Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

(2 год на тиждень, усього 70 год, із них 5 год — резервний час)

№ з/п

Тема уроку

Номер

сторінки

Дата

ВСТУП (4 год)1/1

Біологія — наука про життя. Основні властивості живого.

7


2/2

Різноманітність життя. Основні групи організмів (рослини, тварини, гриби, бактерії). Поняття про віруси.

11


3/3

Біологія — багатогалузева наука. Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.

16


4/4

Застосування біологічних знань у практичній діяльності людини (медицині, с/г, у справі охорони природи).

19


ТЕМА 1. КЛІТИНА (10 год + 1 год резервного часу)5/1

Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини.

22


6/2

Збільшувальні прилади. Лупа. Світловий мікроскоп. Електронний мікроскоп.

24


7/3

Практична робота № 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

27


8/4

Хімічний склад клітини. Речовини, що входять до складу клітини.

29


9/5

Практична робота № 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

32


10/6

Будова клітини на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях.

Лабораторне дослідження «Будова клітини листка елодеї».

34


11/7

Будова рослинної і тваринної клітини. Спільні і відмінні ознаки.

38


12/8

Надходження речовин у клітину.

Лабораторне дослідження «Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї».

42


13/9

Утворення нових клітин. Ріст клітин.

45


14/10

Основні положення клітинної теорії.

47


15/11

Контрольна робота № 1. Вступ. Клітина.

50


ТЕМА 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ (8 год + 1 год резервного часу)16/1

Амеба, інфузорія — одноклітинні організми. Середовище існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі. Лабораторне дослідження «Спостереження інфузорій».

55


17/2

Малярійний плазмодій, дизентерійна амеба — одноклітинні паразитичні організми.

58


18/3

Евглена зелена як представник автогетеротрофних протистів, особливості її будови та процесів життєдіяльності.

61


19/4

Хламідомонада, хлорела — одноклітинні водорості (середовище існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

63


20/5

Дріжджі — одноклітинні гриби.

68


21/6

Бактерії — найменші одноклітинні організми. їхня роль у природі та значення в житті людини.

Міні-проект «Чому скисає молоко».

71


22/7

Вольвокс — колоніальний організм. Особливості будови та процесів життєдіяльності колоній вольвокса.

75


23/8

Особливості будови і процесів життєдіяльності ульви та губок як найпростіших багатоклітинних організмів.

79


24/9

Узагальнення і систематизація знань. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності.

82


ТЕМА 3. РОСЛИНИ (20 год)


25/1

Рослина — живий організм. Фотосинтез як характерна особливість рослин.

87


26/2

Живлення рослин (мінеральне, повітряне). Дихання рослин. Рухи рослин

90


27/3

Будова рослин. Клітина — одиниця будови і життєдіяльності рослинного організму.

93


28/4

Тканини рослин і їх функції.

95


29/5

Органи рослин. Корінь: будова, основні функції (поглинання води та укріплення в ґрунті). Видозміни кореня. Лабораторне дослідження «Будова коренеплоду» (на прикладі моркви).

97


30/6

Пагін: будова, основні функції. Брунька як зачатковий пагін. Розвиток пагона з бруньки. Лабораторне дослідження «Будова пагона. Будова бруньки».

100


31/7

Стебло — вісь пагона. Будова стебла у зв’язку з функціями транспорту речовин.

103


32/8

Видозміни пагона. Цибулина, кореневище як видозмінені пагони.

Лабораторне дослідження «Будова цибулини».

106


33/9

Листок — бічна частина пагона. Будова листка у зв’язку з функціями фотосинтезу, газообміну, випаровування води. Видозміни листка.

109


34/10

Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин.

Дослідницький практикум «Вегетативне розмноження рослин».

111


35/11

Квітка — орган статевого розмноження. Будова і різноманітність квіток.

Лабораторне дослідження «Будова квітки».

114


36/12

Суцвіття. Типи суцвіть. Біологічне значення суцвіть.

118


37/13

Запилення. Пристосування рослин до різних способів запилення. Міні-проект «Квіти і комахи».

122


38/14

Запліднення. Біологічне значення запліднення.

124


39/15

Плід, його будова і значення. Типи плодів. Лабораторне дослідження «Будова плода».

126


40/16

Насінина, її будова та значення. Способи поширення плодів та насіння.

129


41/17

Вплив умов середовища на проростання насіння. Дослідницький практикум «Дослідження умов проростання насіння».

131


42/18

Взаємозв’язок органів у рослинному організмі.

134


43/19

Поняття про класифікацію рослин.

137


44/20

Контрольна робота № 2

139


ТЕМА 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. (12 год + 2 год резервного часу)45/1

Водорості. Середовище існування. Різноманітність водоростей та їх значення.

Лабораторне дослідження «Будова зелених нитчастих водоростей».

143


46/2

Вищі спорові рослини. Загальна характеристика вищих спорових рослин. Середовище існування та різноманітність.

147


47/3

Мохи. Середовище існування, пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Лабораторне дослідження «Будова моху».

152


48/4

Папороті. Плауни. Хвощі. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності.

153


49/5

Групи рослин, що розмножуються насінням. Голонасінні. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Лабораторне дослідження «Будова голонасінних».

158


50/6

Покритонасінні (Квіткові) рослини. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності.

162


51/7

Практична робота № 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

165


52/8

Сільськогосподарські рослини.

166


53/9

Практична робота № 4. Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах.

167


54/10

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури).

171


55/11

Життєві форми рослин. Пристосувальне значення життєвих форм.

173


56/12

Рослинні угруповання. Основні типи рослинних угруповань.

175


57/13

Значення рослин для існування життя на планеті. Значення рослин для людини.

179


58/14

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми.

186


ТЕМА. 5 ГРИБИ (9 год)


59/1

Гриби. Особливості живлення грибів.

187


60/2

Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.

189


61/3

Розмноження та поширення грибів.

191


62/4

Типи грибів. Симбіотичні мікоризоутворюючі шапинкові гриби.

193


63/5

Практична робота № 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів.

195


64/6

Лишайники. Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів. Значення лишайників у природі та в житті людини.

197


65/7

Сапротрофні — цвілеві гриби. Лабораторне дослідження «Вивчення будови цвілевих грибів за допомогою оптичного мікроскопа».

200


66/8

Паразитичні фітопатогенні (на прикладі трутовика) та зоопатогенні (на прикладі збудників мікозів людини) гриби.

202


67/9

Значення грибів у природі та житті людини.

205


УЗАГАЛЬНЕННЯ (1 год)


68/1

Будова та життєдіяльність організмів.

207


ЕКСКУРСІЇ


69/1

Екскурсія № 1. Різноманітність рослин рідного краю.

210


70/2

Екскурсія № 2. Вивчення рослинних угруповань.

212
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити