Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 1. Клітина
УТВОРЕННЯ НОВИХ КЛІТИН. РІСТ КЛІТИН

Мета: дати знання учням про найважливішу властивість клітин — здатність до поділу; сформувати поняття про життєвий цикл клітини та роль хромосом у поділі клітини; розкрити біологічне значення поділу клітини.

Основні поняття і терміни: поділ, ріст, мітоз, інтерфаза, профаза, метафаза, анафаза, телофаза, хромосоми, клітинний цикл, хроматиди.

Обладнання: таблиця «Мітоз», мікропрепарат «Мітоз у корінці цибулі», мікрофотографії «Мітоз у клітинах коріння цибулі», навчальний фільм або презентації про поділ і ріст клітин.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності. (Бесіда).

1. Як відбувається ріст органів будь-якого організму?

Учні пропонують 2 варіанти відповідей:

I — ріст клітин, збільшення їх розмірів;

II — збільшення кількості клітин внаслідок їх поділу.

Учитель зазначає, що першу відповідь не можна вважати

цілком правильною. Якби ріст органів організму зводився тільки до збільшення розмірів їх клітин, то клітини були б дуже великими. Тим часом у переважної більшості організмів клітини дуже дрібні, їх не можна побачити неозброєним оком.

Отже, ріст живих організмів відбувається за рахунок поділу клітин і їх росту (до певних розмірів).

2. Як відбувається поділ (розмноження) клітин і передача спадкової інформації?

3. Яка органела клітини відіграє основну роль при її поділі?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Ядро — система збереження, відтворення та реалізації спадкової інформації. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

2. Поділ навпіл — основний спосіб розмноження прокаріотичних клітин. (Розповідь учителя з коментуванням малюнків, складання схеми).

Поділ прокаріотичної клітини

3. Мітоз — основний спосіб поділу еукаріотичних клітин. (Розповідь учителя з використанням таблиці та виконанням малюнків на дошці).

Зміст розповіді приблизно такий: «Головну роль у поділі клітини відіграє ядро, в якому містяться хромосоми. За допомогою хромосом передаються спадкові ознаки від клітини до клітини. Кожен вид організму містить у своїх клітинах сталу кількість хромосом, які мають сталу форму і розміри. Поділ клітин починається з поділу ядра, і кожне з ядер двох утворених клітин має таку саму кількість хромосом, як і ядро початкової клітини. Чому так відбувається?

4. Інтерфаза — період підготовки клітин до поділу. (Розповідь учителя з коментуванням малюнків на таблиці).

Підготовка клітини до поділу починається з того, що в ядрі стають добре помітними хромосоми, вони подвоюються, тобто утворюють пари.

5. Стадії мітозу та рівномірний розподіл спадкового матеріалу між дочірніми клітинами. (Розповідь учителя з коментуванням малюнків на таблиці, складання таблиці).

Стадії мітозу

Фаза мітозу

Схематичний малюнок

Процеси, що відбуваються у клітині

Профаза


Спіралізація хромосом, оболонка ядра розчиняється, утворюється веретено поділу.

Метафаза


Закінчується спіралізація хромосом та утворення веретена поділу; хромосоми розміщуються в екваторіальній площині та поділяються на хроматиди.

Анафаза


Розходження хроматид до різних полюсів клітин.

Телофаза


Деспіралізація хромосом, утворення ядерних оболонок навколо дочірніх ядер, руйнування веретена поділу, поділ цитоплазми та утворення двох дочірніх клітин.

6. Біологічне значення мітозу. (Бесіда з учнями, формулювання висновків).

Висновки.

А. Збереження сталої кількості хромосом в ядрах молодих клітин;

Б. Спадкове передавання ознак і властивостей материнської клітини (будова і життєві функції).

7. Як відбувається ріст молодих клітин? (Розповідь учителя з демонстрацією малюнків молодих і старих клітин рослин).

Молоді клітини, на відміну від старих, не здатних ділитися, мають багато дрібних вакуоль. Ядро молодої клітини розміщене в центрі її. У старій клітині звичайно є одна велика вакуоля, а цитоплазма з ядром прилягає до клітинної оболонки.

III. Закріплення знань учнів.

Розглядання мікропрепарату «Мітоз в корінці цибулі» та мікрофотографїї при великому збільшенні мікроскопа.

Після розглядання мікропрепарату учні виконують схематичні малюнки послідовних змін у клітині в таблиці «Стадії мітозу».

IV. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Принести на урок проростки квасолі або пшениці, м’якоть плодів кавуна та помідора.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити