Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Біорізноманіття
Узагальнення знань з теми Біорізноманіття

Цілі уроку:

освітня: узагальнити і закріпити знання про різноманіття організмів різних систематичних груп на планеті Земля;

розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до різноманіття організмів в живій природі.

Обладнання і матеріали: зображення організмів різних систематичних груп.

Базові поняття і терміни: віруси, бактерії, рослини, гриби, тварини.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОБГОВОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ТЕМИ

Питання для бесіди

1. Чим відрізняються між собою віруси, прокаріотичні та екуаріотичні організми?

2. Які систематичні групи рослин вам відомі? За якими ознаками відносять рослини до кожної з них?

3. Які систематичні групи грибів ви знаєте? За якими особливостями будови можна визначити належність організму до певної групи?

4. На конкретних прикладах доведіть різноманітність безхребетних тварин.

5. Назвіть основні класи хребетних тварин. За якими ознаками визначається належність живого організму до кожного з них?

ІІІ. КОНТРОЛЬ З ТЕМИ1

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити з курсу 9 класу тему «Органічні речовини в живих організмах: білки, нуклеїнові кислоти».


1 Див. додаток.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити