Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Обмін речовин і перетворення енергії
Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму

Цілі уроку:

освітня: сформувати поняття про особливості нейрогуморальної регуляції процесів метаболізму в організмі людини;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити, аналізувати та порівнювати вплив різних видів регуляції на метаболізм;

виховна: на прикладі процесів нейрогуморальної регуляції процесів у організмі людини виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах.

Обладнання і матеріали: схеми, що ілюструють механізми нервової та гуморальної регуляції.

Базові поняття і терміни: нервова регуляція, гуморальна регуляція, гормони.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. За допомогою яких систем відбувається регуляція функцій багатоклітинного організму?

2. Які особливості функціонування центральної та периферичної нервової системи?

3. Пригадайте гормони, що виробляються організмом людини, та їхню дію.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Особливості гуморальної регуляції

У нашому організмі для постійної регуляції фізіологічних процесів використовуються два механізми: нервовий і гуморальний.

Гуморальна регуляція — найдавніша форма взаємодії між клітинами багатоклітинного організму. Для передачі інформації застосовуються рідкі середовища організму (кров, лімфа, рідина спинного мозку та ін.). Сигнали передаються за допомогою хімічних речовин: гормонів, медіаторів, біологічно активних речовин, електролітів та ін.

Гуморальна регуляція має такі особливості:

• немає точного адресата — з током біологічних рідин речовини можуть потрапляти до будь-яких клітин організму;

• швидкість доставки інформації невелика — визначається швидкістю току біологічних рідин (0,5-5 м/с);

• тривалість дії.

Дія деяких гормонів на організм

Залоза

Гормон

Дія

Гіпофіз

Тропні гормони

Регулюють діяльність щитовидної, надниркових та статевих залоз

Гормони росту

Стимулюють ріст молодого організму

Вазопресин

Звужує судини, у нирках збільшує зворотне всмоктування води у кров з первинної сечі


Окситоцин

Стимулює скорочення матки, сприяє виділенню молока з молочної залози

Епіфіз

Мелатонін

Пригнічує статеве дозрівання

Щитовидна залоза

Тироксин

Посилення інтенсивності енергетичного обміну, впливає на ділення клітин

Кальцитонін

Відкладання фосфорно-кальцієвих солей у кістках, зменшення вмісту кальцію в крові

Прищитовидні залози

Паратгормон

Вимивання кальцію з кісток, збільшення вмісту кальцію в крові

Кальцитонін

Відкладання фосфорно-кальцієвих солей у кістках, зменшення вмісту кальцію в крові

Тимус

Тимозин

Впливає на дозрівання лімфоцитів

Підшлункова залоза

Інсулін

Біосинтез глікогену в печінці та м’язах, зменшення вмісту глюкози в крові

Глюкагон

Розщеплення глікогену до глюкози, підвищення вмісту глюкози в крові

Надниркові залози

Мінералкортикоїди

Збільшення концентрації NaCl у крові, затримка води в організмі

Глюкокортикоїди

Збільшення концентрації глюкози в крові, мобілізація жиру з депо

Адреналін, норадреналін

Посилення розщеплення глікогену, підвищення вмісту глюкози у крові, посилення процесів окиснення

Яєчка

Андрогени

Формування вторинних статевих ознак, регуляція функцій статевих органів

Яєчники

Естрогени

Формування вторинних статевих ознак, регуляція функцій статевих органів

2. Особливості нервової регуляції

Нервова регуляція здійснюється за допомогою центральної та периферичної нервової системи. Сигнали передаються за допомогою імпульсів.

Особливості нервової регуляції:

• має точного адресата — сигнали доставляються до цілком визначених органів та тканин;

• висока швидкість доставки інформації — швидкість передачі нервового імпульсу до 120 м/с;

• короткочасність дії.

Для нормальної регуляції організму потрібна взаємодія нервової та гуморальної регуляції. Нейрогуморальна регуляція об’єднує всі функції організму для досягнення мети, при цьому організм функціонує як єдине ціле.

3. Взаємодія нервової та гуморальної регуляції

Як приклад давайте згадаємо регуляцію рівня глюкози в крові. За надлишку цукру в крові нервова система стимулює функцію внутрішньосекреторної частини підшлункової залози. Внаслідок цього в кров надходить більше гормону інсуліну, і зайва глюкоза під його впливом відкладається в печінці та м’язах у вигляді глікогену. За посиленої м’язової роботи, коли підвищується споживання глюкози і в крові її стає недостатньо, посилюється діяльність надниркових залоз.

Так нервова система, впливаючи на залози внутрішньої секреції, стимулює або гальмує відділення ними біологічно активних речовин.

Вплив нервової системи здійснюється через секреторні нерви. Нерви підходять до кровоносних судин ендокринних залоз. Змінюючи просвіт судин, вони впливають на діяльність цих залоз.

В ендокринних залозах розташовуються чутливі закінчення доцентрових нервів, які сигналізують у центральну нервову систему про стан ендокринних залоз. Головними центрами координації та інтеграції функцій двох регуляторних систем є гіпоталамус і гіпофіз.

4. Прямий та зворотний зв'язок

Між гіпоталамусом, гіпофізом і периферичними ендокринними залозами існує прямий і зворотний зв’язок. Наприклад, гіпофіз виробляє тиреотропний гормон, який стимулює діяльність щитовидної залози. Під впливом дії тиреотропного гормону гіпофіза щитовидна залоза виробляє свій гормон — тироксин, який впливає на органи і тканини організму.

Отже, кожен з двох основних механізмів в організмі — нервовий і гуморальний — тісно взаємодіють. Обидва разом, доповнюючи один одного, забезпечують найважливішу особливість нашого організму — саморегуляцію.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Які особливості гуморальної регуляції? Наведіть назви гормонів та їхню дію.

2. Як відбувається взаємодія нервової та гуморальної регуляції в організмі людини? Який це має біологічний сенс?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника. Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Обмін речовин та перетворення енергії».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити