Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності
АМЕБА, ІНФУЗОРІЯ - ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ, ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, БУДОВА, РОЛЬ У ПРИРОДІ

Мета: дати поняття про одноклітинних тварин; показати особливості організації клітин одноклітинного організму та прояви життєдіяльності; продовжувати формувати поняття про клітинну будову організмів.

Основні поняття і терміни: одноклітинні, багатоклітинні, амеба, інфузорія, пелікула, таксис, інцистування, гетеротрофи, автотрофи, міксотрофи.

Обладнання: таблиця «Одноклітинні організми», мікропрепарати одноклітинних організмів, колекції зображень одноклітинних організмів.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Що таке клітина?

2. Чи всі живі організми складаються з клітин?

3. Чи може живий організм складатися лише з однієї клітини?

4. Як називають організми, тіло яких складається лише з однієї клітини?

5. До яких царств живої природи належать одноклітинні?

II. Мотивація навчальної діяльності. (Розповідь учителя).

Одноклітинні поширені майже повсюдно. Місця їх існування це: вологий ґрунт, калюжі, прісні і морські водойми, багато з них паразити рослин, тварин і людини.

Тіло одноклітинних представлене однією клітиною, яка виконує функції цілого організму.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Загальна характеристика одноклітинних організмів. (Розповідь учителя з демонстрацією таблиці, записи в учнівських зошитах).

Характерні ознаки одноклітинних організмів

Ознаки

Особливості

Розміри тіла

Від декількох мікрометрів до 2-3 мм.

Форма тіла

Різноманітна: непостійна (амеба), куляста (хлорела), овальна (евглена), у вигляді відбитка стопи (інфузорія) та інші.

Будова

Тіло представлене однією клітиною, яка виконує функції цілого організму.

Зовнішні покриви

Плазматична мембрана, або пелікула у гетеротрофних; в автотрофних — целюлозна оболонка.

Тип живлення

Автотрофи (хлорела), міксотрофи (евглена зелена, хламідомонада), гетеротрофи (амеба, інфузорія і паразитичні представники).

Дихання

Усією поверхнею тіла.

Подразливість

У вигляді рухових реакцій у напрямку до подразника або від нього, що називаються таксисами.

Розмноження

Бінарний або множинний поділ; у деяких видів відбувається статевий процес.

Перенесення несприятливих умов

Інцистування.

2. Амеба протей — представник гетеротрофних одноклітинних твариноподібних організмів. Особливості будови і процесів життєдіяльності. (Самостійна робота учнів). Користуючись текстом та малюнками у підручнику, заповніть таблицю «Особливості будови та процесів життєдіяльності амеби протей».

Ознаки

Особливості

1. Розміри


2. Будова клітини

Мембрана, цитоплазма, ядро, травна вакуоля, скоротливі вакуолі (пульсуючі)

3. Органели руху


4. Живлення


5. Дихання


6. Розмноження


7. Подразливість


8. Перенесення несприятливих умов


3. Інфузорія-туфелька, особливості її будови і процесів життєдіяльності. (Лабораторне дослідження «Спостереження інфузорій»).

Інструктивна картка

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. При малому збільшенні мікроскопа знайдіть на постійному мікропрепараті інфузорію-туфельку і розгляньте форму клітини.

3. При великому збільшенні мікроскопа знайдіть і розгляньте основні органели клітини.

4. Приготуйте тимчасовий препарат інфузорії-туфельки, скориставшись водою з акваріума, предметним та накривними скельцями, піпеткою та фільтрувальним папером.

5. На тимчасовому препараті простежте за процесами життєдіяльності інфузорії-туфельки.

6. Зобразіть схематично об’єкт дослідження і позначте його основні структури.

7. Зробіть висновок про особливості будови і процесів життєдіяльності інфузорії-туфельки у порівнянні з амебою протей.

3. Роль одноклітинних твариноподібних організмів у природі. (Розповідь учителя з елементами бесіди з використанням матеріалу підручника).

Вільноживучі одноклітинні — представники фауни прісних водойм — є джерелом живлення як для безхребетних, так і для хребетних тварин.

Які безхребетні тварини живуть у прісних водоймах, що живляться одноклітинними твариноподібними організмами?

Різні види найпростіших можуть існувати у прісних водоймах із неоднаковими ступенями забрудненості води.

Як цю властивість може використовувати людина?

Серед інфузорій є такі, що мешкають у шлунку корови. Ці найпростіші не завдають тварині жодної шкоди, бо живляться бактеріями, які живуть разом із ними. Завдяки інфузоріям відбувається перетравлення целюлози.

Але серед інфузорій є такі, що паразитують на шкірі риб, завдаючи шкоди риб’ячій молоді.

IV. Закріплення знань учнів.

Знайдіть та позначте правильні відповіді.

1. Амеба протей не має постійної форми.

2. Інфузорія-туфелька рухається за допомогою війок.

3. Найпростіші не відповідають на подразнення.

4. Амеба протей, на відміну від інфузорії-туфельки, дихає всією поверхнею тіла.

5. Продукти розпаду в одноклітинних твариноподібних організмів виводяться через травну вакуолю.

6. Клітини одноклітинних організмів побудовані складніше порівняно з клітинами багатоклітинних.

7. Органелами руху інфузорії-туфельки є джгутики.

8. Циста — це спосіб переживання несприятливих умов.

9. Реакція на подразнення в одноклітинних твариноподібних організмів проявляється у вигляді таксисів.

10. Клітина одноклітинних організмів — цілісний організм.

V. Домашнє завдання

1. Вивчити § підручника.

2. Випишіть ознаки, за якими інфузорія-туфелька відрізняється від амеби протей.

3. Підготувати реферат з презентаціями «Історія вивчення малярії як небезпечного захворювання людини».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити