Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Спадковість і мінливість
Гібридологічний аналіз. Частина 2. Моногібридне схрещування, неповне домінування

Цілі уроку:

освітня: закріпити знання про закономірності успадкування, що визначає перший та другий закони Менделя; з'ясувати, як відбувається успадкування ознак під час моногібридного схрещування за неповного домінування ознаки.

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності процесів спадковості та мінливості живих організмів;

виховна: на прикладі забезпечення спадковості та мінливості живих організмів виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах і важливості цих процесів для існування життя.

Обладнання і матеріали: схеми моногібридного схрещування за неповного домінування.

Базові поняття і терміни: закони Г. Менделя, неповне домінування, проміжне успадкування ознак.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; застосування математичних методів для розв'язання прикладних завдань з біології.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Чому закони спадковості, які були відкриті Менделем, не отримали визнання одразу ж після їх представлення науковій спільноті?

2. Чи завжди успадкування ознак відбувається за законами Г. Менделя?

3. За яким механізмом, на вашу думку, відбувається успадкування таких ознак, як колір шкіри, зріст, забарвлення квіток та деякі інші, якщо нащадок має проміжні прояви ознаки порівняно з батьківськими?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Неповне домінування (проміжне успадковування) моногібридного схрещування

Трапляються випадки, коли жоден з алелів не домінує над іншим. Тоді спостерігають проміжний характер успадкування.

Неповне домінування — це взаємодія алельних генів, за якої у гетерозиготного організму домінантний алель не виявляє повністю своєї домінантності, а рецесивний алель того самого гена — своєї рецесивності. За неповного домінування фенотип гетерозиготи Аа є проміжним між фенотипом домінантної АА і рецесивної аа гомозигот.

Так, у схрещуванні нічної красуні з червоними квітками АА і нічної красуні з білими квітками аа всі гібриди Аа першого покоління F1 мають рожеве забарвлення квіток. У схрещуванні гібридів першого покоління F1 між собою Аа х Аа у другому поколінні F2 відбувається розщеплення за фенотипом у співвідношенні 1:2:1, яке співпадає зі співвідношенням розщеплення за генотипом 1 АА:2 Аа:1 аа, але відхиляється від розщеплення за фенотипом за повного домінування 3:1.

Такий тип взаємодії алельних генів часто трапляється у природі. Приклад проміжного успадкування ознаки у людини: у батька великий ніс, а у матері — маленький, у дитини ніс може бути середній.

2. Приклади розв'язання задач

Приклад 1. На присадибній ділянці Андрій вирощує полуницю, що має плоди різного забарвлення: білого, рожевого та червоного. При цьому Андрій помітив, що рослини з червоними плодами під час схрещування між собою дають нащадків також із червоними плодами, а рослини полуниці з білими плодами — з плодами білого кольору. Внаслідок схрещування обох сортів між собою утворюються рослини з плодами рожевого забарвлення.

Які нащадки утворяться, якщо хлопець проведе схрещування між собою полуниць із рожевими плодами? Які нащадки утворяться, якщо юний дослідник запилить червоноплідні полуниці пилком полуниці з рожевими плодами?

Розв’язання-відповідь

Позначаємо ознаки:

А — червоні плоди;

а — білі плоди.

Плоди рожевого кольору — у гетерозиготних рослин з генотипом Аа.

Складаємо схему схрещування червоноплідних рослин з біло-плідними:

Всі рослин у F1 мають генотип Аа. За фенотипом усі рослини — з плодами рожевого кольору (100 %). Вони утворюватимуть гамети двох типів: А (50 %) та а (50 %).

Складаємо схему схрещування полуниць з плодами рожевого кольору між собою:

Співвідношення генотипів у F2: 1 АА:2 Аа:1 аа.

За фенотипом:

• 1/4 рослин з червоними плодами (25 %);

• 1/2 рослин з плодами рожевого кольору (50 %);

• 1/4 рослин з білими плодами (25 %).

Складаємо схему схрещування червоноплідних полуниць та полуниць із плодами рожевого кольору:

Співвідношення генотипів у F1: 1 АА:1 Аа.

За фенотипом:

• 1/2 рослин матимуть червоні плоди (50 %);

• 1/2 рослин — плоди рожевого кольору (50 %).

Приклад 2. У господарстві «Зелені луки» вирощують м’ясних та молочних корів. У великої рогатої худоби червона масть неповно домінує над білою. Гетерозиготи — чалі (мають змішане забарвлення шерсті). У череді бик — чалий, а корови — всіх трьох мастей.

Фермер хоче отримати якомога більше чалих телят. Яка ймовірність отримання чалого теляти в кожному з цих схрещувань?

Розв’язання-відповідь

Генотип бика — Rr. Генотипи корів: червона RR, чала Rr, біла rr. Складаємо схеми схрещувань.

Чалий бик та червона корова:

Генотипи нащадків: 1 RR:1 Rr.

Фенотип:

• 50 % червоні,

• 50 % чалі.

Ймовірність народження чалого теляти — 50 %, або 1/2.

Чалий бик та чала корова:

Генотипи нащадків: 1 RR : 2 Rr : 1 rr.

Фенотипи:

• 25 % червоні;

• 50 % чалі;

• 25 % білі.

Ймовірність отримання чалого теляти — 50 %, або 1/2.

Чалий бик та біла корова:

Генотипи нащадків: 1 Rr : 1 rr.

Фенотипи:

• 50 % чалі;

• 50 % білі.

Ймовірність отримання чалого теляти — 50 %, або 1/2.

Відповідь: ймовірність народження чалих телят у кожному з цих схрещувань є однаковою.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. У яких випадках спадкування ознак відбувається з відхиленнями від першого та другого законів Менделя? чим можна це пояснити?

2. Наведіть відомі вам приклади успадкування ознак з типом неповного домінування та проміжного успадкування.

3. Наведіть алгоритм розв’язання задач з неповного домінування ознаки.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника. Спробуйте самостійно скласти та розв’язати задачу на неповне домінування (проміжне успадкування ознаки).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити