Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 1. Клітина
БУДОВА КЛІТИНИ НА СВІТЛООПТИЧНОМУ ТА ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНОМУ РІВНЯХ

Мета: навчити учнів виготовляти та розглядати препарати листка елодеї; на прикладі клітин листка елодеї ознайомити з органелами клітини — пластидами; ознайомити з будовою клітин під електронним мікроскопом.

Обладнання: мікроскопи; обладнання для виготовлення мікропрепаратів: предметні та накривні скельця, препарувальні голки, піпетки, пінцети, фільтрувальний папір, пагони елодеї в банці з водою; таблиця «Багатоманітність рослинних клітин».

Основні поняття і терміни: пластиди, хлоропласти, міко-пласти, хромопласт, мітохондрії, рибосоми, електронний мікроскоп.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Оперативний тестовий контроль).

1. Вкажіть найпоширеніший запасний вуглевод рослинних клітин:

A) глюкоза;

Б) крохмаль;

B) целюлоза;

Г) вода.

2. Вкажіть сполуку, яка відіграє провідну роль у забезпеченні клітини енергією:

A) вода;

Б) кухонна сіль;

B) жир;

Г) глюкоза.

3. Вкажіть назву частини клітини, яка обмежовує її внутрішній вміст, захищає від несприятливих умов навколишнього середовища, підтримує сталу форму:

A) цитоплазма;

Б) оболонка;

B) ядро;

Г) вакуоля.

4. Вкажіть, як називають постійні структури клітини, кожна з яких виконує притаманні їй функції:

A) органи;

Б) органели;

B) включення;

Г) тканини.

5. Вкажіть назву структури клітини, яка є носієм спадкової інформації:

A) ядро;

Б) вакуолі;

B) органели;

Г) цитоплазма.

6. Вкажіть хімічні елементи, вміст яких у живій клітині становить понад 1 %:

A) Карбон;

Б) Оксиген;

B) Гідроген;

Г) Магній.

7. Зазначте неправильні твердження про цитоплазму:

A) зовні оточена клітинною оболонкою;

Б) містить 80 % води;

B) об’єднує всі структурні клітини;

Г) забезпечує взаємодію всіх органел;

Д) містить клітинний сік.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Користуючись таблицею «Багатоманітність рослинних клітин», вчитель проводить фронтальну бесіду з учнями.

1. Чим відрізняються одна від одної зображені клітини?

2. Що спільного у їхній будові?

3. Наявність яких органел визначає забарвлення клітини?

III. Мотивація навчальної діяльності.

Постановка проблемних запитань.

1. Чому більшість рослин мають зелене забарвлення?

2. Яке значення у життєдіяльності рослин має зелений колір?

3. Яка структура клітини обумовлює зелений колір?

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Хлоропласти — основні органоїди рослинних клітин, що забезпечують фотосинтез. (Розповідь учителя з елементами бесіди та демонстрацією таблиці із зображенням клітин рослин).

2. «Будова клітин листка елодеї». (Лабораторне дослідження). Лабораторне дослідження проводиться фронтально (в групі або індивідуально) залежно від матеріально-технічної бази школи.

Хід лабораторного дослідження

Інструктивна картка

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. Пінцетом відокремте від пагона елодеї свіжий зелений листок і перенесіть його на предметне скло, перед тим крапнувши краплю води кімнатної температури.

3. Знайдіть декілька паренхімних клітин, помістіть їх у центр поля зору мікроскопа і переведіть на велике збільшення.

4. Що спостерігаєте? Які складові частини клітини ви побачили?

5. У чому полягає подібність і відмінність у будові клітини шкірочки цибулі й листка елодеї?

6. Замалюйте клітину листка елодеї, підпишіть назви її частин. Обов’язково позначте на схематичному малюнку хлоропласти. Зверніть увагу на їх форму та колір. Відобразіть це на малюнку.

3. Пластиди — складова частина рослинних клітин. Різноманітність пластид, їх функції. (Розповідь, складання схеми, таблиці).

Значення пластид в життєдіяльності рослинної клітини

Пластиди

Забарвлення

Функції

Хлоропласти

зелене

основні органоїди рослинних клітин, в яких відбувається фотосинтез

Хромопласт

жовте, жовтогаряче, червоне

зумовлюють забарвлення квіток, плодів, листків

Лейкопласт

безбарвні

запасають поживні речовини (наприклад, крохмаль у бульбах картоплі)

4. Клітинні включення як тимчасові утвори в цитоплазмі. (Розповідь учителя, складання схеми).

5. Будова клітини на електронно-мікроскопічному рівні. (Розповідь учителя).

За допомогою світлового мікроскопа можна вивчати загальний план будови клітини та окремих її органел, розміри яких не менші ніж 200 нм. Сучасні світлові мікроскопи мають кратність збільшення 2-3 тис. разів.

Деякі органели малих розмірів (наприклад, рибосоми), а також детальну будову всіх складових частин клітини можна вивчати за допомогою електронного мікроскопа, який здатен збільшувати зображення у сотні тисяч разів.

V. Закріплення знань учнів.

1. Закінчіть схему «Будова клітини».

2. Вкажіть правильні твердження про хлоропласти:

а) належать до пластид;

б) безбарвні;

в) містять хлорофіл;

г) у них відбувається фотосинтез;

д) їх вміст оточений клітинною стінкою;

е) основна функція — запасання поживних речовин.

3. Вкажіть неправильні твердження про включення:

а) постійні клітинні структури, які виконують певні функції у клітині;

б) запасні сполуки або продукти обміну речовин в цитоплазмі;

в) порожнини в цитоплазмі, оточені мембраною та заповнені рідиною;

г) мають видовжену форму і забарвлені в зелений колір.

VI. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Підготувати повідомлення про прокаріоти і еукаріоти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити