Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Обмін речовин і перетворення енергії
Узагальнення знань з теми Обмін речовин і перетворення енергії

Цілі уроку:

освітня: узагальнити і закріпити знання про обмін речовин і перетворення енергії в клітині та організмі в цілому;

розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

виховна: виховувати розуміння важливості знань про процеси анаболізму для формування здорового способу життя.

Обладнання і матеріали: картки із завданнями.

Базові поняття і терміни: обмін речовин, перетворення енергії.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; збереження власного здоров'я.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які особливості обміну речовин в автотрофних організмів?

2. Які особливості обміну речовин у гетеротрофних організмів?

3. Як відбувається обмін вуглеводів, ліпідів та білків у організмі людини?

4. Яка роль дихання в забезпеченні організмів енергією?

5. Яка роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму? Наведіть приклади.

6. Яка роль вітамінів, мікро- та макроелеменів у обміні речовин?

7. Які речовини і як саме можуть негативно впливати на організм?

ІІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ1

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйте повідомлення з теми «Історія розвитку генетики».


Див. додаток.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити