Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності
ВОЛЬВОКС. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КОЛОНІЙ ВОЛЬВОКСА

Мета: сформувати знання про особливості будови і життєдіяльності вольвокса як колоніального організму; розвивати вміння знаходити взаємозв’язок між будовою організмів та їх пристосуванням до умов життя; удосконалювати навички спостережливості.

Основні поняття і терміни: вольвокс, колоніальні форми, колонія, соматичні клітини, гамети, мікрогамети, макрогамети, зигота, гоніуми, евдорина, ценобії, агрегаційні об’єднання.

Обладнання: таблиці «Колоніальні організми», «Одноклітинні організми», «Багатоклітинні організми».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Оперативний тестовий контроль).

1. Укажіть прізвище вченого, який відкрив бактерії:

A) Н. Грю;

Б) Л. Пастер;

B) Р. Гук;

Г) А. ван Левенгук.

2. Еукаріоти відрізняються від прокаріотів тим, що:

A) їхні клітини мають рибосоми;

Б) вони є виключно аеробними організмами;

B) їхні клітини мають зовнішню мембрану;

Г) містять ядро.

3. Укажіть, які бактерії живуть у симбіозі з бобовими рослинами:

A) бактерії гниття;

Б) бульбочкові;

B) залізобактерії;

Г) сіркобактерії.

4. Укажіть форму бацил:

A) кулясті;

Б) паличкоподібні;

B) спіралеподібні;

Г) нитчасті.

5. Спадковий матеріал бактеріальної клітини міститься у:

A) ядрі;

Б) рибосомах;

B) цитоплазмі;

Г) нуклеоїді.

6. Укажіть форму клітини збудників туберкульозу:

A) бацила;

Б) кок;

B) вібріон;

Г) спірила.

7. Бактерії здатні розмножуватися з мінімальним інтервалом:

A) 20—30 хв.;

Б) 2-3 год;

B) 1 доба;

Г) 4-5 діб.

8. Позначте назву інфекційного захворювання, збудником якого є бактерії:

A) грип;

Б) СНІД;

B) холера;

Г) амебіаз.

9. Укажіть, які клітинні структури характерні лише для бактерій:

A) хромосоми;

Б) рибосоми;

B) джгутики;

Г) нуклеоїд.

10. Позначте функцію, яку виконують спори бактерії:

A) статевого розмноження;

Б) живлення;

B) поширення і виживання;

Г) нестатевого розмноження.

11. Позначте спосіб розмноження бактерій:

A) статевий;

Б) брунькуванням;

B) множинний поділ;

Г) шляхом кон’югації, поділ навпіл.

12. Установіть назву хвороби, що спричиняється паличкою Коха:

A) дизентерія;

Б) холера;

B) малярія;

Г) туберкульоз.

II. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Чим відрізняються одноклітинні організми від багатоклітинних?

2. У чому полягає особливість будови клітин одноклітинних організмів порівняно з клітинами багатоклітинних організмів?

3. Які характерні ознаки одноклітинних твариноподібних організмів?

4. У чому полягає особливість будови одноклітинних водоростей? Чим вони відрізняються від одноклітинних твариноподібних організмів?

5. Чому евглена зелена займає місце на межі царств?

6. Що таке колоніальні організми? Як виникають колонії?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Явище колоніальності в органічному світі. (Пояснення вчителя з демонструванням таблиць «Колоніальні організми», «Одноклітинні організми»).

Найчастіше явище колоніальності зустрічається серед представників типу Саркомастигофори, підтипу Джгутиконосці, класу Рослинні джгутиконосці.

Колонії виникають внаслідок клітинного ділення. Клітини в них об’єднані морфологічно і функціонально. їх цитоплазми з’єднані між собою плазмодесмами й можуть координовано реагувати на подразники.

У прісних водоймах часто трапляються маленькі колонії гоніумів: зелені пластиночки, кожна з яких складається із 16 клітин. Клітини колонії за будовою відповідають хламідомонадам. Окремі клітини зв’язані одна з одною безбарвною драглистою масою. Ця маса утворюється в результаті ослизнення зовнішнього шару оболонок клітин. Завдяки джгутикам вся колонія активно плаває у воді.

Друга колоніальна форма, що зустрічається в прісних водоймах — евдорина. Колонії цього виду округлі й у більшості випадків складаються із 32 клітин, які зв’язані драглистою прозорою речовиною. Діаметр колонії становить 50—200 мкм.

Кожна клітина колоній гоніумів і евдорин зберігає здатність до нестатевого розмноження. Ділитись починають одночасно всі клітини колонії. Кожна клітина гоніума зазнає три, а евдорини — чотири послідовних ділення, що швидко відбуваються одне за одним. У результаті всередині загальної слизової оболонки колонії утворюються нові дочірні колонії, кількість яких відповідає кількості клітин, які почали поділ. Згодом слизовий чохол материнської колонії розпадається, а дочірні колонії починають самостійне існування.

2. Особливості будови колоній вольвокса. (Розповідь учителя з використанням таблиць.)

Вольвокси утворюють великі круглі колонії. їх діаметр — 500—850 мкм, а в деяких 2 мм. До складу колонії входять 500—1000 клітин. Є вольвокси із 20000 клітин. Основна маса колонії складається з драглистої речовини, утвореної в результаті ослизнення клітинних оболонок. Центральна частина драглистої речовини колонії напіврідка, окремі клітини розташовані на периферії кулі. Кожна клітина в загальних рисах має таку ж будову, що й одиночні хламідомонади. Клітини колонії зв’язані між собою цитоплазматичними містками.

Попри те, що колонія кругла, їй притаманна полярна диференціація. На одному полюсі кулі вічка розвинуті краще, ніж на протилежному. Рух колоній, що здійснюється завдяки спільній дії джгутиків, є орієнтованим — вона пливе вперед тим полюсом, на якому вічка розвинуті краще.

3. Особливості нестатевого розмноження вольвокса. (Розповідь учителя з використанням таблиць, презентації).

Більшість клітин колонії вольвокса не здатні ділитися. Цю властивість мають 4—10 клітин колонії. Це так звані «вегетативні клітини розмноження», що розміщуються в нижній частині колонії (де вічка розвинуті менше).

У результаті багатократного поділу клітин всередині материнської колонії утворюються дочірні колонії. При цьому розміри дочірніх колоній збільшуються настільки, що вони не можуть вміщуватися всередині старої, остання розривається і гине, а дочірні колонії починають самостійне існування.

4. Статеве розмноження колоній вольвокса. (Розповідь з елементами бесіди, складання схем).

5. Місце колоніальних організмів в ієрархії органічного світу. Перехід до багатоклітинності. (Розповідь з елементами бесіди, складання схеми).

одноклітинні → колоніальні → багатоклітинні

IV. Закріплення знань учнів.

Повідомлення учня з презентаціями про об’єднання клітин як перехідну форму до багатоклітинних організмів.

Зміст повідомлення.

Перехідною формою від одноклітинних організмів до багатоклітинних є об’єднання клітин. Серед таких об’єднань розрізняють: ценобії, агрегаційні об’єднання та колонії.

Ценобії — комплекси об’єднаних клітин, що виникають внаслідок клітинного поділу. Клітини залишаються зв’язаними драглистим матеріалом, але не функціонують як єдине ціле. Можуть розпадатися на окремі клітини.

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Підготувати повідомлення про значення вольвокса в екосистемах.

3. Підготувати презентації про губки як живі фільтри.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити