Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Спадковість і мінливість
Розв'язування генетичних задач

Цілі уроку:

освітня: закріпити знання про закономірності успадкування ознак; удосконалити навички розв'язування типових задач з генетики;

розвивальна: вдосконалити навички самостійної роботи, уміння аналізувати, робити висновки;

виховна: на прикладі забезпечення спадковості та мінливості живих організмів виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів.

Обладнання і матеріали: картки із завданнями.

Базові поняття і терміни: генетика, спадковість, схрещування, повне домінування, неповне домінування, гамети, ген, локус.

Тип уроку: практичне заняття.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Охарактеризуйте явище кодомінування.

2. Поясніть, які особливості успадкування ознак, зчеплених зі статтю.

ІІІ. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Практична робота 2

Тема. Розв’язання типових генетичних задач

Мета: удосконалити навички складання схем схрещування і розв’язування генетичних задач.

Обладнання і матеріали: картки із завданнями.

Хід роботи

Розв’яжіть наведені в роздавальній картці задачі з різних типів успадкування ознак.

Задача 1. (Моногібридне схрещування з повним домінуванням)

Після схрещування двох сортів томатів, один з яких має жовті, а інший — червоні плоди, гібриди F1 мали червоні плоди, а у F2 — 58 рослин з червоними та 14 з жовтими плодами. які генотипи вихідних сортів і гібридів F1?

Задача 2. (Моногібридне схрещування з неповним домінуванням)

Жовта морська свинка після схрещування з білою народжує кремових нащадків. Схрещування кремових нащадків між собою дає 13 жовтих, 11 білих та 25 кремових морських свинок. Визначте генотипи всіх особин.

Задача 3. (Дигібридне схрещування)

Які ознаки будуть мати гібридні томати F1 одержані в результаті запилення червоноплідних рослин нормального зросту пилком жовтоплідних карликових, якщо відомо, що червоний колір плодів — домінантна ознака, карликовість — рецесивна, всі вихідні рослини гомозиготні, і гени обох ознак містяться в різних хромосомах. який результат буде за подальшого схрещування у гібридів F2?

Задача 4. (Кодомінування)

Батько має ІІІ групу крові, а дитина IV. якою може бути група крові у матері?

Задача 5. (Успадкування, зчеплене зі статтю)

Батько й син гемофіліки, а у матері нормальне зсідання крові.

Від кого (матері чи батька) син успадкував захворювання?

Чи можуть у цій сім’ї народитися діти, що мають нормальне зсідання крові?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити поняття «ген», «хромосома», «ДНК», «РНК».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити