Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Спадковість і мінливість
Гібридологічний аналіз. Частина 6. Успадкування, зчеплене зі статтю

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про закономірності успадкування у випадку успадкування ознак, зчепленого зі статтю;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності процесів спадковості та мінливості живих організмів;

виховна: на прикладі забезпечення спадковості та мінливості живих організмів виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах і важливості цих процесів для існування життя.

Обладнання і матеріали: схеми успадкування ознак, зчепленого зі статтю.

Базові поняття і терміни: зчеплене успадкування, група зчеплення, кросинговер, генетичні карти хромосом, хромосомна теорія спадковості.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології; застосування математичних методів для розв'язання прикладних завдань з біології.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Чи помічали ви, що часом якась ознака успадковується в ряду поколінь лише жінками або лише чоловіками? Наведіть приклади таких спостережень.

2. Чи існує приклад успадкування, зчепленого зі статтю, у вашій родині?

3. Як ви можете пояснити це явище з точки зору хромосомної теорії?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Успадкування, зчеплене зі статтю

Зчепленими зі статтю є ознаки, гени яких розташовані не в аутосомах, а в статевих хромосомах: Х та Y.

У людини жінки мають дві однакові статеві хромосоми: ХХ (гомогаметна стать). чоловіки — різні: XY (гетерогаметна стать). Жіночі гамети несуть по одній Х-хромосомі. чоловічі — 50 % хромосому Х, 50 % — хромосому Y. За злиття гамет під час запліднення визначається стать майбутнього організму.

Y-хромосома зазвичай менша за Х-хромосому. У Х- та Y-хромосомах є гомологічні ділянки, що містять алельні гени. Але у Х- та Y-хромосомах є і негомологічні ділянки. У цих ділянках Х-хромосоми містять гени, яким немає алельних у Y-хромосомі (наприклад, гени дальтонізму, гемофілії). І навпаки, в негомологічній ділянці Y-хромосоми містяться гени, у яких немає алелів у Х-хромосомі (ген гіпертрихозу).

якщо ген зчеплений з Y-хромосомою, він успадковується тільки чоловіками. якщо ген локалізований у Х-хромосомі, він може передаватися від батька — тільки донькам, а від матері — як синам,так і донькам з однаковою ймовірністю.

якщо ген зчеплений з Х-хромосомою і є рецесивним, то у жінок він виявляється лише у гомозиготному стані. Оскільки у чоловіків Х-хромосома лише одна, ця ознака виявляється завжди (і в домінантному, і в рецесивному стані).

У багатьох групах організмів гомогаметною статтю є жіноча, а гетерогаметною — чоловіча (мухи, клопи, жуки, ссавці, більшість видів риб, деякі земноводні та дводомні рослини тощо), а в інших — навпаки (метелики, плазуни, птахи, деякі риби і земноводні).

Під час розв’язування задач на зчеплене зі статтю успадкування генотипи у схемах схрещування слід записувати у хромосомному виразі (приклади: XbXb, XBY, ZpZp, ZpW), мосомі локалізований досліджуваний ген.

2. Приклади розв'язання задач

Приклад 1. За результатами досліджень, у кішок гени чорного та рудого кольору шерсті є алельними і містяться в Х-хромосомі, а в разі їх поєднання утворюються триколірні (черепахові) особини.

На одному подвір’ї живе триколірна кішка Марта. До неї залицяються два сусідських коти — чорний Пірат та Апельсин рудого забарвлення. Яких нащадків слід очікувати від схрещування триколірної кішки з кожним з цих котів?

В якому випадку можна за забарвленням визначити стать цих тварин і чому? Чи можуть бути винятки?

Розв’язання-відповідь

чорні коти мають лише один ген, що визначає колір шерсті — чорний — і він локалізований у Х-хромосомі. Саме цей ген буде передаватися від батька до кошенят жіночої статі. Руді коти так само мають лише один ген забарвлення шерсті — рудий — і так само будуть передавати його лише кошенятам жіночої статі.

Кішка ж буде утворювати яйцеклітини, 50 % з яких будуть містити гени чорного забарвлення шерсті, 50 % — рудого.

Складемо схему схрещування триколірної кішки з чорним котом:

Серед нащадків 25 % будуть чорними кішками, 25 % — триколірними кішками, 25 % — чорними котами, 25 % — рудими котами.

Складемо схему схрещування триколірної кішки з рудим котом:

Серед нащадків 25 % будуть рудими кішками, 25 % — триколірними кішками, 25 % — чорними котами, 25 % — рудими котами.

Триколірними за норми можуть бути лише кішки, адже тільки жіночі особини одночасно мають дві Х-хромосоми, що містять гени забарвлення. При цьому одна Х-хромосома має нести ген чорного забарвлення, а інша Х-хромосома — рудого. Винятком можуть бути лише коти з аномальним генотипом: Хруд.Хчорн.Y.

Приклад 2. Дальтонізм — форма кольорової сліпоти, що успадковується як рецесивна ознака. Ген дальтонізму міститься в Х-хромосомі й виявляється, як правило, у чоловіків.

Тимофій, що є сином дальтоніка, взяв шлюб з донькою дальтоніка Мар’яною. Обидва нормально розрізняють кольори.

Вкажіть генотипи подружжя. Визначте генотипи та фенотипи їхніх нащадків у F1.

Розв’язання-відповідь

Вводимо позначення:

D — нормальний зір; d — дальтонізм.

Визначаємо генотипи подружжя. Мар’яна розрізняє кольори нормально, але є донькою дальтоніка, від якого успадкувала одну з Х-хромосом. Відповідно, вона має ген дальтонізму і є гетерозиготною, її генотип XDXd.

Тимофій визначає кольори нормально, хоча його батько — дальтонік, оскільки батько передає сину Y-хромосому, що не містить генів дальтонізму. Генотип чоловіка: XDY.

Складаємо схему схрещування:

Генотипи дітей: 1XDXD: 1XDXd: 1XdY : 1XdY.

Фенотипи:

• 1/2 дівчатка з нормальним зором (50 %);

• 1/4 хлопчики з нормальним зором (25 %);

• 1/4 хлопчики-дальтоніки (25 %).

Всі доньки будуть розрізняти кольори нормально, 50 % синів будуть дальтоніками.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Як відбувається успадкування ознак, зчеплене зі статтю?

2. Наведіть приклади ознак, гени яких локалізовані у Х-хромосомі, Y-хромосомі.

3. Наведіть алгоритм розв’язування задач на успадкування ознак, зчеплене зі статтю.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника. Спробуйте самостійно скласти та розв’язати задачу на успадкування ознак, зчеплене зі статтю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити