Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018

Додаток

Варіант І

Оберіть одну правильну відповідь.

1. До якого критерію належить подібність за способом живлення, місцем мешкання, низкою чинників зовнішнього середовища?

А фізіологічний

Б географічний

В морфологічний

Г екологічний

2. Віруси складаються з:

А білків та нуклеїнової кислоти

Б целюлози та білків

В ДНК та РНК

Г ядра та цитоплазми

3. Для хвойних рослин характерною є ознака:

А члениста будова стебел

Б вічнозелене листя у формі голок, насіння розвивається у шишках

В генеративний орган — квітка

Г у життєвому циклі переважає гаметофіт

4. Для кишковопорожнинних характерною є ознака:

А ротовий отвір оточений щупальцями, мають жалкі клітини

Б сегментоване тіло

В мають черепашку та мантію

Г членисті кінцівки, тіло поділене на голову, груди та черевце

5. Встановіть відповідність між організмами та систематичними групами, до яких вони належать.

1 Зозулин льон


А Хвойні

2 Щитник чоловічий


Б Справжні папороті

3 Секвоя вічнозелена


В Квіткові

4 Проліска дволиста


Г Справжні мохи

Д Хвощі

6. Складіть коротку характеристику організму за критеріями виду.

Дощовий черв’як

Варіант ІІ

Оберіть одну правильну відповідь.

1. До якого критерію належить подібність усіх процесів життєдіяльності та можливість отримання плодючих нащадків?

А екологічний

Б фізіологічний

В морфологічний

Г біохімічний

2. Структури, що притаманні клітинам прокаріотів:

А хлоропласти

Б ядро

В апарат Гольджі

Г нуклеоїд

3. Для покритонасінних рослин характерною є ознака:

А члениста будова стебел

Б вічнозелене листя у формі голок, насіння розвивається у шишках

В генеративний орган — квітка

Г у життєвому циклі переважає гаметофіт

4. Для земноводних характерною є ознака:

А хрящовий скелет, кістки відсутні

Б передні кінцівки видозмінені у крила, тіло вкрите пір’ям

В молочні залози, тіло вкрито волосяним покривом

Г шкіра волога, має залози, що виділяють слиз

5. Встановіть відповідність між організмами та систематичними групами, до яких вони належать.

1 Пекарські дріжджі


А Аскоміцети

2 Мухомор червоний


Б Базидіоміцети

3 Збудник раку картоплі


В Ооміцети

4 Мукор кистеподібний


Г Зигоміцети

Д Хітридіоміцети

6. Складіть коротку характеристику організму за критеріями виду.

Махаон

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ»

Варіант І

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Однією з функцій білків в організмі є:

А кодування і збереження спадкової інформації

Б каталітична (ферментативна)

В теплоізоляційна

Г осмотична

2. Під час фотосинтезу кисень утворюється в результаті:

А фотолізу води

Б дихання клітини

В розкладання глюкози

Г розкладання вуглекислого газу

3. Роль зернистої ендоплазматичної сітки в метаболізмі клітини:

А синтез білків

Б окиснення органічних речовин, синтез АТФ

В накопичення води, запасних речовин, пігментів

Г фотосинтез

4. Оберіть відповідь, яка не належить до принципів раціонального харчування:

А кількість прийомів їжі протягом дня має бути не менше 4-5 разів

Б слід їсти більше жирного та солодкого

В бажано обмежити кількість вуглеводів до 3,-3,5 / 1 кг маси тіла

Г бажано обмежити споживання солі до 5-7 г на добу

5. Встановіть відповідність між хімічними елементами та станами, що викликає їх нестача.

1 Кальцій


А Недокрів’я

2 Ферум


Б Ендемічний зоб

3 Флуор


В Крихкість кісток

4 Йод


Г Нестача інсуліну

Д Руйнування емалі зубів

6. Складіть коротку характеристику процесу нейрогуморальної регуляції рівня глюкози в крові.

