Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Репродукція і розвиток
Особливості гаметогенезу в людини

Цілі уроку:

освітня: розглянути основні особливості утворення сперматозоїдів та яйцеклітин у людини;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити схожі та відмінні риси у процесах ово- та сперматогенезу;

виховна: на прикладі утворення статевих клітин людини виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах.

Обладнання і матеріали: схема сперматогенезу, схема овогенезу, таблиці «Будова яйцеклітини», «Будова сперматозоїда».

Базові поняття і терміни: сперматогенез, спематогонії, сперматоцити, сперматиди, сперматозоїди, овогенез, оогонії, овоцити, яйцеклітини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Як, коли і де утворюються статеві клітини?

2. Які зміни відбуваються у кількості хромосом у їхньому ядрі (порівняно із соматичними клітинами)?

3. У чому біологічний сенс злиття статевих клітин?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Особливості сперматогенезу людини

Сперматогенез — це розвиток, дозрівання і формування чоловічих статевих клітин (сперматозоїдів). Тривалість повного дозрівання одного сперматозоїда становить 73-75 днів.

Розрізняють чотири періоди: розмноження, ріст, дозрівання і формування.

1) Період розмноження. Триває протягом усього життя, починаючи з періоду статевого дозрівання, і до старості поступово згасає. Сперматозоїди утворюються у сім’яниках (яєчках), а саме у звивистих канальцях. Сперматогонії (первинні статеві клітини), що містяться на базальній мембрані звивистих канальців, кілька разів піддаються поділу мітозом.

2) Період росту. Маса ядер і цитоплазми сперматогоніїв збільшується, і вони стають сперматоцитами І порядку. Вони витісняються ближче до центра звивистого канальця.

3) Період дозрівання. У цей період відбуваються два поділи. Після першого утворюються сперматоцити ІІ порядку, які мають 23 пари хромосом. Одразу ж після цього вони поділяються ще раз. І на цей раз у кожну дочірню клітину — сперматиду — потрапляє лише одна хромосома з кожної пари, тобто відбувається мейоз (редукційний поділ).

4) Період формування. За цей період сперматиди перетворюються на сперматозоїди. Клітини формують джгутики, які виступають у простір канальців. До джгутиків переміщується більшість мітохондрій, що забезпечуватимуть енергією рух сперматозоїдів. Комплекс Гольджі переміщується до переднього кінця голівки, ущільнюється й утворює акросому.

Гормональна регуляція сперматогенезу відбувається за участі гормонів гіпоталамуса та передньої частини гіпофізу, що діють разом. Передусім це гонадотропіни — фолікулостимулючий (ФСГ) та лютеїнізуючий (ЛГ) гормони, що стимулюють активність сім’яника. ФСГ стимулює сперматогенез, спонукаючи завершення розвиток сперміїв зі сперматид. ЛГ стимулює утворення тестостерону,який, у свою чергу, стимулює ріст та розвиток сперміїв із клітин зачаткового епітелію.

2. Особливості овогенезу людини

Овогенез — це розвиток, дозрівання і формування жіночих статевих клітин (яйцеклітин). На відміну від чоловіків, у яких активне утворення сперматозоїдів відбувається тільки з настанням статевої зрілості, утворення яйцеклітин у жінок починається ще до народження — під час ембріонального розвитку.

Овогенез поділяють на три періоди: розмноження, ріст і дозрівання.

1) Період розмноження. Відбувається лише під час ембріогенезу. Триває з 2-го по 5-й місяць ембріогенезу. Після формування яєчника первинні статеві клітини перестають розмножуватись і починають диференціюватись у овогонії.

2) Період росту. Починається з 3-го місяця ембріонального розвитку людини. Овогонії оточені одним шаром фолікулярних клітин, які поставляють їм поживні речовини. Овогонії перестають ділитися і диференціюються на овоцити І порядку.

3) Період дозрівання. Відбувається перед овуляцією. Овоцит І порядку нерівномірно ділиться шляхом мейозу. Після першого поділу утвориться одна велика клітина — овоцит II порядку, в яку переходять усі поживні речовини, й одна дрібна клітина — первинне полярне (або напрямне) тільце, де є лише ядро й відсутня цитоплазма. Після другого поділу мейозу з овоциту II порядку утворюється знову одна велика клітина — яйцеклітина й одне вторинне напрямне тільце. З первинного напрямного тільця утворяться два дрібні вторинні напрямні тільця.

Гормональна регуляція овогенезу відбуваються так: гіпоталамус секретує гормон гонадорелін, гонадорелін стимулює секрецію фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) передньою часткою гіпофізу, ФСГ переноситься з кров’ю до клітин-мішеней. Потім молекули ФСГ прикріплюються до рецепторних ділянок фолікулів і стимулюють їхній розвиток, але лише один з кількох досягне зрілості.

Як і в утворенні сперматозоїдів, головну роль в утворенні яйцеклітин відіграють гіпоталамус та гіпофіз. Гіпоталамус також секретує гонадоліберин, який стимулює утворення ФСГ та ЛГ гіпофізом. Вони, у свою чергу, стимулюють статеві залози — яєчники, які починають виробляти жіночий статевий гормон — естроген. Естроген діє на два органи-мішені — передню частку гіпофізу та матку, підготовлюючи останню до вагітності. У передній частці гіпофіза естроген пригнічує секрецію ФСГ за принципом нетривного зворотного зв’язку, запобігаючи цим розвитку інших фолікулів. Високий рівень естрогену у крові запускає секрецію ЛГ. У результаті його дії на яєчник відбувається овуляція — вивільнення овоциту ІІ порядку зі стінок фолікула у черевну порожнину, звідки він надходить у фаллопієву трубу.

Дозрівання яйцеклітин, на відміну від сперматозоїдів, відбувається циклічно — в середньому раз на 28 днів. Зазвичай за одного циклу утворюється одна яйцеклітина.

Якщо запліднення не відбулося, рівень естрогену знижується і пригнічення ФСГ припиняється. Цикл повторюється знову.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Які особливості сперматогенезу людини? Як відбувається його регуляція?

2. Які особливості овогенезу людини та його регуляції?

3. Складіть порівняльну характеристику процесам утворення сперматозоїдів та яйцеклітин. Зазначте спільні та відмінні риси.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника. Підготувати повідомлення про вплив негативних факторів середовища, алкоголю, тютюнопаління на процеси гаметогенезу людини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити