Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Обмін речовин і перетворення енергії
Значення якості питної води для збереження здоров'я людини

Цілі уроку:

освітня: сформувати поняття про значення якості питної води для збереження здоров'я людини;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити, аналізувати та порівнювати вплив різних видів забруднень води на здоров'я людини;

виховна: виховувати розуміння значення вивчення процесів обміну для формування навичок здорового способу життя.

Обладнання і матеріали: таблиці, що ілюструють уміст різних домішок у воді.

Базові поняття і терміни: хімічне забруднення, біологічне забруднення.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; збереження власного здоров'я.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Який вміст води в тканинах організмі людини?

2. Яка роль води у процесах життєдіяльності організму людини?

3. За яких умов, на вашу думку, питна вода є якісною і не завдає шкоди здоров’ю?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Вміст води в організмі й потреба в ній

Тіло дорослої людини складається з води приблизно на 6065 %, з віком її вміст зменшується (у зародка — 97 %, у новонародженого — 77 %, у 50-річному віці — 60 %, у старої людини — 50 %). Вода — універсальний розчинник, середовище всіх біохімічних і фізіологічних реакцій в організмі. Основна маса води (70 %) зосереджена всередині клітин, а 30 % — це позаклітинна вода. Вона розподілена в організмі нерівномірно: менша кількість (близько 7 %) — це кров і лімфа, більша — омиває клітини. У різних органах і тканинах уміст води неоднаковий: скелет містить 20 %, м’язова тканина — 76 %, сполучна тканина — 80 %, плазма крові — 92 %, скловидне тіло ока — 99 % води.

Вода є розчинником різних речовин. Травлення, всмоктування, засвоєння і виділення відбуваються у водному середовищі. Без їжі, але з водою людина здатна жити близько 2 місяців, без води — лише 7-9 днів. Втрата 1-5 % води призводить до спраги, нездужання, втрати апетиту, сонливості, втрата 6-8 % — до суттєвого порушення обміну речовин, втрата 10 % — до незворотних патологічних змін в організмі, 21 % — до смерті.

Добова потреба людини у воді становить у середньому 2,5-3 л. Вода в організм надходить з питтям і їжею. З питною водою надходить багато солей, у тому числі макро- і мікроелементи: Кальцій, Магній, Натрій, Калій, Йод, Флуор та ін. Частина води утворюється в самому організмі внаслідок окиснення харчових продуктів. Так, у разі повного окиснення 100 г жирів утворюється 107 г води,

100 г вуглеводів — 55,5 г, 100 г білків — 41 г води. Це так звана ендогенна вода. Крім цього у шлунок людини протягом доби надходить ще 6-7 л води: 3 л слини, 3 л шлункового та кишкового соку і близько 0,5 л жовчі.

Іншим значенням води є гігієнічне. Воно полягає у використанні води для підтримки чистоти тіла, приготування їжі й миття посуду, прання білизни, прибирання житла і громадських приміщень, видалення нечистот через каналізаційну мережу, а також поливу вулиць і зелених насаджень.

2. Вимоги до чистоти води

Вода, яку ми споживаємо, має бути неодмінно чистою. Захворювання, що поширюються через забруднену воду, можуть погіршити здоров’я, призвести до інвалідності або навіть смерті.

Якість питної води також залежить від наявності в ній домішок. Основними показниками якості питної води є:

• органолептичні показники (присмак, запах, колір, мутність);

• токсикологічні показники (наявність сполук Алюмінію, Плюмбуму, Арсену, фенолів, пестицидів);

• показники, що впливають на органолептичні властивості води (рН, йони Мангану, загальна твердість води, нафтопродукти, сполуки Феруму, Магнію, нітрати, сульфіди, перманганат на окиснюваність);

• хімічні речовини, що утворюються під час обробки води (залишковий хлор, хлороформ та ін.).

Вода, що використовується для пиття і господарсько-побутових цілей, повинна відповідати певним гігієнічним вимогам, викладеним у Державних санітарних правилах і нормах (ДСанПіН) України 1996 року «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання».

3. Вплив хімічного складу води на здоров'я

Хімічний склад води може впливати на виникнення і перебіг ряду захворювань, викликаних надходженням в організм людини хімічних елементів. З водою в організм надходять такі мікроелементи: Флуор, Йод, Купрум, цинк, Селен, Нікол та ін., що мають велике значення в обміні речовин. Вони в природі розподілені нерівномірно. люди можуть одержувати їх з їжею і водою в недостатній або надлишковій кількості.

За вживання води зі збільшеним умістом нітратів (солей нітратної кислоти) розвивається токсичний ціаноз (метгемоглобінемія). Найчастіше токсичним ціанозом хворіють діти, яким молочні суміші готують на воді, де вміст нітратів перевищує 45 мг/л. Нітрати в травному каналі дітей з допомогою мікрофлори відновлюються до нітритів, які, всмоктуючись у кров і сполучаючись із гемоглобіном, утворюють метгемоглобін, не здатний переносити кисень. Таким чином, знижується вміст кисню в крові й настає кисневе голодування. Все це проявляється ціанозом слизових оболонок очей, губ і шкіри.

4. Забруднення води: хімічне та біологічне

Токсичні речовини, розчинені у воді, є причиною виникнення серцево-судинних захворювань, розладів травлення, злоякісних новоутворень. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), до 2 млрд людей мають хронічні захворювання через уживання забрудненої води. Щорічно від цього помирає близько 5 млн людей.

За даними ООН, у світі виробляється до 100 тисяч хімічних сполук, 15 тисяч з яких є потенційно отруйними. До 80 % усіх хімічних сполук, що надходять у зовнішнє середовище, з часом потрапляють у водойми та джерела.

Окрім хімічного, існує біологічне забруднення води. За даними ВООЗ, близько 80 % усіх інфекційних хвороб у світі пов’язано з незадовільною якістю питної води та порушеннями санітарно-гігієнічних норм водопостачання. До захворювань, що поширюється водним шляхом, належать холера, бактеріальна дизентерія, черевний тиф, сальмонельози, туляремія, вірусний ентерит, вірусний гепатит А, віруси поліомієліту, різні адено- і ентеровіруси.

5. Правила попередження інфекцій

Основні правила попередження поширення інфекцій водним шляхом є такими:

• купання у спеціально призначених для цього місцях;

• не купатися на ділянках річок, що розташовані нижче тваринницьких ферм та викидів стічних вод;

• з відкритих водойм воду для пиття використовувати тільки після кип’ятіння;

• благоустрій шахтних колодязів (наявність глиняного замка, даху, навісу, відра);

• правильна експлуатація водоочисних споруд;

• лабораторний контроль за джерелами питної води.

На водопровідних станціях застосовується технічна схема очищення води: водозабір, хлорування, флокуляція (осадження зважених домішок на осаді гідроокису Алюмінію), фільтрація. Способи очищення води є такими:

• фізичні (кип’ятіння, відстоювання, фільтрування, обробка ультрафіолетом);

• хімічні (нейтралізація, процеси окиснення і відновлення — хлорування, фторування, озонування та ін.);

• фізико-хімічні (флотація, сорбція, екстракція, йонний обмін, зворотний осмос, електроліз, іонізація сріблом);

• біологічні (за допомогою мікроорганізмів).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Яким є вміст води в організмі людини і добова потреба в ній?

2. Які існують вимоги до чистоти питної води?

3. Які види забруднення води вам відомі? Як хімічні домішки, що містяться у питній воді, впливають на стан здоров’я?

4. Які існують способи очищення та знезараження води?

5. Чи можна споживати винятково дистильовану воду? Відповідь обґрунтуйте.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф у підручнику. Підготувати повідомлення про засади раціонального харчування підлітків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити