Біологія 11 клас - розробки уроків - Задорожний К. М. 2011

Закономірності спадковості
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

УРОК 10. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ


Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про особливості різних способів розмноження живих організмів та основні закономірності спадковості, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: статеве розмноження, нестатеве розмноження, поділ, фрагментація, брунькування, партеногенез, поліембріонія, статеві клітини, сперматогенез, овогенез, генетика, ген, алель, домінантні й рецесивні алелі, фенотип, генотип, узаємодія генів, хромосомна теорія спадковості, закони Менделя.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Які способи розмноження є у живих організмів?

2. Чим між собою відрізняються статеве й нестатеве розмноження?

3. Що вивчає генетика?

4. Що таке ген?

5. Які закони відкрив Г. Мендель?

6. Які основні положення входять до хромосомної теорії спадковості?

III. Контроль знань з теми


Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тип розмноження, за якого утворюються диплоїдні спори:

а) статевий;

б) брунькування;

в) вегетативний;

г) нестатевий.


2. Один з можливих структурних станів гена:

а) алель;

б) ген;

в) екзон;

г) термінатор.


3. Під час полігібридного схрещування аналізуються ознаки:

а) кілька;

б) три;

в) дві;

г) одна.


4. Розщеплення 13:3 характерно для взаємодії генів за типом:

а) кросинговеру;

б) епістазу;

в) комплементарності;

г) полімерії.


5. Установіть відповідність.

1 Партеногенез

2 Поліембріонія

3 Невпорядкований поділ

4 Фрагментація

А Губки

Б Броненосці

В Лишайники

Г Віруси грипу

Д Попелиці


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

a) AaBBccdd х aabbCCDd;

б) AaBbccdd х aabbCcDd;

в) AABBccdd х aabbCCDD;

г) AABbccdd х aabbCCDD.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант II


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Спосіб розмноження без запліднення, властивий для броненосців:

а) партеногенез;

б) поліембріонія;

в) поділ навпіл;

г) брунькування.


2. У самців голубів статеві хромосоми:

а) XX;

б) XY ;

в) ZZ ;

г) відсутні.


3. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду:

а) фенотип;

б) генетика;

в) біотехнологія;

г) геном.


4. Хромосомну теорію спадковості сформулював:

а) Г. Мендель;

б) Т. Гекслі;

в) Т. Морган;

г) М. Вавилов.


5. Установіть відповідність.

1 XX

2 XY

3 ZZ

4 ZW

А Самиця шимпанзе

Б Самець собаки

В Самиця шовковичного шовкопряда

Г Самець горобця

Д Самець бджоли


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть стадії розвитку яйцеклітини в послідовності від останньої до першої:

а) стадія росту;

б) стадія формування;

в) стадія розмноження;

г) стадія дозрівання.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант III


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Особина, яка має лише жіночі статеві залози:

а) гермафродит;

б) самиця;

в) самець;

г) нестатеве покоління життєвого циклу.


2. Алель, що пригнічує дію іншого алеля:

а) локус;

б) інтрон;

в) екзон;

г) домінантний алель.


3. Під час дигібридного схрещування аналізуються ознаки:

а) кілька;

б) три;

в) дві;

г) одна.


4. Розщеплення 15:1 характерне для взаємодії генів за типом:

а) кросинговеру;

б) епістазу;

в) комплементарності;

г) полімерії.


5. Установіть відповідність.

1 Поділ

2 Подвійне запліднення

3 Звичайне запліднення

4 Брунькування

А Вірус сказу

Б Бджола

В Холерний вібріон

Г Корал

Д Кокосова пальма


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccddEE х aabbCCDdee;

б) AaBBccddEe х aabbCcDdee;

в) AABBccddee х aabbCCDDee;

г) AaBBccddEE х aabbCCDDEE.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант IV


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тип розмноження, за якого в гідри утворюються бруньки:

а) статевий;

б) партеногенез;

в) брунькування;

г) нестатевий.


2. У самців бджіл статеві хромосоми:

а) XX;

б) XY ;

в) ZZ ;

г) відсутні.


3. Під час моногібридного схрещування аналізуються ознаки:

а) кілька;

б) три;

в) дві;

г) одна.


4. Закон незалежного успадкування ознак сформулював:

а) Г. Мендель;

б) Т. Гекслі;

в) Т. Морган;

г) М. Вавилов.


5. Установіть відповідність.

1 Брунькування

2 Партеногенез

3 Множинна фрагментація

4 Поперечний поділ

А Аутолітус

Б Вірус СНІДу

В Додекацерія

Г Гідроїдний поліп

Д Дафнія


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccdd х aabbCCDd;

б) AaBbccdd х aabbCcDd;

в) AABBccdd х aabbCCDD;

г) AABbccdd х aabbCCDD.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант V


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Спосіб розмноження без запліднення, властивий інфузоріям:

а) партеногенез;

б) поліембріонія;

в) поділ навпіл;

г)брунькування.


2. У самиць дрозофіл статеві хромосоми:

a) ZZ;

б) XX;

b) XY;

г) відсутні.


3. У людини хромосом:

а) 46 пар;

б) 24 пари;

в) 23 пари;

г) 4 пари.


4. Прикладом цитоплазматичної спадковості є:

а) куру;

б) хвороба Дауна;

в) строкатість листків рослин;

г) дальтонізм у людини.


5. Установіть відповідність.

1 Регенерація

2 Фрагментація

3 Партеногенез

4 Онтогенез

А Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин, що утворюється внаслідок дроблення; складається з одного шару клітин

Б Процес відновлення організмом утрачених або ушкоджених частин

В Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті

Г Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини

Д Форма вегетативного розмноження, що здійснюється шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccddEE х aabbCCDdee;

б) AaBBccddEe х aabbCcDdee;

в) AABBccddee х aabbCCDDee;

г) AaBBccddEE х aabbCCDDEE.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант VI


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тип розмноження, за якого в попелиць зародки розвиваються з незапліднених яєць:

а) статевий;

б) партеногенез;

в) брунькування;

г) нестатевий.


2. Наука, що вивчає закономірності мінливості та спадковості:

а) генетика;

б) біотехнологія;

в) паразитологія;

г) імунологія.


3. У дрозофіли хромосом:

а) 46 пар;

б) 24 пари;

в) 23 пари;

г) 4 пари.


4. Закон розщеплення сформулював:

а) Г. Мендель;

б) Т. Гекслі;

в) Т. Морган;

г) М. Вавилов.


5. Установіть відповідність.

1 Поділ

2 Подвійне запліднення

3 Звичайне запліднення

4 Брунькування

А Вірус грипу

Б Яблуня

В Гідра

Г Збудник чуми

Д Курка


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть стадії розвитку сперматозоїда в послідовності від першої до останньої:

а) стадія росту;

б) стадія формування;

в) стадія розмноження;

г) стадія дозрівання.


Послідовність

1

2

3

4


IV. Домашнє завдання

Повторити матеріали теми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити