Біологія 11 клас - розробки уроків - Задорожний К. М. 2011

Календарно-тематичне планування

№ з/п

Тема

Дата

Тема. Розмноження організмів

1

Нестатеве розмноження організмів


2

Статеве розмноження організмів


3

Будова й утворення статевих клітинЗакономірності спадковості


4

Основні поняття генетики


5

Методи генетичних досліджень


6

Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи


7

Хромосомна теорія спадковості


8

Зчеплене успадкування


9

Взаємодія генів. Позаядерна спадковість


10

Узагальнення й контроль знань з теми


Тема. Закономірності мінливості

11

Комбінативна мінливість


12

Мутаційна мінливість


13

Види мутацій. Мутагени


14

Модифікаційна мінливість


Тема. Генотип як цілісна система

15

Основні закономірності функціонування генів у про- й еукаріотів


16

Генетика людини


17

Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу


18

Химерні й трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів


19

Основні напрямки сучасної біотехнології


20

Узагальнення й контроль знань з теми


Тема. Індивідуальний розвиток організмів

21

Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток


22

Вплив генотипу й факторів зовнішнього середовища на розвиток організму


23

Діагностування вад розвитку людини та їх корекція


24

Життєвий цикл у рослин і тварин


25

Ембріотехнології. Клонування26

Узагальнення й контроль знань з темиТема. Популяція, екосистема, біосфера


27

Характеристика популяцій. Статева й вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції28

Екологічні чинники. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організмів29

Угруповання й екосистеми. Склад і структура угруповань30

Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем31

Взаємодії організмів у екосистемах32

Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем33

Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса34

Вплив діяльності людини на стан біосфери35

Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери36

Узагальнення й контроль знань з темиТема. Основи еволюційного вчення


37

Становлення еволюційних поглядів38

Синтетична гіпотеза еволюції39

Природний добір40

Вид, видоутворення. Мікроеволюція41

Адаптації як результат еволюційного процесу42

Макроеволюційний процес43

Сучасні уявлення про фактори еволюціїТема. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу


44

Гіпотези виникнення життя на Землі45

Еволюція одноклітинних і багатоклітинних організмів. Періодизація еволюційних явищ46

Поява основних груп організмів на Землі й формування екосистем47

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку48

Узагальнення й контроль знань з теми49

Узагальнення матеріалів курсуВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити