Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Спадковість і мінливість
Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про моногенне та полігенне успадкування ознак у людини, позахромосомну (цитоплазматичну) спадковість людини;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності процесів моногенного та полігенного успадкування ознак у людини;

виховна: на прикладі процесів моногенного та полігенного успадкування ознак у людини виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах і важливості цих процесів для існування життя.

Обладнання і матеріали: зображення, що ілюструють приклади моногенного та полігенного успадкування ознак у людини.

Базові поняття і терміни: моногенне успадкування, полігенне успадкування, аутосомно-домінантне успадкування, аутосомно-рецесивне успадкування, позахромосомна (цитоплазматична) спадковість.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Скільки ознак може контролюватися одним геном?

2. Чи можуть кілька неалельних генів впливати на виявлення однієї й тієї самої ознаки? Наведіть приклади на підтвердження своєї відповіді.

3. Чи є ознаки, успадкування яких відбувається поза хромосомами ядра клітини?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Моногенне успадкування ознак у людини

Моногенним називається такий тип успадкування, коли спадкова однака контролюється одним геном.

Аутосомно-домінантне успадкування моногенних ознак. Внаслідок того, що домінантні гени, які викликають розвиток захворювання, в гомозиготному стані здебільшого летальні, то всі шлюби між здоровими і хворими належать до типу Аа х аа, де А — домінантний ген, який визначає розвиток спадкового захворювання, а — рецесивний ген.

За цього типу успадкування хвороб переважають такі умови:

• кожна хвора людина має хворого одного з батьків;

• захворювання передається спадково;

• хворі є в кожному поколінні;

• у здорових батьків діти будуть здоровими;

• захворіти можуть і чоловіки, і жінки однаково часто, оскільки ген локалізується в аутосомі;

• імовірність народження хворої дитини, якщо хворий один з батьків, становить 50 %.

За таким типом успадковуються деякі нормальні й патологічні ознаки:

• біле пасмо волосся;

• волосся жорстке, пряме;

• шерстисте волосся — коротке, кучеряве, пишне:

• темне волосся;

• товста шкіра.

Аутосомно-рецесивне успадкування моногенних ознак. Якщо рецесивні гени локалізовані в аутосомах, то з’являються вони тільки в разі шлюбу двох гетерозигот або гомозигот за рецесивним алелем. Існують три варіанти шлюбів:

1) аа х аа — всі діти хворі;

2) Аа х аа — 50 % дітей будуть хворими, 50 % фенотипно здорові, але є носіями мутантного гена;

3) Аа х Аа — 25 % дітей будуть хворими, 75 % фенотипно здорові, але 50 % з них є носіями патологічного гена.

За аутосомно-рецесивним типом успадковуються такі ознаки в людини:

• волосся пряме, тонке;

• шкіра тонка;

• 0(І) група крові;

• група крові Rh-.

Аутосомно-рецесивний тип успадкування хвороб має ряд характерних рис:

• від здорових батьків народжуються хворі діти;

• від хворого батька народжуються здорові діти;

• хворіють в основному сибси (брати, сестри), а не батьки і діти, як за домінантного типу успадкування;

• однаково часто хворіють чоловіки і жінки;

• у гетерозиготних носіїв співвідношення хворих і здорових дітей складає 1:3.

2. Полігенне успадкування ознак у людини

Більшість кількісних ознак організмів визначається декількома неалельними генами (полігенами). У цьому випадку два або більше домінантних алелів однаковою мірою впливають на розвиток однієї й тієї ж ознаки. їхня дія підсумовується. Тому полімерні гени позначають однією літерою латинського алфавіту з цифровим індексом, наприклад: А1А1 і a1a1, A2A2 і a2a2, A3A3 і a3a3 і т. д.

Полімерними генами визначається багато морфологічних, фізіологічних і патологічних особливостей:

• зріст;

• маса тіла;

• статура;

• величина артеріального тиску та ін.

3. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини

Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість — це передача потомству певних ознак та властивостей, які визначаються спадковими факторами, що локалізовані у мітохондріях цитоплазми.

Мітохондріальний геном містить 13 генів і низку послідовностей, що кодують різні РНК. Успадкування відбувається не за законами Менделя, а лише за материнською лінією: від матері — до нащадків. Мітохондріальна ДНК яйцеклітини не піддається рекомбінації та успадковується цілком. Мітохондрії сперматозоїда розташовані лише в середині та в кінці джгутика, який під час запліднення не проникає в яйцеклітину. Таким чином, у зиготі опиняються лише мітохондрії, успадковані від матері разом з цитоплазмою яйцеклітини.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Як відбувається моногенне успадкування ознак у людини? Наведіть приклади таких ознак.

2. Як відбувається полігенне успадкування ознак у людини? Наведіть приклади ознак, що мають такий тип успадкування.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника. Повторити поняття «спадкова мінливість».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити