Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 1. Клітина
НАДХОДЖЕННЯ РЕЧОВИН У КЛІТИНУ

Мета: розширити знання про структурні компоненти цитоплазми (цитозоль, органели, включення); розвинути практичні вміння спостерігати за рухом цитоплазми, аналізувати і робити висновки про функції цитоплазми.

Основні поняття і терміни: цитоплазма, гіалоплазма, органели, гель, золь, метаболізм, ендоцитоз, екзоцитоз.

Обладнання: мікроскопи, пінцет, предметні та накривні скельця, елодея, водяна баня, склянка з водою; таблиці «Будова клітини рослин», «Будова клітини тварин».

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання. (Біологічний диктант).

Допишіть речення.

1. Усі живі організми складаються з ... .

2. Цитологія вивчає будову і функції ... .

3. Основним методом дослідження клітин є ... .

4. Існує два типи організації клітин: ... і ... .

5. Обов’язковими для клітин усіх типів є: ... , ... , ... ,

6. У клітинах бактерій є органели ... .

7. До прокаріотів належать організми ... і ... .

8. Клітини еукаріотів відрізняються від клітин прокаріотів наявністю: ... , ... , ... .

9. До складу клітинної стінки рослин входить: ... .

10. Клітини тварин відокремлені від зовнішнього середовища ... .

11. Усі клітини відокремлені від зовнішнього середовища

12. Хлоропласти переважно містяться в клітинах ... .

II. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Яку роль у клітинах відіграє цитоплазма?

2. Чи у всіх клітинах є цитоплазма?

3. Який зв’язок існує між клітиною і зовнішнім середовищем?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Клітина — елементарна одиниця життєдіяльності та розвитку живої матерії. (Пояснення вчителя).

На клітинному рівні в кожній клітині здійснюються процеси обміну речовин і перетворення енергії, забезпечуються процеси розмноження та передачі спадкової інформації.

Існування кожної клітини неможливе без надходження поживних речовин із навколишнього середовища, їхнього перетворення та виведення з організму продуктів життєдіяльності. Сукупність цих процесів називають обміном речовин (метаболізмом).

Деякі клітини діляться, завдяки чому кількість клітин збільшується. Молоді клітини збільшуються і знову діляться. Так в результаті поділу й росту клітин ростуть усі органи живих організмів.

2. Особливості транспорту речовин через оболонки клітин рослин і тварин. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

а) Оболонка рослин складається зі щільної клітинної стінки, встеленої плазматичною мембраною. У клітин тварин внутрішній вміст відокремлений від навколишнього лише плазматичною мембраною. Товщина мембрани 0,000007 мм.

Через пори у клітинній стінці та через мембрану до клітини дифундують молекули кисню і води, а з неї — молекули вуглекислого газу.

Для транспорту невеликих органічних молекул у мембранах існують спеціальні канали і молекули-переносники.

Великі органічні молекули потрапляють всередину тваринної клітини в результаті ендоцитозу.

Кінцеві продукти обміну виділяються із клітини в результаті екзоцитозу.

3. Цитоплазма, її склад та функції. (Розповідь учителя, складання схем).

Функції гіалоплазми:

а) забезпечує взаємодію ядра та органоїдів;

б) виконує транспортну функцію;

в) в ній відбуваються хімічні реакції: одні речовини розщеплюються, інші утворюються.

4. Рух цитоплазми у клітинах та його значення. (Демонстрація малюнків, колекції зображень, таблиці).

Рух цитоплазми забезпечує переміщення:

• органел, що в ній розташовані;

• поживних речовин;

• кисню, вуглекислого газу тощо.

Рух цитоплазми добре видно у клітинах листків елодеї, у великих тичинкових нитках традесканції.

IV. Закріплення знань, вмінь і навичок учнів.

Лабораторне дослідження «Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї».

Інструктивна картка

1. Пінцетом відокремте від пагона елодеї свіжий зелений листок і покладіть його на предметне скло у краплю води кімнатної температури.

2. Знайдіть декілька паренхімних клітин, помістіть їх у центр поля зору мікроскопа і переведіть на велике збільшення. Чи спостерігається рух цитоплазми?

3. Повторіть дії в пунктах 1, 2, але з тією різницею, що на предметне скло крапніть краплю теплої води і покладіть в неї листок, витриманий на водяній бані (температура 37 °С).

4. Що спостерігаєте? Як пояснити побачене?

5. Зверніть увагу на переміщення пластид. В якому напрямі вони рухаються?

6. Замалюйте в зошитах схему будови клітин листка елодеї і позначте напрям руху цитоплазми.

7. Зробіть висновки про значення і умови руху цитоплазми в клітинах живих організмів.

8. Запропонуйте свій варіант лабораторного дослідження, обґрунтуйте свій вибір.

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Розв’яжіть кросворд.

1. Запасна речовина рослинного організму.

2. Органели рослинної клітини, за участі яких відбувається процес фотосинтезу.

3. Пухирці діаметром 100—180 нм, оточені мембраною, що здатні розщеплювати органічні сполуки.

4. Сферичні тільця, що беруть участь у синтезі білка.

5. Внутрішній вміст клітини за винятком ядра.

3. Проростіть декілька зерен пшениці або насінин квасолі, які знадобляться на наступних уроках.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити