Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності
ДРІЖДЖІ - ОДНОКЛІТИННІ ГРИБИ

Мета: ознайомити учнів із характерними особливостями представників царства Гриби; охарактеризувати загальні риси одноклітинних грибів (на прикладі дріжджів), поширення та середовище існування; розкрити значення дріждів у природі та житті людини.

Основні поняття і терміни: одноклітинні гриби, брунькування, дріжджі.

Обладнання: таблиці «Гриби», «Дріжджі».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання. (Усне опитування, біологічний диктант).

1. Які організми називають водоростями? Чому водорості належать до нижчих рослин?

2. За якою ознакою і на які відділи поділяють водорості?

3. Чому водорості мешкають лише у водному середовищі? Які умови можуть забезпечити існування водоростей в ґрунті, на поверхні дерев, у шерсті тварин?

4. Яке місце займають водорості у системі органічного світу? Яка їх роль в історичному розвитку рослинного світу?

Біологічний диктант

Зазначте правильні відповіді.

1. Хламідомонада живе у неглибоких водоймах, калюжах, що добре прогріваються.

2. Майже весь вміст клітини хлорели заповнений одним чашоподібним хлоропластом.

3. Клітина хламідомонади має грушоподібну форму.

4. На передньому, більш вузькому, кінці тіла хламідомонади знаходяться два джгутики.

5. Скоротливі вакуолі і світлочутливе вічко розташовані у передній частині клітини хлорели.

6. Вічко допомагає клітині реагувати на зміну освітлення і рухатись до більш освітлених ділянок водойми.

7. Коли умови життя несприятливі, хламідомонада розмножується статевим способом.

8. Хлорела може розмножуватися як статево, так і нестатево (залежно від умов).

9. Хлорела — зручний об’єкт для наукових досліджень.

10. Нестатеве розмноження відбувається за допомогою гамет.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Які царства органічного світу вам відомі?

2. «Мозковий штурм».

Пригадайте все, що асоціюється зі словом «гриб».

3. Яка наука вивчає гриби?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Гриби, окреме царство організмів, що має ознаки рослин і тварин. (Розповідь з елементами бесіди, складання схеми на дошці та в зошитах).

2. Особливості будови грибної клітини. (Гра «Малюнок на замовлення»).

Вчитель називає особливості будови клітин грибів, а учні замальовують схематично в зошитах цю клітину і підписують малюнки.

Характеристика клітини гриба

— оболонка містить хітин та целюлозу;

— є цитоплазма;

— ядро одне чи кілька;

— мітохондрії;

— вакуолі з клітинним соком;

— запасні речовини — жири та глікоген.

3. Основні процеси життєдіяльності грибів. (Розповідь учителя з елементами бесіди, складання схем).

4. Дріжджі — як особлива група одноклітинних грибів. (Повідомлення учня).

Зміст повідомлення.

Дріжджі — одноклітинні нерухомі організми овальної та видовженої форми, завбільшки 8—10 мкм. У клітині є ядро, мітохондрії, у вакуолях нагромаджується багато речовин (органічних та неорганічних). Дріжджі накопичують у клітинах волютин.

Дріжджі в природі трапляються у нектарі квіток, на пошкодженій поверхні солодких соковитих плодів, у соку, який витікає з дерев, у ґрунті. Тобто, вони живуть там, де є цукри, якими вони живляться.

5. Розмноження дріжджів. Брунькування. (Пояснення вчителя з використанням таблиці).

Найхарактерніший для дріжджів спосіб розмноження брунькування.

6. Практичне значення дріжджів у пивоварінні, виноробстві, випіканні хліба. (Розповідь з елементами бесіди, записи в учнівських зошитах).

Археологічні розкопки в Єгипті та Межиріччі свідчать, що понад 6 тис. років тому до н. е. дріжджі застосовували для приготування алкогольних напоїв із фруктових соків і злаків та для випікання хліба.

Дріжджі викликають бродіння цукрів з утворенням спирту і вуглекислого газу. Завдяки виділенню вуглекислого газу тісто підходить і стає пухким при випіканні.

IV. Закріплення знань учнів.

Застосовуючи знання, здобуті на уроці, складіть кросворд із ключовим словом «дріжджі».

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Підготувати міні-проект. «Чому скисає молоко?»

3. Підготувати повідомлення про історію відкриття бактерій та інфекційні хвороби, що спричиняються бактеріями.

4. Закласти дослід для одержання сінної палички, матеріали якого використати на наступному уроці.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити