Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Репродукція і розвиток
Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції)

Цілі уроку:

освітня: сформувати знання про етапи ембріогенезу людини; вивчити процеси, що відбуваються на кожному з цих етапів; проаналізувати наслідки взаємодії частин зародка, що розвивається;

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності процесів ембріонального розвитку людини;

виховна: на прикладі основних процесів ембріогенезу людини виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах

Обладнання і матеріали: таблиця «Стадії ембріогенезу людини».

Базові поняття і терміни: ембріогенез, ембріональна індукція, провізорні органи, плацента.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, екологічна грамотність і здорове життя, уміння вчитися впродовж життя; збереження власного здоров'я.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Який період розвитку організму відносять до ембріонального?

2. Які стадії проходять у своєму розвитку ембріони тварин?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Періодизація ембріонального розвитку людини

Ембріональний розвиток людини починається з утворення зиготи й закінчується народженням дитини. Він триває 40 тижнів, і за цей час із однієї клітини виростає організм, який складається з мільярдів спеціалізованих клітин. Вони утворюють тканини й органи зі спадковою інформацією, яка закодована в хромосомному наборі зиготи.

Ембріональний період розвитку людини поділяють на три періоди:

• початковий (1-й тиждень);

• зародковий (з 2-го по 8-й тиждень);

• передплідний (з 9-го тижня по 12-й);

• плідний (з 13-го тижня до народження дитини).

2. Ембріональна індукція. Поняття про провізорні органи

Ембріональна індукція — це процес впливу одних частин зародка (індуктор) на інші (реагуюча частина). У результаті такої взаємодії утворюється орган. Індуктор — частина зародка, що напрямляє розвиток інших частин зародка.

Явища було відкрите 1921 р. німецьким ембріологом Гансом Шпеманом на зародках амфібій: тритона гребінчастого та тритона смугастого, який пересаджував частини їхніх зародків один одному. За результатами експериментальних досліджень було з’ясовано, що розвиток зародка відбувається в залежності одних органів від інших. Індукцію спричиняють хімічні сполуки — певні білки, стероїди, нуклеопротеїди. Увесь ембріогенез є ланцюгом послідовних індукційних процесів.

Провізорні органи — це тимчасові органи, які функціонують лише в ембріональному періоді. У людини до них належать:

• хоріон (ворсиста оболонка зародка) — виконує захисну, трофічну, газообмінну та екскреторну функції;

• амніон, або амніотичний мішок (водна оболонка) — захищає ембріон від висихання;

• жовточний мішок (виріст кишки за запасам жовтка) — забезпечує живлення зародка;

• алантоїс (сечовий мішок), накопичує відходи обміну речовин плоду, виконує видільну функцію;

• плацента — забезпечує постійний зв’язок між організмом матері та плодом.

3. Критичні періоди розвитку зародка людини

Критичні періоди — періоди, в які є найбільша вірогідність розвитку патологій або переривання вагітності. Виокремлюють такі критичні періоди:

1) власне запліднення;

2) вживлення зародка в стінку матки;

3) розвиток основних зачатків органів та формування плаценти (3-8-й тижні розвитку);

4) період посиленого росту головного мозку (15-20-й тижні);

5) формування основних функціональних систем організму та диференціювання статевих органів (20-24-й тижні);

6) плідний період (період посиленого розвитку плоду);

7) народження (пологи).

IV. ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лабораторна робота № 4

Тема. Вивчення етапів ембріогенезу

Мета: вивчити стадії та особливості ембріонального розвитку.

Обладнання і матеріали: мікроскопи, постійні мікропрепарати яйцеклітини, бластули, гаструли й нейрули.

Хід роботи

Завдання 1. Дослідження етапів ембріогенезу

1. Розгляньте постійні мікропрепарати ембріонального розвитку. Знайдіть у полі зору мікроскопа зародок на стадіях дроблення, гаструли. Порівняйте побачене зі схемами, замалюйте мікропрепарат, підпишіть малюнок, зробіть позначення.

Мал. 2. Будова гаструли

2. Складіть порівняльну таблицю етапів ембріонального розвитку:

Етапи ембріогенезу

Етапи

Основні особливості

Зміни в клітинах

ЗаплідненняБластулаГаструла3. Визначте етапи ембріогенезу, зображені на малюнку, і підпишіть їх.

Мал. 3. Етапи ембріогенезу

4. Охарактеризуйте зародкові листки, всі дані зведіть до таблиці.

Характеристика зародкових листків

Зародковий листок

На якій стадії утворюється

Які тканини й органи утворює

ЕктодермаЕндодермаМезодермаСкладіть висновок до лабораторної роботи.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника. Підготувати повідомлення про вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин та фізико-хімічних факторів зовнішнього середовища на розвиток людини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити