Біологія 11 клас - розробки уроків - Задорожний К. М. 2011

Популяція, екосистема, біосфера
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про особливості функціонування екосистем, екологію особин і популяцій і вплив людської діяльності на стан біосфери, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

Обладнання й матеріали : таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни : популяції, структура популяцій, екологічні чинники, адаптивні ритми, угруповання, екосистеми, сукцесія, мутуалізм, паразитизм, коменсалізм, симбіоз, кругообіг речовин, біосфера, ноосфера, біорізноманіття, охорона природи.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Які показники характеризують стан популяцій?

2. Які екологічні чинники впливають на живі організми й екосистеми?

3. Які типи взаємодії організмів наявні в екосистемах?

4. Яку роль для нашої планети відіграють живі організми?

5. Чому треба зберігати біорізноманіття?

6. Які методи застосовують в Україні для охорони природи?

III. Контроль знань з теми


Варіант І


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Взаємини окремих особин із навколишнім середовищем вивчає:

а) аутекологія;

б) демекологія;

в) синекологія;

г) генетика.


2. Риболовля — це фактор:

а) абіотичний;

б) біотичний;

в) антропогенний;

г) комплексний.


3. Органічні речовини з неорганічних утворюють:

а) редуценти;

б) продуценти;

в) консументи першого порядку;

г) консументи другого порядку.


4. До існування в умовах помірної вологості адаптовані:

а) мезофіти;

б) гігрофіти;

в) ксерофіти;

г) ксерофіли.


5. Установіть відповідність.

1 Продуценти

2 Консументи

3 Планктон

4 Нектон

А Сукупність організмів, які мешкають у товщі води й здатні активно пересуватися незалежно від напрямку течії

Б Сукупність організмів, які мешкають у товщі води й не здатні протидіяти течіям

В Організми, які утворюють органічні сполуки з неорганічних

Г Форма співіснування організмів різних видів, за якої кожний зі взаємопов’язаних видів одержує певну користь від іншого

Д Гетеротрофні організми, які живляться готовими органічними речовинами


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії в послідовності від продуцента до редуцента:

а) спориш;

б) аспергіл;

в) лисиця;

г) кролик.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант II


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Взаємини всередині популяцій вивчає:

а) аутекологія;

б) демекологія;

в) синекологія;

г) генетика.


2. Паразитизм — це фактор:

а) абіотичний;

б) біотичний;

в) антропогенний;

г) комплексний.


3. Харчуються живими організмами:

а) редуценти;

б) продуценти;

в) фотоавтотрофи;

г) консументи.


4. Слон — це:

а) редуцент;

б) продуцент;

в) консумент першого порядку;

г) консумент другого порядку.


5. Установіть відповідність.

1 Продуцент

2 Консумент першого порядку

3 Консумент другого порядку

4 Редуцент

А Котяча блоха

Б Пеніцил

В Олень

Г Лисиця

Д Верба


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії в послідовності від продуцента до редуцента:

а) мукор;

б) попелиця;

в) яблуня;

г) сонечко.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант III


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Пліснява — це:

а) редуцент;

б) продуцент;

в) консумент першого порядку;

г) консумент другого порядку.


2. Середньорічна температура — це фактор:

а) абіотичний;

б) біотичний;

в) антропогенний;

г) комплексний.


3. Рештки загиблих організмів руйнують:

а) редуденти;

б) продуценти;

в) консументи першого порядку;

г) консументи другого порядку.


4. Автомобільні шляхи — це фактор:

а) абіотичний;

б) біотичний;

в) антропогенний;

г) комплексний.


5. Установіть відповідність.

1 Редуценти

2 Сапротрофи

3 Бентос

4 Перифітон

А Сукупність організмів, які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу

Б Організми, які живляться мертвою органікою, розкладаючи її до неорганічних сполук

В Сукупність організмів, які поселяються на різних субстратах, розташованих у товщі води

Г Сукупність організмів, які мешкають на поверхні чи в товщі дна водойм

Д Організми, які живляться мертвою органікою


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії в послідовності від продуцента до редуцента:

а) яблуня;

б) пеніцил;

в) яблуневий довгоносик;

г) горобець.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант IV


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Хемоавтотрофна бактерія — це:

а) редуцент;

б) продуцент;

в) консумент першого порядку;

г) консумент другого порядку.


2. Автотрофом є:

а) кактус;

б) кролик;

в) мукор;

г) акула.


3. Екосистеми, які створює, контролює та підтримує людина:

а) сукцесія;

б) біоценоз;

в) тундра;

г) агроценоз.


4. Висота снігового покриву — це фактор:

а) антропогенний;

б) біотичний;

в) абіотичний;

г) комплексний.


5. Установіть відповідність.

1 Гідробіонти

2 Нейстон

3 Червона книга

4 Чорний список

А Список рідкісних і зникаючих видів організмів, які потребують охорони

Б Список видів різних груп організмів, які вимерли, починаючи з 1600 року

В Сукупність організмів, які мешкають у товщі води й здатні активно пересуватися незалежно від напрямку течії

Г Організми, які населяють водойми різних типів

Д Сукупність організмів, які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини й енергії в послідовності від продуцента до редуцента:

а) людина;

б) мукор;

в) свиня;

г) буряк.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант V


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Взаємодія кози й капусти:

а) хижацтво;

б) мутуалізм;

в) конкуренція;

г) паразитизм.


2. Гетеротрофом є:

а) кактус;

б) кролик;

в) троянда;

г) цибуля.


3. Угруповання взаємопов’язаних організмів, що спільно проживають:

а) сукцесія;

б) біоценоз;

в) агроценоз;

г) конкуренція.


4. Канібалізм — це фактор:

а) антропогенний;

б) біотичний;

в) абіотичний;

г) комплексний.


5. Установіть відповідність.

1 Агроценоз

2 Ноосфера

3 Екологічна ніша

4 Трофічна сітка

А Положення популяції певного виду в біогеоценозі, що визначається взаємозв’язками з популяціями інших видів та умовами фізичного середовища існування

Б Маловидові штучні угруповання організмів, створені людиною для одержання сільськогосподарської продукції

В Структура біогеоценозу, що формується внаслідок переплетення різних ланцюгів живлення

Г Новий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини

Д Сукупність організмів, які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії в послідовності від продуцента до редуцента:

а) пшениця;

б) сова;

в) аспергіл;

г) миша.


Послідовність

1

2

3

4


Варіант VI


Виберіть одну правильну відповідь.

1. Закономірний спрямований процес зміни угруповання:

а) сукцесія;

б) біоценоз;

в) агроценоз;

г) конкуренція.


2. Риболовля — це фактор:

а) антропогенний;

б) біотичний;

в) абіотичний;

г) комплексний.


3. Органічні речовини з неорганічних утворюють:

а) редуценти;

б) продуценти;

в) консументи першого порядку;

г) консументи другого порядку.


4. Взаємодія п’явки та людини:

а) хижацтво;

б) мутуалізм;

в) паразитизм;

г) конкуренція.


5. Установіть відповідність.

1 Поліфаги

2 Фітофаги

3 Мутуалізм

4 Симбіоз

А Форма співіснування організмів різних видів, за якої кожний зі взаємопов’язаних видів одержує певну користь від іншого

Б Сукупність організмів, які оселюються на різних субстратах, розташованих у товщі води

В Організми, які живляться різною за походженням їжею

Г Організми, які живляться рослинами

Д Усі форми співіснування організмів різних видів


Відповідність

1

2

3

4


6. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії в послідовності від редуцента до продуцента:

а) спориш;

б) аспергіл;

в) лисиця;

г) кролик.


Послідовність

1

2

3

4


IV. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити