Усі уроки біології 10 клас - Біологія 10 клас - 2018

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ВСТУП

Урок 1. Міждисциплінарні зв'язки біології та екології. Фундаментальні властивості живого

Урок 2. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв'язок. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

ТЕМА 1. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Урок 3. Систематика - наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів

Урок 4. Сучасні критерії виду

Урок 5. Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування, гіпотези походження вірусів

Урок 6. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів у еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами

Урок 7. Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування

Урок 8. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

Урок 9. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 1. Рослини)

Урок 10. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 2. Гриби)

Урок 11. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 3. Безхребетні тварини)

Урок 12. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 4. Хребетні тварини)

Урок 13. Представлення проектів «Характеристика видів за видовими критеріями»

Урок 14. Узагальнення знань з теми «Біорізноманіття»

ТЕМА 2. ОБМІН РЕЧОВИН I ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Урок 15. Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі

Урок 16. Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі

Урок 17. Обмін речовин та енергії - основа функціонування біологічних систем

Урок 18. Особливості обміну речовин в автотрофних організмів

Урок 19. Особливості обміну речовин у гетеротрофних організмів

Урок 20. Обмін вуглеводів, ліпідів та білків у організмі людини

Урок 21. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів

Урок 22. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією

Урок 23. Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

Урок 24. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму

Урок 25. Вітаміни, їхня роль в обміні речовин

Урок 26. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов'язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин

Урок 27. Значення якості питної води для збереження здоров'я людини

Урок 28. Раціональне харчування - основа нормального обміну речовин

Урок 29. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини

Урок 30. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму

Урок 31. Узагальнення знань з теми «Обмін речовин і перетворення енергії»

ТЕМА 3. СПАДКОВІСТЬ I МІНЛИВІСТЬ

Урок 32. Основні поняття генетики

Урок 33. Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. Частина 1. Моногібридне схрещування, повне домінування

Урок 34. Гібридологічний аналіз. Частина 2. Моногібридне схрещування, неповне домінування

Урок 35. Гібридологічний аналіз. Частина 3. Ди- та полігібридне схрещування

Урок 36. Гібридологічний аналіз. Частина 4. Кодомінування

Урок 37. Гібридологічний аналіз. Частина 5. Зчеплене успадкування і кросинговер

Урок 38. Гібридологічний аналіз. Частина 6. Успадкування, зчеплене зі статтю

Урок 39. Розв'язування генетичних задач

Урок 40. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Гени структурні та регуляторні. регуляція активності генів у еукаріотичній клітині

Урок 41. Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу

Урок 42. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Сучасний стан досліджень геному людини

Урок 43. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини

Урок 44. Закономірності спадкової мінливості людини

Урок 45. Закономірності неспадкової мінливості людини

Урок 46. Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів

Урок 47. Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів у популяціях

Урок 48. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини

Урок 49. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація

Урок 50. Представлення проектів «Генетичний моніторинг у людських спільнотах», «Скринінг-програми для новонароджених», «Генотерапія та її перспективи»

Урок 51. Узагальнення знань з теми «Спадковість і мінливість»

ТЕМА 4. РЕПРОДУКЦІЯ і РОЗВИТОК

Урок 52. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів

Урок 53. Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики

Урок 54. Ріст та розвиток клітин і фактори, які на них впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки

Урок 55. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань

Урок 56. Статеві клітини

Урок 57. Особливості гаметогенезу в людини

Урок 58. Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини

Урок 59. Особливості репродукції людини у зв'язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров'я

Урок 60. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні й соціальні аспекти регуляції розмноження у людини

Урок 61. Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції)

Урок 62. Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини

Урок 63. Узагальнення знань з теми «Репродукція і розвиток»

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Урок 64. Можливості й перспективи застосування досягнень біології

ДОДАТОК

ЛІТЕРАТУРАВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.