Варіант ІІ

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Однією з функцій нуклеїнових кислот в організмі є:

А кодування і збереження спадкової інформації

Б каталітична (ферментативна)

В теплоізоляційна

Г осмотична

2. Схожість хемосинтезу та фотосинтезу полягає в тому, що в обох процесах:

А органічні речовини утворюються з неорганічних

Б на утворення органічних речовин використовується енергія сонячного світла

В на утворення органічних речовин використовується енергія, що вивільняється в результаті окиснення неорганічних речовин

Г утворюються однакові продукти обміну

3. Роль хлоропластів у метаболізмі клітини:

А синтез білків

Б окиснення органічних речовин, синтез АТФ

В накопичення води, запасних речовин, пігментів

Г фотосинтез

4. Оберіть ознаку, яка робить воду непридатною для пиття:

А містить патогенні мікроорганізми

Б безпечна в радіаційному відношенні

В прозора, не має присмаку, запаху та кольору

Г не містить отруйних хімічних речовин

5. Встановіть відповідність між вітамінами та станами, що викликає їх нестача.

1 Вітамін A


А Кровотечі

2 Вітамін D


Б Сліпота у сутінках

3 Вітамін K


В Бері-бері

4 Вітамін Bj


Г Рахіт

Д Пелагра

6. Складіть коротку характеристику процесу нейрогуморальної регуляції зміни осмотичного тиску крові в разі спраги.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ»

Варіант І

Оберіть правильні відповіді.

1. Плоди кавуна можуть бути або суцільно зеленими, або смугастими. Всі кавуни, отримані від схрещування рослин із зеленими та смугастими плодами (Fx), мають тільки суцільно зелений колір корки плоду. Яким буде забарвлення плодів у F2?

А 100 % зелені

Б 100 % смугасті

В 50 % зелені, 50 % смугасті

Г 75 % зелені, 25 % смугасті

2. У фігурного гарбуза біле забарвлення плодів (A) домінує над жовтим (a), а дископодібна форма плодів (B) — над кулеподібною (b). Фермер схрестив гарбуз із білими дископодібними плодами з гарбузом, плоди у якого білі кулеподібні. Серед нащадків виявили 3/8 білих дископодібних, 3/8 білих кулеподібних, 1/8 жовтих дископодібних, 1/8 жовтих кулеподібних рослин. Які генотипи батьківських рослин?

А AABB та Aabb

Б AaBb та AABB

В aabb та aabb

г AaBb та Aabb

3. Які групи крові можуть бути у дітей, якщо й у батька, й у матері — FV група крові?

А І та ІІ групи крові

Б І та ІV групи крові

В ІІ, ІІІ та ІV групи крові

Г тільки І групи крові

4. Які ознаки не є підставою для медико-генетичного консультування?

А вік жінки старший за 35 років

Б наявність у родині попередньої дитини з хромосомними патологіями

В переважне володіння лівою рукою

Г генетичні захворювання, що мали місце у членів сім’ї

5. Встановіть відповідність між назвами спадкових хвороб та порушеннями, що їх викликають.

1 Синдром Дауна

А Делеція короткого плеча 5-ї хромосоми

2 Синдром котячого лементу

Б 47 хромосом, зайва хромосома у 21-й парі

3 Синдром Патау

В 47 хромосом, зайва хромосома у 13-й парі

4 Синдром Клайнфельтера

Г 47 хромосом, зайва статева хромосома XXY


Д 47 хромосом, зайва хромосома у 1-й парі

6. Складіть коротку характеристику генофонду людини. які закономірності розподілу алелів у популяції?

Варіант ІІ

Оберіть правильні відповіді.

1. Праворукість у людини домінує над ліворукістю. Жінка-лівша вийшла заміж за чоловіка-правшу. Яка ймовірність народження лівші в цій родині, якщо чоловік є гетерозиготним за цією ознакою?

А 25 %

Б 50 %

В 75 %

Г 100 %

2. У дрозофіли нормальні крила і нормальні очі є домінантними ознаками, а зменшені очі та зменшені крила — рецесивними. Дослідниками у F1 було отримано 464 нащадків, серед яких: 3/8 були з нормальними ознаками; 1/8 — з нормальними крилами, але зменшеними очима; 3/8 — з нормальними очима, але зменшеними крилами; 1/8 — зі зменшеними і крилами, й очима. Скільки серед них дигетерозигот та гомозигот?

А 58 гомозиготних, 174 дигетерозиготних особин

Б 174 гомозиготних, 58 дигетерозиготних особин

В 232 гомозиготні, 232 дигетерозиготні особини

Г 155 гомозиготних, 309 дигетерозиготних особин

3. У Михайла І група крові, а у його сестри Олени — IV. Якими є групи крові їхніх батьків?

А І та IV групи крові

Б тільки IV групи крові

В тільки І групи крові

Г ІІ та ІІІ групи крові

4. Які хвороби не є наслідками мутацій?

А синдром Дауна

Б туберкульоз

В синдром Клайнфельтера

Г серповидноклітинна анемія

5. Встановіть відповідність між групами мутацій та дією, яку вони спричиняють.

1 Летальні


А Спочатку знижують, а потім підвищують життєздатність

2 Сублетальні


Б Не впливають на життєздатність

3 Нейтральні


В Знижують життєздатність

4 Корисні


Г Спричиняють загибель організмів

Д Підвищують життєздатність

6. Складіть коротку характеристику кількох спадкових хвороб людини. Які завдання сучасної медичної генетики?

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «РЕПРОДУКЦІЯ І РОЗВИТОК»

Варіант І

Оберіть одну правильну відповідь.

1. До способів статевого розмноження належить:

А поліембріонія

Б поділ клітини навпіл

В брунькування

Г фрагментація тіла

2. які процеси відбуваються за диференціації клітин?

А поділ навпіл

Б старіння і смерть

В спеціалізація

Г перехід у стан спокою

3. Оберіть частину сперматозоїда, яка забезпечує розчинення оболонки яйцеклітини:

А ядро

Б акросома

В шийка

Г хвостик

4. Оберіть організми, яким властиве зовнішнє запліднення:

А хрящові риби

Б комахи

В яйцекладні ссавці

Г земноводні

5. Встановіть відповідність між назвами організмів та типами їх нестатевого розмноження.

1 Бактерії


А Брунькування

2 Малярійний плазмодій


Б Фрагментація

3 Дріжджі


В Множинний поділ

4 Морська зірка


Г Вегетативне розмноження

Д Поділ клітини навпіл

6. Схарактеризуйте вплив тютюнопаління на ріст і розвиток плоду, дитини та підлітка. Які зміни виникають в організмі?

Варіант ІІ

Оберіть одну правильну відповідь.

1. До форм нестатевого розмноження належить:

А поліембріонія

Б брунькування

В партеногенез

Г неотенія

2. Оберіть назву теорії старіння, за якої клітини втрачають здатність ділитися внаслідок утрати хромосомами деяких частин:

А теорія соматичних мутацій

Б мітохондріальна теорія

В теломерна теорія

Г епігенетична теорія

3. Оберіть частину яйцеклітини, що містить запас поживних речовин:

А променистий вінець

Б прозора мембрана

В жовткова мембрана

Г ядро

4. Оберіть відповідь, що не належить до причин порушення запліднення:

А застосування засобів контрацепції

Б патологія статевої системи жінки

В кількість сперматозоїдів менша за 150 млн

Г раннє статеве дозрівання

5. Встановіть відповідність між частинами сперматозоїда та функціями, які вони виконують.

1 Ядро в голівці


А Рух

2 Акросома


Б Містить хромосоми

3 Шийка


В Містить мітохондрії

4 Хвостик


Г Містить травні ферменти

Д Синтез білків

6. Схарактеризуйте вплив алкоголю на ріст і розвиток плоду, дитини та підлітка. Які зміни тривале вживання алкоголю спричиняє в організмі?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити