Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Спадковість і мінливість
Гібридологічний аналіз. Частина 4. Кодомінування

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про закономірності успадкування у випадку взаємодії генів; з'ясувати, як відбувається успадкування ознак у разі кодомінування;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності процесів спадковості та мінливості живих організмів;

виховна: на прикладі забезпечення спадковості та мінливості живих організмів виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах і важливості цих процесів для існування життя.

Обладнання і матеріали: зображення, що ілюструють кодомінування ознак.

Базові поняття і терміни: взаємодія генів, кодомінування ознак.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; застосування математичних методів для розв'язання прикладних завдань з біології.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Поцікавтеся, яка група крові у вас і які групи крові у членів вашої родини. Якщо скласти родовід, чи відповідає успадкування груп крові законам Менделя?

2. Як ви вважаєте, чим можна пояснити відхилення від законів Менделя (якщо воно спостерігається) в цьому випадку?

3. Як можна використовувати знання про закономірності успадкування таких ознак на практиці?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Успадкування ознак за кодомінування

Кодомінування — це явище, коли обидва алелі роблять рівноцінний внесок у формування фенотипу. У гетерозигот за кодомінування повністю проявляються обидва алелі. Прикладом є успадкування груп крові людини.

Так, якщо матір має групу крові А (ІІ), а батько В (ІІІ), то у дітей може бути група крові АВ (IV).

У людини за системою АВО розрізняють чотири групи крові:

• І група містить аглютиніни а і в, але не має аглютиногенів; її інша назва — нульова;

• ІІ група містить аглютиноген А та аглютинін в; її інша назва — група А;

• ІІІ група містить аглютиноген В та аглютинін а; її інша назва — група В;

• ІV група не містить аглютинінів; група АВ.

Група крові — спадкова ознака, визначається геном І, який має три алельних стани:

Генотип

Група крові

І00

І (00)

ІAA, ІA0

ІІ (А_, АА, А0)

ІBB, ІB0

ІІІ (В_, ВВ, В0)

ІAB

ІV (АВ)

Алелі А та В повністю домінують над алелем 0, але один одного не пригнічують. це приклад кодомінування.

Під час переливання крові, у судовій медицині, під час установлення батьківства необхідні знання груп крові. Для перевірки розв’язання задач на визначення груп крові можна використовувати таблицю генотипів за різних груп крові (наведена вище) та таблицю можливих комбінацій генотипів і груп крові дітей за різних генотипів батьків (наведена нижче):Група крові батька
I (0)

II (А)

III (В)

IV (АВ)


Групи

крові

матері

І (0)

І (0)

І (0)

І (0)

ІІ (А)

Групи

крові

дитини


ІІ (А)

ІІІ (В)

ІІІ (В)

II (А)

І (0)

І (0)

І (0)

ІІ (А)

ІІ (А)

ІІ (А)

ІІ (А)

ІІІ (А)ІІІ (А)

IV (АВ)IV (АВ)


ІІІ (В)

І (0)

І (0)

І (0)

ІІ (А)

ІІІ (В)

ІІ (А)

ІІІ (В)

ІІІ (А)


ІІІ (А)

IV (АВ)


IV (АВ)

IV (АВ)

ІІ (А)

ІІ (А)

ІІ (А)

ІІ (А)

ІІІ (В)

ІІІ (А)

ІІІ (А)

ІІІ (А)


IV (АВ)

IV (АВ)

IV (АВ)

2. Приклади розв'язання задач

Приклад 1. Які групи крові можуть бути в дітей, якщо в подружжі містера і місіс Сміт у матері І група крові, а у батька — IV?

Розв'язання

Генотип матері: 00; гамети, що вона утворює: тільки 0. Генотип батька: АВ; гамети, що він утворює: А та В.

Складаємо схему схрещування:

А

В

0

А0 — ІІ група

В0 — ІІІ група

Генотипи: 1 А0 : 1 В0.

Фенотипи:

• 1/2 ІІ група (50 %);

• 1/2 ІІІ група (50 %).

Відповідь: ІІ та ІІІ групи крові.

Приклад 2. У пологовому будинку одного міста переплутали двох малюків. За цих сумних обставин, однак, було відомо, що батьки одного малюка мають І і ІІ групи крові, а батьки іншого — ІІ і ГУ За даними аналізу крові малюки мають: один — І, а другий — ІІ групу крові.

чи можливо допомогти батьками і визначити де їхня дитина?

Розв’язання-відповідь

Батьки першої пари мають групи крові І та ІІ. Визначаємо їхні генотипи: 00 та АА (або А0) відповідно. Складаємо схеми схрещувань. У випадку, коли ІІ група крові одного з батьків визначається як АА:

0

А

А0

усі діти будуть з ІІ групою крові.

Складаємо схему схрещування для випадку, коли ІІ група крові одного з батьків визначається як А0:

0

А

А0 — ІІ група

0

00 — І група

Фенотипи дітей: 50 % ймовірність народження дитини з І групою крові, 50 % — з ІІ групою.

Батьки другої пари мають групи крові ІІ і IV. їхні генотипи, відповідно, А0 (або АА) і АВ. Складаємо схему схрещування для випадку, коли ІІ група одного з батьків визначається як А0:

А

0

А

АА — ІІ група

А0 — ІІ група

В

АВ — ІV група

В0 — ІІІ група

Фенотипи дітей: 50 % матимуть ІІ групу крові, 25 % — ІІІ групу і 25 % — ІУ групу.

Складаємо схему схрещування для випадку, коли ІІ група одного з батьків визначається як АА:

А

А

АА — ІІ група

В

АВ — ІV група

Фенотипи дітей: 50 % — матимуть ІІ групу, 50 % — ІV групу. За результатами розрахунків батьки другої пари не можуть мати дитину з І групою. Таким чином, дитина з І групою крові належіть першій парі батьків (з групами крові І та ІІ), а дитина з ІІ групою — другій парі (з групами крові ІІ та IV).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Як відбувається успадкування ознак за кодомінування?

2. Наведіть іще приклади ознак, які успадковуються за таким типом.

3. Наведіть алгоритм розв’язання задач на кодомінування ознак.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника. Спробуйте самостійно скласти та розв’язати задачу на кодомінування ознак.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити