні групи хребетних тварин; навчити класифікувати певні види тварин;

розвивальна: навчити аналізувати спільні та відмінні риси різних груп хребетних тварин;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до різноманіття тварин у живій природі.

Обладнання і матеріали: таблиці або електронні зображення хребетних тварин.

Базові поняття і терміни: хрящові риби, кісткові риби, земноводні, плазуни.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які живі організми належать до хребетних тварин? За якими ознаками?

2. Які групи хребетних тварин вам відомі? Які риси будови притаманні кожній з них?

3. Наведіть приклади хребетних тварин (свійських або диких), відомі вам з повсякденного життя. До яких систематичних груп вони належать?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Різноманітність хребетних тварин

Хребетні тварини є підтипом типу Хордові. Загальними ознаками Хребетних тварин є такі:

• хрящовий або кістковий осевий скелет, що розвивається навколо хорди;

• наявність черепа із щелепами;

• центральна нервова система у вигляді нервової трубки, що диференційована на головний та спинний мозок;

• парні кінцівки, пояси кінцівок;

• травні залози: печінка, підшлункова залоза;

• органи дихання — зябра або легені;

• кровоносна система замкнена, наявність серця на черевній стороні тіла;

• посмугована скелетна мускулатура;

• органи виділення — парні нирки.

Розглянемо основні групи, що входять до цього підтипу, та їхніх представників. Класи Хрящові та Кісткові риби об’єднані в один надклас — Риби. їхніми спільними рисами є: водне середовище існування, обтічна форма тіла, кінцівки у вигляді плавців, органи дихання — зябра, стрічкоподібні нирки, замкнена кровоносна система з одним колом кровообігу та двокамерним серцем (що розділене на передсердя й шлуночок), а також складна нервова система, представлена головним мозком, спинним мозком і нервами. Шкіра вкрита лускою. Рівень обміну речовин низький, холоднокровні. Між класами є певні відмінності.

1) Клас Хрящові риби: мають хрящовий скелет, не мають зябрових кришок та плавального міхура. Хвостовий плавець різнолопатевий. Тіло торпедоподібної форми. Рот розташований знизу тулуба. Живородні.

2) Клас Кісткові риби: мають кістковий скелет, зяброві кришки, плавальний міхур. Тіло сплющено з боків. Рот розташований посередині. Хвостовий плавець рівнолопатевий. Переважно ікрометальні.

3) Клас Земноводні: тіло розділене на голову, тулуб та кінцівки; шкіра волога, має залози, що виділяють слиз. Перші хребетні мешканці суходолу, розмноження і розвиток відбуваються у прісній воді. Кінцівки п’ятипалі, задні мають плавальну перетинку. Є органи дихання — легені (розвинуті слабко); властиве також шкірне дихання. Трикамерне серце (два передсердя, шлуночок), два кола кровообігу. Рівень обміну речовин низький, холоднокровні.

4) Клас Плазуни: шкіра суха, захищена роговими лусками й щитками; залоз немає. Перші справжні наземні хребетні тварини. Кінцівки п’ятипалі з кігтями, розташовані з боків тулуба. Органи дихання — легені. Трикамерне серце (два передсердя, шлуночок), у шлуночку з’являється неповна перегородка (поділ крові на артеріальну і венозну). Два кола кровообігу. Відкладають яйця, що мають білкову і пергаментну оболонки. Рівень обміну речовин низький, холоднокровні.

5) Клас Птахи: тварини, що пристосовані до польоту, мають обтічну форму тіла; суху, укриту пір’ям (видозміненими лусочками), шкіру; передні кінцівки перетворені на крила. Скелет легкий і міцний за рахунок порожнин у кістках, що заповнені повітрям, і зрощення кісток. Щелепи не мають зубів і вкриті роговим чохлом — дзьобом. Органи дихання — легені, мають повітряні мішки. Чотирикамерне серце (два передсердя, два шлуночки), у шлуночку з’являється повна перегородка — поділ крові на артеріальну і венозна. Два кола кровообігу. Рівень обміну речовин високий, теплокровні. Відкладають яйця, що мають білкову (джерело води), підшкаралупову і вапнякову оболонки (захист від пошкодження та потрапляння мікроорганізмів). Розвиток відбувається в яйці.

6) Клас Ссавці: мають високоорганізовану нервову систему, зокрема головний мозок із сильно розвинутими півкулями, а також органи чуттів. Розвиток ембріона відбувається у матці, утворюється плацента. Властиве живонародження, вигодовують малят молоком. Мають диференційовані зуби (ікла, різці, кутні). Система терморегуляції високорозвинена й складана, порівняно висока і стала температура тіла (+37-39 °С). Досконалі органи дихання та кровоносної системи (чотирикамерне серце з двох передсердь та двох шлуночків), з’явилася діафрагма. Шкіра має залози: потові, сальні, молочні, пахучі. Мають волосяний покрив (захист від пошкоджень, теплоізоляція). Кінцівки розміщені під тулубом, п’ятипалі зі кігтями.

2. Значення хребетних тварин в екосистемах та житті людини

Значення в екосистемах:

• риби — ланка у харчовому ланцюзі; регулюють чисельність водних безхребетних тварин;

• земноводні — ланка у харчовому ланцюзі, регулюють чисельність безхребетних тварин;

• плазуни — регулюють чисельність молюсків, комах, гризунів; є ланкою в ланцюгу живлення;

• птахи — ланка в ланцюзі живлення; деякі види запилюють квіткові рослини; поширюють плоди і насіння рослин; обмежують чисельність дрібних тварин;

• ссавці — ланка ланцюга живлення в екосистемах; деякі види запилюють квіткові рослини (рукокрилі, гризуни); сприяють поширення плодів та насіння рослин; хижаки обмежують чисельністьінших тварин; беруть участь у ґрунтоутворенні (риючі види).

Значення в житті людини:

• риби — використовуються у їжу; є джерелом риб’ячого жиру та деяких лікарських речовин; сировина для виготовлення кормів для свійських тварин, клею, шкіри, мила, добрив; використовують у акваріумах;

• земноводні — знищують комах та їхніх личинок — шкідників культурних рослин, кровосисних комах; деяких земноводних уживають у їжу (жаб);

• рептилії — є небезпечні (отруйні) для людини види, але отрута також є сировиною для деяких лікарських засобів; деякі види вживають у їжу (черепах);

• птахи — джерело м’яса, яєць, пуху; комахоїдні та хижі птахи знищують шкідників культурних рослин; естетичне значення (декоративні породи);

• ссавці — джерело м’яса, жиру, молока, вовни, шкіри; гризуни шкодять сільському господарству; хижаки шкодять свійським тваринам; естетичне значення (декоративні породи); деякі види є переносниками захворювань людини.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Наведіть загальні риси, що притаманні хребетним тваринам. На які групи їх поділяють за сучасною систематикою?

2. Порівняйте Хрящових та Кісткових риб. Наведіть спільні та відмінні риси.

3. Порівняйте Земноводних та Плазунів, зазначте спільні та відмінні риси будови та способу життя. Які прогресивні риси будови мають Земноводні порівняно з Кістковими рибами?

4. Порівняйте Ссавців і Птахів з Плазунами. які прогресивні риси будови з’явилися в них у процесі еволюції? Які пристосування вони набули для опанування нових екологічних ніш та середовищ життя?

5. Яким є значення хребетних тварин в екосистемах та житті людини?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф. Підготувати опис одного виду хребетних тварин (за вибором учня) із зазначенням його положення за сучасною систематикою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити