Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності
БАКТЕРІЇ - НАЙМЕНШІ ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ЇХНЯ РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Мета: ознайомити учнів з характерними ознаками бактерій, їх відмінностями від рослин, тварин і грибів; розкрити особливості будови, живлення, розмноження і поширення бактерій; розширити поняття про різноманітність органічного світу.

Основні поняття і терміни: бактерії, мікробіологія, нуклеоїд, сапротрофи, паразити.

Обладнання: таблиці «Рослинна клітина», «Бактерії», презентації або відеофільм про бактерії.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання. (Гра «Мудре дерево»).

На дошці — малюнок дерева, до листків якого прикріплені запитання (зі зворотної сторони). Учні підходять до дерева, зривають листок із запитанням і відповідають на нього. Перелік запитань.

— Які ознаки, притаманні рослинам, є у грибів?

— За якими ознаками гриби подібні до тварин?

— Чому гриби виділяють в окреме царство?

— Яку будову має грибна клітина?

— Як живляться гриби? Наведіть приклади.

— Якими способами можуть розмножуватися гриби?

— Чому дріжджі також вважають грибами? Як розмножуються дріжджі?

II. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда про різноманітність органічного світу).

1. У чому полягає різноманітність органічного світу?

2. Що таке мікроби? Бактерії?

3. Що вам відомо про бактерії?

III. Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань).

1. Бактерії є скрізь і їх дуже багато. Чому ми їх не помічаємо?

2. Бактерії — це користь чи шкода?

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Мікроорганізми — живі істоти дуже малих розмірів. (Повідомлення учнів).

Зміст повідомлення.

Уперше бактерії відкрив голландський дослідник Антоні ван Левенгук (1632—1723). За своє життя він сконструював 400 мікроскопів. Досліджуючи за допомогою них краплини води, Левенгук виявив і описав будову, способи руху та розмноження різноманітних мікроскопічних істот: бактерій, одноклітинних тварин тощо. Зараз існує спеціальна галузь біології, яка вивчає мікроорганізми — мікробіологія.

Зміст дослідницького завдання, яке було проведене учнем. Щоб ознайомитися з особливостями будови бактерій, треба розглянути мікропрепарат сінної палички. Для цього я на предметне скло у краплину туші кінчиком голки перенесу шматочок бактеріальної плівки.

Весь вміст перемішую, накриваючи накривним скельцем, розглядаю під мікроскопом. Бактеріальну плівку взято з колби з настоєм сіна.

Спостерігаю безліч паличкоподібних клітин з тонкою оболонкою й цитоплазмою. Проте я не бачу ядра в жодній клітині. (Вчитель на дошці робить схематичний малюнок будови бактеріальної клітини і відповідні написи до нього. Учні змальовують з дошки і порівнюють з малюнком у підручнику).

2. Різноманітність форм клітин бактерій (Розповідь учителя, демонстрація таблиці, схематичні малюнки на дошці і в зошитах учнів).

Розміри не перевищують 10—20 мкм.

3. Особливості процесів життєдіяльності бактерій. (Розповідь з використанням таблиць, презентації або відеофільму. Їх коментування, подання схем).

4. Поширення бактерій, завоювання ними різних середовищ життя. (Повідомлення учня, демонстрування слайдів відеофільму).

Сьогодні відомо близько 2500 видів бактерій. Перші бактерії з’явилися 3,5 млрд років тому. Фотосинтез виник 3,3 млрд, а еукаріоти — 1,5 млрд років тому.

Місця існування бактерій різноманітні. Вони можуть жити там, де жоден інший організм вижити не може. Бактерії є навіть у гарячих джерелах і на великих глибинах біля кратерів глибоководних вулканів, де температура становить 360 °С. Ці дивні організми знайдено в кризі Антарктиди на глибині 430 м. Вчені досліджували витривалість бактерій для з’ясування можливостей життя на інших планетах. Досліди свідчать, що умови Юпітера та Венери могли б бути задовільними для існування наших земних бактерій.

(Самостійна робота учнів із підручником, заповнення таблиці, перегляд відеофільму.)

Заповнити таблицю.

Середовище проживання бактерій

Кількість бактерій

Вода (1 мм3)

Ґрунт (1г)

Повітря (1 м3)

Організм людини, тварини, рослини.


5. Пристосованість бактерій до виживання. (Розповідь з елементами бесіди, складання схеми).

6. Значення бактерій у природі. (Розповідь з елементами бесіди, складання схеми).

а) Бактерії гниття — санітари нашої планети.

б) Взаємовигідне співжиття бульбочкових бактерій і рослин.

в) Біологічне очищення стічних вод та біологічний спосіб боротьби з різними шкідниками.

7. Значення бактерій у житті людини. Хвороботворні бактерії. Профілактика захворювань, що спричиняються бактеріями. (Розповідь з елементами бесіди, демонстрації, захист міні-проекту «Чому скисає молоко»).

а) Використання людиною бактерій молочнокислого та оцтовокислого бродіння.

б) Використання бактерій у мікробіологічній промисловості. Виробництво антибіотиків, вітамінів, гормонів, ферментів тощо.

в) Псування харчових продуктів — результат діяльності бактерій гниття. Захист харчових продуктів від бактерій.

г) Хвороботворні бактерії та шляхи проникнення їх в організм. (Бесіда на основі досвіду учнів, складання схеми).

д) Інфекційні хвороби людини, спричинені хвороботворними бактеріями. (Розповідь з елементами бесіди, повідомлення учнів про інфекційні хвороби з демонстрацією картин або фотографій).

е) Способи запобігання бактеріальним захворюванням. (Самостійна письмова робота учнів на основі матеріалу підручника):

— ізоляція хворих до моменту одужання (карантин) та дезінфекція приміщення;

— профілактичні щеплення;

— кип’ятіння питної води;

— правильне приготування харчових продуктів;

— дотримання правил особистої гігієни;

— вживання вітамінів, які підвищують стійкість організму.

V. Закріплення знань учнів. (Самостійна робота учнів з додатковою літературою або інтернет-ресурсами).

Туберкульоз — поширене небезпечне інфекційне захворювання людини і тварини. Якою може бути профілактика цього захворювання?

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити