Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 1. Клітина
БУДОВА РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ КЛІТИНИ. СПІЛЬНІ Й ВІДМІННІ ОЗНАКИ

Мета: розширити знання учнів про клітини; сформувати практичні вміння самостійно досліджувати та вивчати будову клітин рослин і тварин, вміти їх порівнювати, виявляти характерні риси еукаріотичних клітин.

Основні поняття і терміни: плазматична мембрана, рибосоми, хромосоми, лізосоми, мітохондрії, комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка.

Обладнання: колекції зображень клітин рослин і тварин, таблиці «Будова бактеріальної клітини», «Будова клітин рослин і тварин».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання.

Зазначте правильні відповіді.

а) Ультраструктуру клітин вивчають за допомогою світлового мікроскопа.

б) Усі клітини відокремлені від зовнішнього середовища.

в) В оболонках рослинних клітин є целюлоза.

г) Клітини здатні накопичувати поживні речовини.

д) Органели клітини, в яких міститься пігмент хлорофіл — це хромопласт.

е) Хлоропласт містяться в клітинах рослин, тварин і грибів.

є) Фотосинтез відбувається в мітохондріях.

ж) Рибосоми і хромосоми знаходяться у ядрі.

з) Ядро виконує функцію збереження спадкової інформації.

и) Фотосинтетики створюють умови для існування більшості організмів, що живуть на Землі.

II. Актуалізація опорних знань учнів, мотивація їх діяльності.

1) Яку організацію мають клітини різних живих організмів?

2) Які компонент клітини є обов’язковими для клітин усіх типів?

3) Чим відрізняються різні клітини між собою?

III. Вивчення нового матеріалу. Різноманітність живих організмів.

1. Система живої природи. (Розповідь з елементами бесіди, складання схеми).

2. Особливості будови клітин прокаріотів. (Розповідь зі складанням схеми та використанням таблиці).

Висновок. Прокаріоти — окреме надцарство організмів, до якого належать різі групи бактерій та ціанобактерій.

Клітини прокаріотів прості за будовою: вони не мають ядра, пластид, мітохондрій, комплексу Гольджі, ендоплазматичної сітки, клітинного центру, лізосом, вакуолей.

3. Особливості будови клітин еукаріотів. (Пояснення вчителя, складання таблиці).

Порівняння еукаріотичних і прокаріотичних клітин

Структура

Еукарітична клітина

Прокаріотична клітина

Клітинна стінка

Відсутня у тварин

Є (відрізняється за хімічним складом від клітинної стінки рослин)

Клітинна мембрана

Є

є

Ядро

Оточене мембраною

Є ядерна ділянка (нуклеоїд), мембраною не оточена

Хромосоми

Є

Немає типових хромосом

Ендоплазматична сітка

Є

Відсутня

Рибосоми

Є

Є (дрібні за розмірами)

Комплекс Гольджі

Є

Відсутній

Лізосоми

Є

Відсутні

Мітохондрії

Є

Відсутні

Вакуолі

Є у більшості рослин і деяких тварин

Відсутні

Пластиди

Є у рослин і деяких одноклітинних тварин

Відсутні

Війки і джгутики

Є у всіх організмів за винятком вищих рослин

У деяких бактерій є джгутики простішої будови

4. Будова рослинної і тваринної клітини. Спільні й відмінні ознаки. (Розповідь учителя з елементами бесіди, складання таблиці).

Органоїди рослинної і тваринної клітини

Рослинна клітина

Тваринна клітина

Основні функції

Клітинна стінка

Є

Немає

Захищає, зберігає форму клітини

Клітинна мембрана

Є

Є

Транспорт речовин

Ядро

Є

Є

Зберігання спадкової інформації

МітохондріїЄ

Є

Дихальний і енергетичний центр

Ендоплазматична сітка

Є

Є

Внутрішньоклітинний транспорт речовин

Комплекс Гольджі

Є

Є

Накопичення та виділення продуктів обміну

Рибосоми

є

Є

Синтез білків

Клітинний центр

Немає у більшості

Є

Участь у процесі поділу клітини

Пластиди

Є

Немає, тільки у деяких одноклітинних тварин

Фотосинтез, запасаюча

Вакуолі з клітинним соком

Є

Немає

Містять водний розчин органічних та неорганічних сполук

На основі складеної таблиці учні роблять висновки: Рослинна і тваринна клітини належать до еукаріотичних клітин. Вони мають спільні риси будови (цитоплазматична мембрана, ядро, мітохондрії, ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, рибосоми) і відмінні: рослини — автотрофні організми, а тварини — гетеротрофні. І тому в рослинних клітинах є пластиди та вакуолі з клітинним соком, а в тваринних клітинах ці органели відсутні. Окрім того, рослинні клітини мають міцну клітинну стінку з целюлози, а тваринні — клітинний центр, що відіграє роль у поділі клітин. Запасаючою речовиною у рослинній клітині є крохмаль, а в тваринній — глікоген.

Людський організм побудований із клітин, що мають структуру тваринної клітини.

IV. Закріплення знань учнів.

Самостійна робота учнів. (Розв’язування кросворда).

1. Основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів.

2. Учення про будь-яку галузь знань чи явищ життя, створене на основі узагальнення.

3. Оптичний прилад, за допомогою якого вивчають клітини.

4. Головні частини світлового мікроскопа.

5. Об’єкт, який Роберт Гук розглядав і відкрив.

6. Оформлений структурний елемент клітини.

7. Організми, клітини яких утворюють тканини, органи та їх системи.

8. Органела клітини, що контролює всі процеси в ній і забезпечує передавання спадкових ознак.

Відповіді: 1. Клітина. 2. Теорія. 3. Мікроскоп. 4. Лінзи. 5. Корок. 6. Органела. 7. Багатоклітинні. 8. Ядро.

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити