Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності
МАЛЯРІЙНИЙ ПЛАЗМОДІЙ, ДИЗЕНТЕРІЙНА АМЕБА - ОДНОКЛІТИННІ ПАРАЗИТИЧНІ ОРГАНІЗМИ

Мета: показати різноманітність одноклітинних, які співіснують з іншими організмами; ознайомити з паразитами людини та засобами профілактики захворювань, які спричиняються ними.

Основні поняття і терміни: симбіоз, мутуалізм, паразитизм, малярія, амебна дизентерія (амебіаз), малярійний плазмодій, ектопаразити, ендопаразити.

Обладнання: таблиця «Паразитичні одноклітинні»; мікропрепарати одноклітинних організмів.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Біологічний диктант).

I варіант

• Прочитайте текст, знайдіть помилки та викресліть речення, які не характеризують амебу протей.

Амеба — це одноклітинний організм, поширений у ставках та інших водоймах зі стоячою водою та мулистим дном. Характерною ознакою амеби є наявність двох типів ядер: великого вегетативного та малого генеративного.

Довжина тіла тварини сягає 0,18—0,31 мм. Вона не має сталої форми, оскільки в неї одні псевдоподії утворюються, а інші втягуються до клітини. За допомогою псевдоподій амеба може захоплювати їжу, утворюючи травні вакуолі.

Пересувається амеба за допомогою джгутика, який розташований на дні заглиблення на передньому кінці клітини. Поблизу основи джгутика знаходиться яскраво-червоне вічко.

Розмножується амеба нестатевим способом. При цьому клітина поділяється на дві дочірні. Ядро видовжується, ділиться на дві половини, а слідом поділяється і цитоплазма. Інколи амеба здатна до статевого розмноження.

II варіант

• Прочитайте текст, знайдіть помилки та викресліть речення, які не характеризують інфузорію-туфельку.

У прісних стоячих водоймах поширена інфузорія-туфелька. Таку назву цей вид отримав через характерну форму клітин. Довжина тварини сягає 0,05-0,06 міліметра.

Інфузорія не має сталої форми, її тіло вкрите великою кількістю війок. Завдяки узгодженій роботі війок інфузорія пересувається досить швидко.

На черевному боці у заглибині знаходиться клітинний рот, через який до клітини надходять поживні речовини.

У передній частині тіла знаходиться яскраво-червоне вічко, яке бере участь у реакції інфузорїї на світло.

Характерною ознакою інфузорії є наявність двох скоротливих вакуоль, які мають складнішу будову, ніж в амеби.

Інфузорія-туфелька здатна лише до статевого розмноження. Під час статевого розмноження дві клітини інфузорій тимчасово зближуються і обмінюються спадковою інформацією.

II. Актуалізація опорних знань учнів та мотивація навчальної діяльності. (Бесіда за запитаннями).

1. Які форми співіснування одноклітинних твариноподібних організмів з іншими організмами вам відомі?

2. Що таке паразитизм?

3. Які паразити трапляються в організмі людини?

4. Чим небезпечний паразитизм в життєдіяльності організмів?

5. Як не стати жертвою паразита?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Симбіоз — явище закономірного співжиття живих істот. (Розповідь учителя з елементами бесіди, записи в учнівських зошитах).

Життя вільноживучих організмів залежить від умов середовища, а симбіотичних — від умов середовища та організмів, із якими вони тривалий час перебувають у контакті, найчастіше тілесному.

Поняття і термін «симбіоз» ввів у науку німецький ботанік А. де Барі (1879) на підставі дослідження лишайників, до складу яких входять гриби і водорості. Симбіонти належать до різних систематичних груп (таксонів).

2. Форми симбіозу в органічному світі, їх біологічне значення. (Пояснення учителя з використанням прикладів, записи в учнівських зошитах, самостійна робота з підручником).

3. Паразитизм як приклад антагоністичних взаємозв’язків між організмами. Ектопаразити і ендопаразити. (Розповідь з елементами бесіди, складання схем).

4. Дизентерійна амеба — одноклітинний паразитичний організм. (Самостійна робота учнів у групах).

Дослідіть вказаний учителем об’єкт (дизентерійну амебу), дані дослідження повідомте іншим учням класу та впишіть у таблицю, що подана нижче. Для дослідження скористайтесь підручником та додатковою літературою.

Паразитичні одноклітинні організми та способи зараження ними

Назва виду

Хвороба

Спосіб зараження

Засоби профілактики

Тварина — резервуар збудників хвороби

Дизентерійна амеба

Амебіаз (амебна дизентерія)

Пероральний

Дотримуватись особистої гігієни

Дикі ссавці

5. Малярійний плазмодій — паразит крові та печінки людини. (Самостійна робота учнів у групах).

Продовження заповнення попередньої таблиці.

Малярійний плазмодій

Малярія

Укус малярійного комара

Знищення малярійних комарів та їх личинок

Деякі форми зустрічаються у людиноподібних мавп

IV. Закріплення знань учнів.

Учні прослуховують реферат з презентаціями «Історія вивчення малярії як небезпечного захворювання людини».

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Підготувати повідомлення про евглену зелену та джгутиконосців.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити