Біологія 11 клас - розробки уроків - Задорожний К. М. 2011

Індивідуальний розвиток організмів
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про особливості розвитку живих організмів, їх життєві цикли й сучасні ембріотехнології та технології клонування, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит. Базові поняття й терміни: онтогенез, ембріональний розвиток, постембріональний розвиток, стадії розвитку, життєвий цикл, зміна поколінь, ембріотехнології, клонування.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Які періоди розвитку виділяють у багатоклітинних організмів?

2. Як впливає генотип на розвиток організму?

3. Як фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?

4. Як проводять діагностику та корегування вад розвитку людини?

5. З яких стадій складаються життєві цикли рослин і тварин?

6. Яке значення для людини мають ембріотехнології та технології клонування?

III. Контроль знань з теми


Варіант І


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Першою утворюється:

а) гаструла;

б) зигота;

в) бластула;

г) мезодерма.


2. Першим періодом постембріонального розвитку є:

а) пубертатний;

в) ювенільний;

б) смерть;

г) гаструла.


3. Ріст, за якого всі органи ростуть з однаковою швидкістю:

а) періодичний;

в) ізометричний;

б) обмежений;

г)безперервний.


4. З ектодерми ссавців утворюється:

а) спинний мозок;

б) хорда;

в) сім’яники;

г) печінка.


5. Установіть відповідність.

1 Гамета

2 Зародковий листок

3 Тканина

4 Орган

А Дихальна система

Б Епітелій

В Яйцеклітина

Г Ектодерма

Д Підшлункова залоза


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть стадії розвитку мурахи в послідовності від останньої до першої:

а) лялечка;

б) імаго;

в) яйце;

г) личинка.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант II


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Другою утворюється:

а)гаструла;

б)зигота;

в) бластула;

г) мезодерма.


2. Першою стадією розвитку джмеля є:

а) імаго;

б) лялечка;

в) личинка;

г) яйце.


3. Ріст, за якого короткочасні періоди збільшення розмірів тіла змінюються періодами, упродовж яких розміри тіла не змінюються:

а) періодичний;

б) обмежений;

в) ізометричний;

г) безперервний.


4. З ентодерми ссавців утворюється:

а) спинний мозок;

б) хорда;

в) сім’яники;

г) сітківка.


5. Установіть відповідність.

1 Овогенез

2 Сперматогенез

3 Гістогенез

4 Органогенез

А Процес утворення чоловічих статевих клітин

Б Процеси формування зачатків органів та їхня подальша диференціація

В Процес утворення жіночих статевих клітин

Г Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті

Д Сукупність процесів, що забезпечують формування тканин


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть стадії розвитку зародка ссавців у послідовності від останньої до першої:

а) гаструла;

б) зигота;

в) бластула;

г) органогенез.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант III


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Третьою утворюється:

а) гаструла;

б) зигота;

в) бластула;

г) мезодерма.


2. Другою стадією розвитку джмеля є:

а) імаго;

б) лялечка;

в) личинка;

г) яйце.


3. Ріст, що триває до певних меж:

а) періодичний;

б) обмежений;

в) ізометричний;

г) безперервний.


4. З мезодерми ссавців утворюється:

а) спинний мозок;

б) хорда;

в) сім’яники;

г) печінка.


5. Установіть відповідність.

1 Партеногенез

2 Онтогенез

3 Регенерація

4 Фрагментація

А Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин, що утворюється внаслідок дроблення; складається з одного шару клітин

Б Процес відновлення організмом утрачених або ушкоджених частин

В Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті

Г Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини

Д Форма вегетативного розмноження, що здійснюється шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть стадії розвитку метелика в послідовності від останньої до першої:

а) лялечка;

б) личинка;

в) яйце;

г) імаго.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант IV


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Останньою утворюється:

а)гаструла;

б)зигота;

в) бластула;

г) мезодерма.


2. Третьою стадією розвитку джмеля є:

а) імаго;

б) лялечка;

в) личинка;

г) яйце.


3. Ріст, що триває без зупинок, протягом усього періоду росту організму:

а) періодичний;

б) обмежений;

в) ізометричний;

г) безперервний.


4. З ектодерми ссавців утворюється:

а) сітківка;

б) підшлункова залоза;

в) серце;

г) кров.


5. Установіть відповідність.

1 Бластула

2 Гаструла

3 Акросома

4 Нейрула

А Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин; складається з двох або трьох зародкових листків

Б Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин, що утворюється внаслідок дроблення; складається з одного шару клітин

В Зародок хордових тварин на стадії утворення зачатка центральної нервової системи

Г Органела сперматозоїда, що забезпечує його проникнення в яйцеклітину

Д Запліднена яйцеклітина


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть стадії розвитку мурахи в послідовності від першої до останньої:

а) лялечка;

б) імаго;

в) яйце;

г) личинка.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант V


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Останнім періодом постембріонального розвитку є:

а) бластула;

б) смерть;

в) ювенільний;

г) пубертатний.


2. Четвертою стадією розвитку джмеля є:

а) імаго;

б) лялечка;

в) личинка;

г) яйце.


3. Ріст, що триває протягом усього життя організму:

а) періодичний;

б) необмежений;

в) ізометричний;

г) безперервний.


4. З ентодерми ссавців утворюється:

а) сітківка;

б) підшлункова залоза;

в) серце;

г) кров.


5. Установіть відповідність.

1 Зародковий листок

2 Гамета

3 Орган

4 Тканина

А Дихальна система

Б Епітелій

В Яйцеклітина

Г Ектодерма

Д Підшлункова залоза


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть стадії розвитку зародка ссавців у послідовності від першої до останньої:

а) гаструла;

б) зигота;

в) бластула;

г) органогенез.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант VI


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Останнім періодом постембріонального розвитку є:

а) гаструла;

б) смерть;

в) ювенільний;

г) пубертатний.


2. Другою утворюється:

а) мезодерма;

б) зигота;

в) гаструла;

г) бластула.


3. Ріст, за якого короткочасні періоди збільшення розмірів тіла змінюються періодами, упродовж яких розміри тіла не змінюються:

а) ізометричний;

б) періодичний;

в) обмежений;

г) безперервний.


4. З ентодерми ссавців утворюється:

а) хорда;

б) спинний мозок;

в) сітківка;

г) сім’яники.


5. Установіть відповідність.

1 Лялечка

2 Сперматозоїд

3 Яйцеклітина

4 Зигота

А Запліднена яйцеклітина

Д Чоловіча статева клітина

Б Сукупність процесів, що забезпечують формування тканин

В Стадія розвитку комах з повним перетворенням

Г Жіноча статева клітина


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть стадії розвитку метелика в послідовності від першої до останньої:

а) лялечка;

б) личинка;

в) яйце;

г) імаго.


Послідовність

1

2

3

4


IV. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити