Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Репродукція і розвиток
Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про запліднення; з'ясувати його суть та визначити біологічне значення;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити, проаналізувавши причини порушення процесів запліднення у людини та їх безпосередні наслідки;

виховна: на прикладі процесів запліднення у людини виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах.

Обладнання і матеріали: таблиці «Жіноча статева система», «Будова яйцеклітини», «Чоловіча статева система», «Будова сперматозоїда».

Базові поняття і терміни: запліднення, зовнішнє запліднення, внутрішнє запліднення, екстракорпоральне запліднення, контрацепція.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; наукове розуміння природи; уміння аналізувати, формулювати висновки; знання та розуміння фундаментальних принципів біології.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Пригадайте особливості статевого розмноження організмів. У чому його переваги порівняно з нестатевим?

2. Що таке комбінативна мінливість? Яке її значення для організмів?

3. Як відбувається запліднення у тварин і рослин?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Запліднення: його форми, етапи, значення

Статеве розмноження тварин і рослин відбувається за допомогою запліднення. Запліднення — це злиття чоловічої та жіночої статевих клітин, унаслідок чого відновлюється диплоїдний набір хромосом, характерний для даного виду, та утворюється якісно нова клітина — зигота (запліднена яйцеклітина).

У тварин запліднення відбувається одним із двох способів: зовнішнім або внутрішнім. За зовнішнього запліднення жіноча і чоловіча статеві клітини зливаються поза органами статевої системи самки (або гермафродитної особини). Зовнішнє запліднення властиве безхребетним і майже всім хребетним тваринам водойм (багатощетинкові черви, двостулкові молюски, річкові раки, голкошкірі, ланцетники, більшість кісткових риб і земноводних), а також деяким наземним тваринам (дощові черв’яки). Вони відкладають ікру (яйцеклітини) і сперму у воду, де і відбувається запліднення. Виняток складають водні ссавці (ластоногі, китоподібні), живородні риби та деякі земноводні, яким властиве внутрішнє запліднення. Внутрішнє запліднення відбувається в органах статевої системи самки (або гермафродитної особини), і зародок розвивається всередині її тіла (у ссавців) або в яйцях, вкритих оболонкою (комахи, плазуни, птахи, яйцекладні ссавці).

2. Етапи запліднення у людини

Етапи запліднення є такими:

1) дистантна взаємодія та зближення гамет — рух сперматозоїдів у напрямку речовин, які виділяють яйцеклітини; відбувається за хемотаксисом; наближенню також сприяють перистальтичні рухи та рухи війок епітелію маткових труб;

2) контактна взаємодія й активізація яйцеклітини — численні сперматозоїди наближаються до яйцеклітини та вступають у контакт з її оболонкою, вивільняючи ферменти акросоми, внаслідок чого яйцеклітина позбувається променистого венця;

3) входження сперматозоїда в яйцеклітину та наступне злиття (сингамія).

3. Причини порушення процесів запліднення у людини та способи контрацепції

Найчастішими причинами порушення запліднення є:

• обмежена тривалість життя сперматозоїдів та яйцеклітин і ще менша тривалість здатності до запліднення (звільнена з яєчника яйцеклітина зберігає здатність до запліднення вздовж 24 годин; сперматозоїди втрачають запліднюючу здатність у статевих шляхах жінки максимум через 1-2 доби);

• зменшення швидкості руху сперматозоїдів (зазвичай 1,5-3 мм/хв);

• запальні явища та зміна рН у статевих шляхах жінки;

• механічна непрохідність та патології статевих шляхів жінки;

• патологія статевої системи чоловіка;

• інфекція статевих шляхів;

• кількість сперматозоїдів менша за 150 млн (або менша за 60 млн/1 мл);

• патологічні зміни в будові сперматозоїдів;

• невідповідність потраплянню сперматозоїдів до статевої системи жінки часу овуляції;

• вік чоловіка та жінки (з віком у жінок знижується здатність яйцеклітин до запліднення, у чоловіків — кількість і рухливість сперматозоїдів);

• гормональні розлади;

• хромосомні та генетичні порушення;

• вживання деяких ліків (анальгетики, антибіотики, антидепресанти та деякі інші);

• шкідливі звички: паління тютюну, вживання алкоголю, наркотиків і навіть надмірної кількості кофеїну;

• послаблений імунітет та імунологічна несумісність партнерів;

• недостатнє харчування та нестача вітамінів;

• стреси.

Заплідненню також запобігають численні способи контрацепції:

• природні (визначення так званих «небезпечних» днів відносно овуляції, переривання статевого акту);

• бар’єрні (механічне запобігання потраплянню сперматозоїдів до яйцеклітини);

• гормональні (препарати гормонів, що пригнічують овуляцію або запобігають прикріпленню заплідненої яйцеклітини в матці);

• хімічні (створення бар’єру для сперматозоїдів);

• хірургічні (стерилізація чоловіка або жінки шляхом хірургічної операції).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. У чому полягає біологічна суть запліднення? Які його основні форми?

2. Охарактеризуйте етапи запліднення у людини. Що відбувається на кожному з них?

3. Назвіть причини порушення процесів запліднення у людини — природні та штучні.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника. Підготувати повідомлення: «Запліднення у нижчих, вищих та спорових рослин», «Екстракорпоральне запліднення», «Способи контрацепції».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити