Біологія 11 клас - розробки уроків - Задорожний К. М. 2011

Популяція, екосистема, біосфера
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ. ОХОРОНА БІОСФЕРИ

Цілі уроку: проаналізувати проблеми й визначити шляхи збереження біорізноманіття й охорони природи; розвивати критичне мислення; виховувати відповідальність за наслідки своєї діяльності.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотографії, відеофрагменти (за наявності) із зображенням діяльності людини зі збереження біорізноманіття й охорони природи.

Базові поняття й терміни: біорізноманіття, охорона природи, заповідники, заказники, національні парки, пам’ятки природи, зоопарки, реінтродукція.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Чи впливає діяльність людини на стан біосфери?

2. До яких наслідків призводить забруднення навколишнього середовища?

3. Чому внаслідок діяльності людини можуть вимирати певні види живих організмів?

4. Чи може людина позитивно впливати на стан біосфери?

5. Які види й чому внаслідок діяльності людини збільшили свою чисельність і розширили ареал?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

За визначенням, даним Всесвітнім фондом дикої природи (1989), біологічне різноманіття — це «все різноманіття форм життя на Землі, мільйонів видів рослин, тварин, мікроорганізмів з їх наборами генів і складних екосистем, що утворюють живу природу». Таким чином, біологічне різноманіття слід розглядати на трьох рівнях. Біологічне різноманіття на видовому рівні охоплює весь набір видів на Землі — від бактерій і найпростіших до багатоклітинних рослин, тварин і грибів. У більш дрібному масштабі біологічне різноманіття включає генетичну різноманітність видів, утворену як географічно віддаленими популяціями, так і особинами всередині однієї й тієї самої популяції. Біологічне різноманіття включає також розмаїття біологічних угруповань та екосистем, сформованих ними, і взаємодії між цими рівнями.

Для безперервного виживання видів і природних угруповань необхідні всі рівні біологічного різноманіття, всі вони важливі й для людини. Різноманітність видів демонструє багатство еволюційних і екологічних адаптацій видів до різних середовищ. Видове різноманіття є для людини джерелом різноманітних природних ресурсів. Наприклад, вологі тропічні ліси з їх найбагатшим набором видів виробляють чудову різноманітність рослинних і тваринних продуктів, які можуть використовуватися в їжу, у будівництві та медицині. Генетична різноманітність будь-якого виду необхідна для збереження репродуктивної життєздатності, стійкості до захворювань, здатності до адаптації в умовах, що змінюються. Генетична різноманітність домашніх тварин і культурних рослин є особливо цінною для тих, хто працює над селекційними програмами з підтримки й поліпшення сучасних сільськогосподарських видів.

Різноманітність на рівні угруповань являє собою колективний відгук видів на різні умови навколишнього середовища. Біологічні угруповання, характерні для пустель, степів, лісів і затоплюваних земель, підтримують безперервність нормального функціонування екосистеми, забезпечуючи її «обслуговування», наприклад, з допомогою регулювання паводків, захисту від ґрунтової ерозії, фільтрації повітря й води.

Необхідні терміни й поняття

Червона книга — затверджений перелік рідкісних видів і таких, що зникають, який містить стислі відомості про їхню біологію, поширення та вжиті заходи з охорони.

Зоологічні музеї — наукові установи, в яких зберігаються колекції тварин, як сучасних, так і тих, що зникли з певної території.

Зоологічні парки (зоопарки) — науково-просвітницькі установи, що, крім освітніх функцій, виконують ще й функції збереження та наукового дослідження рідкісних і зникаючих видів тварин.

Заповнення таблиці разом з учнями


Природоохоронні території України


Тип природоохоронних територій

Характеристика

Заповідники

Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм

Заказники

Території, на яких охороняються певні види тварин і рослин і допускається обмежена господарська діяльність

Національні парки

Території, на яких в обумовлених межах дозволяються організований туризм і екскурсії

Заповідно-мисливські господарства

Території, на яких створені умови для розмноження промислових тварин і дозволяється полювання за особливими ліцензіями

Пам’ятки природи

Окремі природні об’єкти із заповідним режимом, що мають наукове, культурне, історичне або естетичне значення


Заповідники України


• Державний заповідник Асканія-Нова.

• Державний заповідник Дунайські плавні.

• Канівський державний заповідник.

• Карадазький державний заповідник.

• Карпатський державний заповідник.

• Луганський державний заповідник.

• Державний заповідник Мис Мартьян.

• Поліський державний заповідник.

• Український державний степовий заповідник.

• Чорноморський державний заповідник.

• Ялтинський державний гірсько-лісовий заповідник.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Навіщо потрібно охороняти біосферу?

2. Які засоби використовуються для збереження біорізноманіття?

3. Чим заповідники відрізняються від заказників?

4. Які функції виконують зоопарки й національні парки?

V. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити